Adgangskrav i kvote 2

Søger du ind på socialrådgiveruddannelsen gennem kvote 2, vurderer vi din ansøgning ud fra dine samlede kvalifikationer.

Husk! 

Ansøgningsfristen er den 15. marts klokken 12.00

For at søge ind på socialrådgiveruddannelsen gennem kvote 2, skal du have et af følgende adgangsgrundlag:

 • Gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF)
 • Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) med de specifikke adgangskrav: Dansk på C-niveau, Engelsk på D-niveau, og enten Samfundsfag eller Naturfag på C-niveau.
 • Social- og sundhedsassistentuddannelse (SOSU) med de specifikke adgangskrav: Dansk på C-niveau, Engelsk på D-niveau, og enten Samfundsfag eller Naturfag på C-niveau. Ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2. 
 • Hf-enkeltfag: Dansk på A-niveau, Engelsk på B-niveau, Samfundsfag på B-niveau og Psykologi på C-niveau
 • Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen: (Ansøgere med udenlandsk eksamensbevis skal have bestået alle tre dele af studieprøven i dansk eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber)
 • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg skolen og A. P. Møller skolen.

Sådan søger du ind med en udenlandsk eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen?

Læs om dine muligheder for at blive optaget med en individuel konkret vurdering

Kvote 2-vurdering

Søger du ind gennem kvote 2, bliver du vurderet på grundlag af dit adgangsgrundlag, en skriftlig motiveret ansøgning, samt følgende kvalifikationer:

 • Eksamensgennemsnittet i din adgangsgivende eksamen.
 • Erhvervserfaring med minimum 6 måneders arbejde 30 timer ugentligt. Vi lægger særlig vægt på studierelevant arbejde, fx inden for det sociale- og sundhedsmæssige eller kulturelle område. 
 • Udlandsophold af mindst 16 ugers varighed.Vi lægger særlig vægt på kurser, uddannelse og frivilligt arbejde under opholdet.
 • Frivilligt arbejde.
 • Højskoleophold af mindst 16 ugers varighed
 • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus (fx forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge)
 • Motiveret ansøgning på max. 1 side - Få gode råd til din motiverede ansøgning

Ansøgningerne i kvote 2 behandles individuelt. Udvælgelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af dine kvalifikationer, din motiverede ansøgning og dit adgangsgrundlag.

I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter højest vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder.
(Se bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser nr. 17 af 9/1 2020)

Du skal dokumentere dit erhvervsarbejde

Samtlige aktiviteter og kvalifikationer du vil have vurderet skal være påført din ansøgning. Erhvervsarbejde skal dokumenteres med timetal, periode og arbejdets art.

Brug en arbejdsgivererklæring som dokumentation

Ansøgningsfrist

Husk, at ansøgningsfristen til at søge ind gennem kvote 2, er d. 15. marts kl. 12:00.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til kvote 1 eller kvote 2, kan du søge om at blive optaget på et andet grundlag. 
Læs om hvordan du bliver optaget på andet grundlag