Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

​Underviser du i matematik, og vil du kunne vejlede kolleger om inddragelse af teknologier og digitale læremidler i matematikundervisningen? Så er modulet noget for dig. Her bliver du ekspert i at inspirere kolleger og ledelse omkring brug af teknologier og digitale læremidler.

Sted

Herning

Pris

11100 kr.

Dato

24.01.2022 - 10.06.2022

Ansøgningsfrist

25.12.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, kan du vurdere teknologier og digitale læremidlers potentialer i forhold til indhold og metoder i matematikundervisningen.

  Du bliver i stand til at:

  • Analysere og bedømme teknologier og digitale læremidler til matematikundervisningen
  • Anvende teknologier og digitale læremidler – herunder dynamisk geometriprogram, CAS og regneark
  • Tage kritisk stillingtagen til brug af teknologier og digitale læremidler
  • Vejlede kolleger og ledelse om integration af teknologier i matematikundervisningen
 • ​Modulet giver dig bred viden om teknologier og digitale læremidler i matematikfaget.

  Du arbejder med:

  • Et bredt udsnit af relevante teknologier og digitale læremidler
  • Didaktiske problemstillinger i brug af teknologier i matematikundervisningen
  • Problemstillinger fra indholdsområderne ”Tal og algebra”, ”Geometri” og ”Statistik og sandsynlighed” som afsæt for brugen af teknologi
 • ​Modulet er relevant for matematiklærere, der vil styrke deres kompetencer til at udvikle matematikundervisningen på skolerne.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

  Særligt om online forløbene
  Du kan også tilmelde dig dette modul online, hvor det eneste du behøver er en computer (med webkamera og mikrofon) og en internetadgang.
  Du får undervisning af nogle af landets dygtigste undervisere, som alle har erfaring med udvikling og afholdelse af digital undervisning. VIAs online undervisning er kendetegnet af høj fleksibilitet kombineret med høj kvalitet, hvor pædagogik og didaktik understøttes af teknik.
  I undervisningen gøres brug af forskellige læringsteknologier, så læringen kommer til at foregå helt eller delvis digitalt, vekslende fra det statiske (fx moduler, du selv kan tilgå uafhængig af tid og sted) til det interaktive (fx livestreamet undervisning med digital interaktion). På alle moduler understøtter teknologien det pædagogiske og didaktiske sigte med modulet.
  Du vil møde livestreamet undervisning eller blended learning, hvor den digitale læring fx bruges før eller efter livestreamet undervisningen.

   

 • ​For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

cohj480x4802019.jpg

Administrativ kontakt