Teamledelse

Tilføj som favorit
​Ønsker du at opkvalificere dine kompetencer inden for teamledelse? Modulet klæder dig på til at kunne udvikle og lede en velfungerende teamorganisering, der kan analysere og løse konflikter samt skabe større sammenhæng og effektivitet i din organisation.

Dit udbytte

Når du har gennemført modulet, er du i stand til at vurdere teams som organiseringsform og lede processer, der udvikler et teams samarbejde, effektivitet og performance.

Du bliver bedre til at:

 • Forstå de særlige dynamikker og processer, der knytter sig til teamarbejde og organisering i praksis
 • Lede og facilitere rammesættende, meningssøgende og -forhandlende processer i teams
 • Analysere problemer, løse konflikter og udvikle teams
 • Lede teams refleksivt og formulere klare mål, rammer og betingelser for ledelse af arbejdsopgaver
Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

​Modulet er baseret på relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende den nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder, at du vil komme til at arbejde med opdateret viden som fundament for at vurdere og udvikle teams. Du skærper din viden og praksis ved at arbejde såvel teoretisk som praksisorienteret.

Du arbejder med:

 • Vurdering af teams som organiseringsform, rammesætning og procesledelse
 • Ledelse af processer, der fremmer samarbejde, effektivitet og performance i teams
 • Et teams særlige dynamikker og processer
 • Ledelse og facilitering af rammesætning, meningssøgning og forhandling i teams
 • Analyse af problemer, konfliktløsning og teamudvikling
 • Refleksiv og målorienteret teamledelse
Læs hele beskrivelsen

Horsens10.04.2018 - 15.06.2018

Undervisningstidspunkt

Tirsdag kl. 10.00 - 15.30

Se mere info

Sted

VIA, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Aktivitetsnummer

675118022

Pris

8200.00

Ansøgningsfrist

15.03.2018

Online tilmelding

Aarhus02.11.2018 - 11.01.2019

Undervisningstidspunkt

Torsdag kl. 10.00 - 15.30

Se mere info

Sted

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N.

Aktivitetsnummer

675118053

Pris

8200.00

Ansøgningsfrist

15.09.2018

Online tilmelding

Holstebro11.04.2019 - 14.06.2019

Undervisningstidspunkt

Torsdag kl. 09.00 - 14.30

Sted

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro

Aktivitetsnummer

675119027

Pris

8200.00

Ansøgningsfrist

15.03.2019

Online tilmelding
Hvem kan deltage

​Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel offentligt som privat regi.

Sådan foregår undervisningen

​Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig som leder. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

Det er forventet, at du bidrager aktivt i undervisningen ved at inddrage problemstillinger, fortællinger og eksempler fra din ledelsespraksis. Desuden skal du arbejde med at forankre læring og refleksion i din ledelseskontekst.

Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret, hvilket giver dig reel mulighed for at opnå nye perspektiver på dit lederskab. Samtidig giver det dig konkrete handlemuligheder i forhold til at arbejde refleksivt med teams og teamledelse.

Adgangskrav

​For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

 • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Fakta

Uddannelsestype
Modul
Eksamensform
Se studieordningen
ECTS
5
Modulkategori
Valgmodul
Tilføj som favorit

Kontakt

hebn480x480.jpg

Heidi Bisgaard Nielsen

Administrativ partner

+45 87 55 20 75

hebn@via.dk

Heidi Bisgaard Nielsen

Administrativ partner

+45 87 55 20 75

hebn@via.dk

hebn480x480.jpg