Strategisk ledelse

Tilføj som favorit
​Strategisk ledelse er en proces, der skaber udvikling og retning. Med udgangspunkt i centrale organisations- og strategiteorier knyttes an til empiri om strategier og strategisk ledelse fra din virksomhed eller organisation.

Dit udbytte

​Når du har gennemført modulet, er du i stand til at udvikle din ledelsesopgave strategisk og begrunde strategiske handlemuligheder i din ledelsespraksis.

Du bliver bedre til at:

 • Begrunde og udvælge relevante teorier og modeller om strategisk ledelse med henblik på analyse af organisatorisk kapabilitet
 • Indsamle og analysere empiri om ledelsesmæssig praksis ud fra et strategisk perspektiv
 • Omsætte viden og færdigheder til strategisk ledelse og handling i praksis
 • Identificere behov for kompetenceudvikling i forhold til strategisk forandring og udvikling i din organisation og virksomhed
Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

​Modulet er baseret på relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder i praksis, at du vil komme til at arbejde med opdateret viden som fundament for at arbejde effektivt med strategisk ledelse. Du skærper din viden og praksis ved at arbejde såvel teoretisk som praksisorienteret.

Du arbejder med:

 • Udvikling af din strategiske ledelsesopgave og dine strategiske handlemuligheder i praksis
 • Teoretiske tilgange, begreber og metoder ift. strategisk ledelse
 • Analyse af organisatorisk kapabilitet
 • Vurdering af ledelsesmæssig praksis ud fra et strategisk perspektiv
 • Identifikation af behov for kompetenceudvikling ift. strategisk forandring og udvikling
Læs hele beskrivelsen

Holstebro21.08.2019 - 25.10.2019

Undervisningstidspunkt

Torsdag kl. 10.00 - 15.30

Se mere info

Sted

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro

Aktivitetsnummer

675119046

Pris

8350.00

Ansøgningsfrist

03.07.2019

Online tilmelding

Herning30.10.2019 - 20.12.2019

Undervisningstidspunkt

Onsdag kl. 09.00 - 14.30

Se mere info

Sted

Aarhus Universitet,Birk Centerpark 15,7400 Herning

Aktivitetsnummer

675419012

Pris

8350.00

Ansøgningsfrist

15.09.2019

Online tilmelding

Aarhus31.01.2020 - 03.04.2020

Undervisningstidspunkt

Fredag kl. 10.00 - 15.30

Sted

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Aktivitetsnummer

675120018

Pris

8350.00

Ansøgningsfrist

01.12.2019

Online tilmelding

Horsens24.08.2020 - 23.10.2020

Undervisningstidspunkt

Tirsdag kl. 09.00 - 14.30

Sted

VIA, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Aktivitetsnummer

675120052

Pris

8350.00

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Online tilmelding

Herning02.11.2020 - 18.12.2020

Undervisningstidspunkt

Torsdag kl. 09.00 - 14.30

Sted

Aarhus Universitet,Birk Centerpark 15,7400 Herning

Aktivitetsnummer

675420014

Pris

8350.00

Ansøgningsfrist

15.09.2020

Online tilmelding

Se flere

Hvem kan deltage

​Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel offentligt som privat regi.

Sådan foregår undervisningen

​Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig som leder. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

Det er forventet, at du bidrager aktivt i undervisningen ved at inddrage problemstillinger, fortællinger og eksempler fra din ledelsespraksis. Desuden skal du arbejde med at forankre læring og refleksion i din ledelseskontekst.

Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret, hvilket giver dig reel mulighed for at opnå nye perspektiver på lederskab. Samtidig giver det dig konkrete handlemuligheder i forhold til din strategiske ledelsesopgave.

Adgangskrav

​For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

 • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

- har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
- har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
- er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Fakta

Uddannelsestype
Modul
Eksamensform
Se studieordningen
ECTS
5
Modulkategori
Valgmodul
Tilføj som favorit

Kontakt

infr480x480.jpg

Ingrid Buhl Frederiksen

Kontorelev

+45 87 55 21 86

infr@via.dk

Ingrid Buhl Frederiksen

Kontorelev

+45 87 55 21 86

infr@via.dk

infr480x480.jpg