Dansk som andetsprog

Styrk dine kompetencer, så du kan varetage sprogpædagogiske samt formidlings- og rådgivningsmæssige opgaver i forbindelse med sprogstimulering og/eller undervisning i dansk som andetsprog.

Uddannelsen var en øjenåbner, en inspiration og en personlig faglig udfordring for mig. Jeg glædede mig til de dage jeg skulle til undervisning og gik altid fornøjet derfra. De værktøjer jeg fik, kunne jeg bruge direkte i mit daglige virke – og til at vejlede mine kolleger.

Susanne Nielsen, Folkeskolelærer

Om retningen

 • Med denne uddannelsesretning vinkler du din pædagogiske diplomuddannelse i en retning, som er særlig relevant for dig.

  Du får ny faglig viden, som giver dig styrkede kompetencer i relation til arbejdet med dansk som andetsprog – heriblandt viden om og indsigt i de centrale teorier inden for andetsprogsforskning.

  Du bliver bedre til at:

  • varetage sprogpædagogiske samt formidlings- og rådgivningsmæssige opgaver i forbindelse med sprogstimulering
  • varetage sproglig evaluering og sprogplanlægning i institutioner og virksomheder
  • vurdere og begrunde beslutninger om valg af didaktik
   støtte tosprogede børn, unge og voksnes sprogtilegnelsesproces
  • formidle problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere i relation til sproglig vejledning.
 • Uddannelsen henvender sig til dig, der er pædagog eller lærer, og som arbejder med sprogstimulering og undervisning af børn og unge med dansk som andetsprog.

 • Dansk som andetsprog er en uddannelsesretning under den pædagogiske diplomuddannelse.

  Vil du tage en fuld pædagogisk diplom med specialisering i dansk som andetsprog, så består uddannelsen samlet set af en række obligatoriske moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse, en række retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

  De retningsspecifikke moduler for denne retning er:

  De moduler vi udbyder varierer fra semester til semester. Du finder de aktuelle retningsspecifikke moduler længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, kan du læse mere om det faglige indhold.

  De generelle informationer omkring den pædagogiske diplomuddannelse – fx opbygning, adgangskrav samt obligatoriske og fælles valgfri moduler – finder du under den pædagogiske diplomuddannelse.

Kontakt

cebu480x480SH.jpg

Administrativ kontakt

lint480x480.jpg

Faglig kontakt

heto2018480x480.jpg

Studievejleder