Adgangskrav til kvote 2 

Læs om adgangskrav til ansøgere, der søger gennem kvote 2 til pædagoguddannelsen i VIA. 

Optagelse igennem kvote 2

Søger du om optagelse igennem kvote 2, vurderer vi din ansøgning ud fra dine samlede kvalifikationer. Vurderingen sker på baggrund af de dokumenter og motivationsbeskrivelse, du har sendt med din ansøgning. 

Du kan søge ind på pædagoguddannelsen gennem kvote 2 med en af de nedenstående kvalifikationer:

1. Gymnasial uddannelse

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Erhvervsfaglig studentereksamen (EUX)
 • Gymnasiale indslusningsforløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg skolen og A. P. Møller skolen

2. Hvis du har bestået følgende fire gymnasiale fag:

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • Et valgfrit fag på C-niveau

3. Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU)/Den pædagogiske Grunduddannelsen (PGU) med:

 • Dansk C
 • Samfundsfag C
 • Engelsk E

4. Social- og sundhedsassistentuddannelse, Trin 2:

 • Med dansk C
 • Naturfag C
 • Engelsk D

5. Godkendt udenlandsk eksamen

 • Har du en udenlandsk eksamen, skal du have bestået Studieprøven i dansk, så du kan dokumentere, at du taler og forstår dansk så godt, at du kan deltage i undervisningen.

6. Optagelse med en individuel, konkret vurdering

 • Hvis du ikke opfylder adgangskravene til kvote 1 eller kvote 2, kan du søge om at blive optaget med en individuel, konkret vurdering. Her vurderer pædagoguddannelsen både uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, der kan sidestilles med fastsatte adgangskrav.

Læs mere om, hvilke kriterier du bliver vurderet ud fra i forbindelse med individuel konkret vurdering

Andre erfaringer

På pædagoguddannelsen i VIA bruger vi nedenstående kriterier, når vi vurderer din kvote 2-ansøgning.

Udover dit eksamensbevis skal din ansøgning indeholde en motivationsbeskrivelse, samt dokumentation for alt det, du ønsker uddannelsen skal vurdere din ansøgning ud fra.

 • Studierelevant erhvervserfaring, samt anden erhvervserfaring
 • Højskoleophold af minimum tre måneders varighed
 • Udlandsophold af minimum tre måneders varighed. Med særlig vægt på kurser, uddannelse og frivilligt arbejde, samt erhvervserfaring under opholdet. 
 • Relevante uddannelser eller kurser
 • Eksamensgennemsnittet i din adgangsgivende eksamen
 • Frivilligt arbejde
 • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge)
 • Motivationsbeskrivelse

Motivationsbeskrivelse

En motivationsbeskrivelse er en væsentlig del af din ansøgning. I den skal du begrunde, hvorfor du gerne vil uddanne dig til pædagog. Du kan vælge at lade din personlige motivationsbeskrivelse blive inspireret af følgende link:

Få gode råd til din motivationsbeskrivelse 

Ansøgningsfrist

Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på pædagoguddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse.
Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

Læs reglerne for ansøgning og optagelse