Socialrådgiver (NET)

Vil du gerne være socialrådgiver? Og tage en del af uddannelsen online? Kan du arbejde selvstændigt, træffe væsentlige beslutninger og samarbejde med andre faggrupper? Vil du arbejde med beskæftigelse, forebygge og løse sociale problemer? Så bliv socialrådgiver.

vinterstart på VIA

Søg ind nu, og start allerede til februar 2023

Vil du gerne i gang med at læse allerede til februar? Så søg ind nu. På en række af VIAs uddannelser har vi ledige studiepladser med studiestart til februar 2023.


Type

Professionsbachelor 

Varighed

3,5 år

Studieby

Netbaseret uddannelse med base i Aarhus

Studiestart

August

Praktik

Et semester (30 ECTS)

Om uddannelsen til socialrådgiver

 • Du søger ind på socialrådgiveruddannelsen i VIA gennem optagelse.dk enten gennem kvote 1 eller kvote 2. På uddannelsen optager vi 50% gennem kvote 1 og 50% gennem kvote 2.

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5 juli)

  I kvote 1 bliver din ansøgning vurderet alene på dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind gennem kvote 1, skal du have bestået en dansk gymnasial uddannelse. 

  Læs om kvote 1

  Se sidste års adgangskvotienter

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts)

  I kvote 2 bliver din ansøgning vurderet både på baggrund af dit adgangsgrundlag og dine samlede kvalifikationer. For at søge ind gennem kvote 2, skal du have en af følgende adgangsgrundlag. 

  • Gymnasial uddannelse
  • Gymnasiale enkeltfag: Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag B og Psykologi C
  • Pædagogisk assistentuddannelse med Dansk C, Engelsk D og enten Samfundsfag C eller Naturfag C
  • Social- og sundhedsassistentuddannelse med Dansk C, Engelsk D og enten Samfundsfag C eller Naturfag C (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 skal trin 2 være bestået)

  Læs mere om adgangskrav og optagelse gennem kvote 2

  Opfylder du ikke kravene

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene til kvote 1 eller kvote 2, kan du søge om at blive optaget på andet grundlag. Her vurderer VIA, om du har kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene. 

  Læs om at blive optaget på andet grundlag 

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Studiestart

  Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro og Aarhus har studiestart i både august og februar.

  Netuddannelsen har studiestart i august.

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Tidspunkt for studiestart fordeles så vidt muligt efter ønske, men hvis alle ansøgeres ønsker ikke kan opfyldes, sker fordelingen ved lodtrækning.

  Læs mere om fordeling af studiestarts tidspunktet

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Socialrådgiveruddannelsen på optagelse.dk, skal du bruge KOT-numre til at finde den uddannelse, du ønsker at søge ind på. 

  Aarhus

  Professionsbachelor, socialrådgiver, Aarhus C KOT-nummer: 55310

  Holstebro

  Professionsbachelor, socialrådgiver, Holstebro KOT-nummer: 55320

  Den netbaserede uddannelse

  Professionsbachelor, socialrådgiver, Aarhus C, E-læring KOT-nummer: 55313

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på socialrådgiveruddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse.
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Socialrådgiveruddannelsen i VIA er opbygget af 13 moduler, hvoraf det ene er praktik og to af modulerne er valgfrie. Hvert modul afsluttes med en prøve. 

  1. studieår: 

  Modul 1: Sociale problemer og socialt arbejdes praksis.

  Modul 2: Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis

  Modul 3: Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet

  Modul 4: Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap.

  2. studieår:

  Modul 5: Socialt arbejde med udsatte børn og unge. Og børn og unge med handicap, samt deres familier. 

  Modul 6: Socialt arbejdes organisering og praksis

  Modul 7. Praktik

  3. studieår: 

  Modul 8: Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng.

  Modul 9: Valgmodul

  Modul 10: Socialt arbejde - kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling

  Modul 11: Valgmodul

  4. studieår:

  Modul 12: Socialt arbejde - videnbasering og udvikling

  Modul 13:

  Bachelorprojekt

  Læs mere om modulerne

  Se tal og fakta om socialrådgiveruddannelsen 

 • Som netstuderende på socialrådgiveruddannelsen bliver du en del af et studiemiljø på samme måde som på andre uddannelser. På den netbaserede socialrådgiveruddannelse foregår en stor del af studieaktiviteterne bare også over nettet.

  Blended learning

  Uddannelsen er tilrettelagt som blended learning. Det betyder, at de fleste aktiviteter foregår over nettet, men at der også er indkald på uddannelsen, og fx besøg på en arbejdsplads for socialrådgivere.

  En stor del af uddannelsen foregår i studiegrupper, ligesom flere eksaminer er gruppeeksaminer.

  Et fuldtidsstudie

  Uddannelsen er et fuldtidsstudie der er tilrettelagt med omkring 40 timers studieaktivitet om ugen.
  Studieaktivitet er fx deltagelse på indkald, arbejde i studiegrupper, læsning og forberedelse til undervisning og eksamen.

  Indkald

  Som studerende på den netbaserede socialrådgiveruddannelse skal du komme til indkald med undervisning på Campus Aarhus C.
  Det er vigtigt, at du møder op og deltager aktivt i undervisningen. På første semester vil der være indkald cirka en gang om ugen. Antallet af indkald kan variere fra modul til modul. Indkaldene ligger på hverdage, typisk mellem 8 og 16.

  Campus Aarhus C

  Når du er på indkald på uddannelsen, foregår det på Campus Aarhus C. Her vil du opleve at være en del af et levende uddannelses- og studiemiljø og du vil møde studerende, der læser noget andet end dig, blandt andet pædagog-, lærer- og administrationsbachelorstuderende. Det skaber et spændende og dynamisk studiemiljø. Og optimale muligheder for at samarbejde på tværs af uddannelser. Og som netstuderende er du altid velkommen til at deltage i både fredagsbar, faglige arrangementer og fester på tværs af uddannelser.

  Læs mere om Campus Aarhus C

 • VIA Socialrådgiveruddannelsen har praktikpladser i både kommunale, regionale og statslige forvaltninger, samt inden for privat regi. Praktikken ligger på fjerde semester og har et omfang på 30 ECTS. Du kan både komme i praktik i Danmark og i udlandet.

  Praktiksteder

  Som studerende på den netbaserede socialrådgiveruddannelse i VIA kan du tage din praktik i en af nedenstående kommuner.

  • Favrskov
  • Hedensted
  • Horsens
  • Norddjurs
  • Odder
  • Randers
  • Silkeborg
  • Skanderborg
  • Viborg
  • Aarhus

  Kontakt uddannelsen for at høre nærmere om dine muligheder.

  Praktikvejleder

  I praktikken er du tilknyttet en praktikvejleder fra praksis og fra uddannelsen. De to følger og vejleder dig gennem hele praktikperioden.

  Ulønnet praktik

  Praktikken er ulønnet, men du kan stadig modtage SU, ligesom under resten af dit studie. Arbejdstiden under praktikken svarer til en fuldtidsstilling.

  Merit for praktikken

  Hvis du har arbejdet med socialt arbejde, der er relevant for socialrådgiverfeltet, har du pligt til at søge om at få merit for praktikken. Du skal kunne dokumentere, at dit arbejde modsvarer målene for praktikken i socialrådgiveruddannelsen.

  Læs om merit for praktikken

 • Socialrådgivere har et bredt arbejdsfelt med karrieremuligheder inden for både kommuner, regioner, stat og i det private. Arbejdet kan bestå af rådgivning, sagsbehandling, forebyggelse og planlægning af sociale foranstaltninger.

  De fleste socialrådgivere er ansat i kommunalt regi, hvor de arbejder med mange forskellige målgrupper, fx udsatte børn, unge og familier, ledige og sygemeldte, ældre, børn og voksne med handicap, hjemløse og personer med misbrug.

  Socialrådgivere er også ansat i regionens forvaltninger, på sygehuse, i projekter og døgninstitutioner. Her arbejder socialrådgiveren med patientrådgivning, psykiatrisk behandling og bostøtte indenfor psykiatrien.

  Inden for staten arbejder socialrådgivere fx i Kriminalforsorgen eller som studievejledere og undervisere på uddannelsesinstitutioner.

  Inden for det private vil der være socialrådgivere ansat i fagforeninger, på asylcentre, boligselskaber, pensionskasser samt i større private virksomheder. Desuden er der socialrådgivere ansat i mindre sociale organisationer, patientforeninger og selvejende institutioner tilknyttet de frivillige sociale organisationer.

  Se dimittendprofil (pdf)

  Efter- og videreuddannelse for socialrådgivere

  Som uddannet socialrådgiver har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse. Både på diplom, master og kandidatniveau.

 • Praktik eller studieophold

  Mange socialrådgiverstuderende i VIA vælger at tage en del af deres uddannelse i udlandet. Derfor har vi et stort netværk af praktik- og uddannelsessteder over hele verden med mange forskellige typer af socialt arbejde.

  Du kan enten tage din praktik på 4. semester, vælge et studieophold på 5. og 6. semester, eller lave feltarbejde til dit bachelorprojekt i udlandet.

  Udvid dine karrieremuligheder

  Der er flere fordele ved at tage noget af din uddannelse i udlandet. Du møder nye og anderledes udfordringer. Du afprøver dig selv i en anden kultur. Du lærer om andre landes perspektiver på socialt arbejde og så udvider du dine karrieremuligheder. 

  Hvad kan jeg lave i udlandet?

  Hvis du vælger at tage i international praktik, er der mange muligheder. Andre socialrådgiverstuderende, der har været i international praktik, har fx arbejdet med:

  • Socialkulturelt arbejde med unge i Berlin
  • Individuel rådgivning og socialt gruppearbejde med voldsramte kvinder i Queensland
  • Behandlingsarbejde med misbrugere i Bergen
  • Børneprojektarbejde i Addis Abeba
  • Sagsbehandling på en socialforvaltning i Sarajevo
  • Integrationsarbejde med flygtninge og indvandrere i Toronto
  • Hjemløse i London
  • HIV smittede i Edinburgh
  • Lokalsamfundsarbejde i Chennai
  • Socialt arbejde med gadebørn i Cape Town

  Klik her for at se videoen med Johanne og Christina, der har været på studieophold i Tanzania

  Christina og Johanne har været på studieophold i Tanzania

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Studievejledning

  Har du spørgsmål, der drejer sig om optagelseskrav, fag, praktik, eller andet vedrørende uddannelsen, vil optagelsesvejlederen hjælpe dig med information.

  Optagelsesvejleder

  Anne Hornshøj Thomsen
  +45 87 55 33 35
  ahth@via.dk

  Træffetid: Tirsdag 12.00 - 14.00 og torsdag 13.00 - 15.00

  Receptionen

  Træffer du ikke optagelsesvejlederen, er du velkommen til at prøve receptionen: +45 87 55 33 00

  Er du studerende på socialrådgiveruddannelsen og har brug for at tale med en studievejleder? Kontakt:

  Iben Hansen
  E: ih@via.dk

  Mette Spendrup
  E: mes@via.dk

  Medarbejdere

  Find medarbejder på uddannelsen

  Uddannelsen

  VIA Socialrådgiveruddannelsen (NET)
  Ceresbyen 24 
  DK-8000 Aarhus C

  socia@via.dk
  +45 87 55 33 00

  Find os på Google Maps

Mød studerende og færdiguddannede

Her kan du læse til socialrådgiver

 • Som studerende på socialrådgiveruddannelsen i Holstebro bliver du en del af et studiemiljø sammen med cirka 2.500 andre studerende. Det betyder, at du har rigtig gode muligheder for at engagere dig i både faglige projekter, politiske og sociale aktiviteter med studerende fra de andre uddannelser på campus.

  Ny studerende

  Som ny studerende på socialrådgiveruddannelsen i Holstebro bliver du introduceret til studielivet og hvordan det er, at være studerende i 'socialt arbejde'. Du får information om, hvad uddannelsen forventer af dig og hvad du kan forvente af uddannelsen. Vi har et særligt fokus på studiegrupper og på, hvordan arbejdet i studiegrupper kan bidrage konstruktivt til din læring og udvikling. Desuden der fokus på det gode samarbejde og på, hvordan alle har et ansvar for at bidrage til et godt læringsmiljø.

  Kommunikationskursus

  Som socialrådgiver skal du kunne indgå i mange forskellige relationer og være skarp til at kommunikere. I Holstebro lægger vi vægt på, at du øver dig i de kompetencer. Vi har et særligt tilrettelagt kursus i kommunikation, hvor du sammen med dine studiekammerater og nogle undervisere, tager på internat og arbejder med kommunikation, relationer og studiegruppeprocesser.

  Valgmodul i kommunikation og konflikthåndtering

  En socialrådgiver skal kunne møde andre mennesker, der har brug for hjælp. Det kan være svært at håndtere og derfor tilbyder vi et valgmodul i Kommunikation og konflikthåndtering på Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro. På modulet lærer du de kompetencer en uddannet socialrådgiver skal arbejde med i praksis. I kommer til at øve jer i konflikthåndtering, kommunikation og samarbejde. I lærer at indgå i relationer og at kommunikere hensigtsmæssigt med forskellige målgrupper.

  Samarbejde med praksis

  Vi har et tæt og velfungerende samarbejde med de forvaltninger og institutioner, hvor du skal i praktik. Derfor vil du opleve, at mange opgaver og projekter tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger som du undersøger, udvikler og kommer med løsningsforslag til sammen med praksis.

  Tværprofessionelt samarbejde

  En socialrådgiver skal kunne samarbejde med mange forskellige faggrupper i arbejdet for at finde de bedste løsninger for brugerne. I løbet af din studietid kommer du til at samarbejde med studerende fra de andre uddannelser på Campus Holstebro, om at løse relevante socialfaglige udfordringer.

  Vil du være med til at udvikle socialrådgiverfaget?

  I Holstebro inddrager vi vores studerende i udviklingen af socialrådgiverfaget. Det betyder blandt andet, at mange bachelorstuderende laver deres eksamensprojekt i et tæt samarbejde med praksis. Både med at finde spændende socialfaglige udfordringer og i løsningen af dem. Mange undervisere på socialrådgiveruddannelsen i Holstebro er involveret i forsknings- og udviklingsarbejde. Det betyder, at du som studerende bliver undervist i den nyeste forskning og udvikling. Desuden betyder det, at du har mulighed for at deltage i forskning- og udviklingsprojekter omkring udvikling af ny socialfaglig viden. Og få lov til at smage på forskningsfeltet inden for din uddannelse.

  En del af Campus Holstebro

  Som studerende på socialrådgiveruddannelsen i Holstebro, bliver du en del af Campus Holstebro og det studiemiljø, der hører til her. 

  Læs mere om Campus Holstebro

 • Som studerende på socialrådgiveruddannelsen i Aarhus bliver du en del af et aktivt studentermiljø med masser af kulturelle arrangementer, demokratiske råd og udvalg

  Studiegrupperne er vigtige

  Vi understøtter arbejdet i studiegrupper. Både med forberedende arbejde og med mulighed for at tale med gruppekonsulenter. For studiegrupperne er vigtige både for dit studieliv og fordi det giver kompetencer, der er vigtige i socialt arbejde - som fx i mødefacilitering, vejledning og relationsarbejde.

  Praksis inddrages i undervisningen

  Vi har et tæt samarbejde med både forvaltninger og institutioner, som vi samarbejder med. Det er en blanding af gæsteundervisning, besøg på arbejdspladser, opgaver og projekter, der tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger.

  Socialrådgivere arbejder over hele verden

  På socialrådgiveruddannelsen i Aarhus har vi en lang tradition for internationalt samarbejde. Hvert år tager mange studerende fra Aarhus i praktik eller på et studieophold på udenlandske institutioner eller uddannelsessteder.

  Derfor har vi etableret samarbejdsaftaler med en bred vifte af praktik- og uddannelsesinstitutioner over hele verden. Det er samarbejdspartnere, hvor vi kan stå inde for kvaliteten af dit ophold på fx et township i Sydafrika eller på et socialøkonomisk værested i London.

  Campusmiljø

  Som studerende på socialrådgiveruddannelsen i Aarhus bliver du en del af et stort og levende campus med studerende fra flere andre uddannelser. Og du får mulighed for at deltage i en række forskellige aktiviteter lige fra foredrag til fester.

  Læs om Campus Aarhus C

 • Som studerende på socialrådgiveruddannelsen arbejder du både over nettet, i studiegrupper og mødes med de andre studerende på indkald.

  Hvis du vælger at læse til socialrådgiver som netbaseret uddannelse, skal du møde til indkald på Campus Aarhus C. 

  Læs mere om den netbaserede socialrådgiveruddannelse