Socialrådgiver (NET)

Vil du gerne være socialrådgiver? Og tage en del af uddannelsen online? Kan du arbejde selvstændigt, træffe væsentlige beslutninger og samarbejde med andre faggrupper? Vil du arbejde med beskæftigelse, forebygge og løse sociale problemer? Så bliv socialrådgiver.

5 studerende på række

Følg din ansøgning

Har du søgt optagelse på VIA? Du kan følge din ansøgning på NemStudie


Type

Professionsbachelor 

Varighed

3,5 år

Studieby

Netbaseret uddannelse med base i Aarhus

Studiestart

August

Praktik

Et semester (30 ECTS)

Om den netbaserede uddannelse til socialrådgiver

 • For at blive optaget på socialrådgiveruddannelsen skal du opfylde bestemte adgangskrav. Du kan søge ind på uddannelsen gennem kvote 1 eller kvote 2. På uddannelsen optager vi 50% gennem kvote 1 og 50% gennem kvote 2.

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5 juli kl. 12.00)

  I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Du kan søge ind på socialrådgiveruddannelsen via kvote 1, hvis du har en fuld gymnasial uddannelse.

  Få hjælp til at søge ind gennem kvote 1

  Se sidste års adgangskvotienter

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00)

  I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse.

  Få hjælp at søge ind gennem kvote 2

  Opfylder du ikke kravene

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene til kvote 1 eller kvote 2, kan du søge om at blive med en individuel konkret vurdering. Her vurderer VIA, om du har kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene. 

  Læs om at blive optaget med en individuel konkret vurdering  

  Studiestart

  Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro og Aarhus har studiestart i august og februar.

  Netuddannelsen har studiestart i august.

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Sommer- og vinterstart fordeles så vidt muligt efter ønske, men hvis alle ansøgeres ønsker ikke kan opfyldes, sker fordelingen ved lodtrækning.

  Læs mere om fordeling af studiestarts tidspunktet

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart

  Betaling for uddannelsen

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Socialrådgiveruddannelsen på optagelse.dk, skal du bruge KOT-numre til at finde den uddannelse, du ønsker at søge ind på. 

  Aarhus

  Professionsbachelor, socialrådgiver, Aarhus C KOT-nummer: 55310

  Holstebro

  Professionsbachelor, socialrådgiver, Holstebro KOT-nummer: 55320

  Den netbaserede uddannelse

  Professionsbachelor, socialrådgiver, Aarhus C, E-læring KOT-nummer: 55313

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieservice.optag@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på socialrådgiveruddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse.
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Socialrådgiveruddannelsen i VIA er opbygget af 13 moduler, hvoraf det ene er praktik og to af modulerne er valgfrie. Hvert modul afsluttes med en prøve. 

  1. studieår: 

  Modul 1: Sociale problemer og socialt arbejdes praksis.

  Modul 2: Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis

  Modul 3: Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet

  Modul 4: Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap.

  2. studieår:

  Modul 5: Socialt arbejde med udsatte børn og unge. Og børn og unge med handicap, samt deres familier. 

  Modul 6: Socialt arbejdes organisering og praksis

  Modul 7. Praktik

  3. studieår: 

  Modul 8: Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng.

  Modul 9: Valgmodul

  Modul 10: Socialt arbejde - kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling

  Modul 11: Valgmodul

  4. studieår:

  Modul 12: Socialt arbejde - videnbasering og udvikling

  Modul 13:

  Bachelorprojekt

  Læs mere om modulerne

  Se tal og fakta om socialrådgiveruddannelsen 

 • Som netstuderende på socialrådgiveruddannelsen bliver du en del af et studiemiljø på samme måde som på andre uddannelser. På den netbaserede socialrådgiveruddannelse foregår en stor del af studieaktiviteterne bare også over nettet.

  Blended learning

  Uddannelsen er tilrettelagt som blended learning. Det betyder, at de fleste aktiviteter foregår over nettet, men at der også er indkald på uddannelsen, og fx besøg på en arbejdsplads for socialrådgivere.

  En stor del af uddannelsen foregår i studiegrupper, ligesom flere eksaminer er gruppeeksaminer.

  Et fuldtidsstudie

  Uddannelsen er et fuldtidsstudie der er tilrettelagt med omkring 40 timers studieaktivitet om ugen.
  Studieaktivitet er fx deltagelse på indkald, arbejde i studiegrupper, læsning og forberedelse til undervisning og eksamen.

  Indkald

  Som studerende på den netbaserede socialrådgiveruddannelse skal du komme til indkald med undervisning på Campus Aarhus C.
  Det er vigtigt, at du møder op og deltager aktivt i undervisningen. På første semester vil der være indkald cirka en gang om ugen. Antallet af indkald kan variere fra modul til modul. Indkaldene ligger på hverdage, typisk mellem 8 og 16.

  Campus Aarhus C

  Når du er på indkald på uddannelsen, foregår det på Campus Aarhus C. Her vil du opleve at være en del af et levende uddannelses- og studiemiljø og du vil møde studerende, der læser noget andet end dig, blandt andet pædagog-, lærer- og administrationsbachelorstuderende. Det skaber et spændende og dynamisk studiemiljø. Og optimale muligheder for at samarbejde på tværs af uddannelser. Og som netstuderende er du altid velkommen til at deltage i både fredagsbar, faglige arrangementer og fester på tværs af uddannelser.

  Læs mere om Campus Aarhus C

 • VIA Socialrådgiveruddannelsen har praktikpladser i både kommunale, regionale og statslige forvaltninger, samt inden for privat regi. Praktikken ligger på fjerde semester og har et omfang på 30 ECTS. Du kan både komme i praktik i Danmark og i udlandet.

  Praktiksteder

  Som studerende på den netbaserede socialrådgiveruddannelse i VIA kan du tage din praktik i en af nedenstående kommuner.

  • Favrskov
  • Hedensted
  • Horsens
  • Norddjurs
  • Odder
  • Randers
  • Silkeborg
  • Skanderborg
  • Viborg
  • Aarhus

  Kontakt uddannelsen for at høre nærmere om dine muligheder.

  Praktikvejleder

  I praktikken er du tilknyttet en praktikvejleder fra praksis og fra uddannelsen. De to følger og vejleder dig gennem hele praktikperioden.

  Ulønnet praktik

  Praktikken er ulønnet, men du kan stadig modtage SU, ligesom under resten af dit studie. Arbejdstiden under praktikken svarer til en fuldtidsstilling.

  Merit for praktikken

  Hvis du har arbejdet med socialt arbejde, der er relevant for socialrådgiverfeltet, har du pligt til at søge om at få merit for praktikken. Du skal kunne dokumentere, at dit arbejde modsvarer målene for praktikken i socialrådgiveruddannelsen.

  Læs om merit for praktikken

 • Socialrådgivere har et bredt arbejdsfelt med karrieremuligheder inden for både kommuner, regioner, stat og i det private. Arbejdet kan bestå af rådgivning, sagsbehandling, forebyggelse og planlægning af sociale foranstaltninger.

  De fleste socialrådgivere er ansat i kommunalt regi, hvor de arbejder med mange forskellige målgrupper, fx udsatte børn, unge og familier, ledige og sygemeldte, ældre, børn og voksne med handicap, hjemløse og personer med misbrug.

  Socialrådgivere er også ansat i regionens forvaltninger, på sygehuse, i projekter og døgninstitutioner. Her arbejder socialrådgiveren med patientrådgivning, psykiatrisk behandling og bostøtte indenfor psykiatrien.

  Inden for staten arbejder socialrådgivere fx i Kriminalforsorgen eller som studievejledere og undervisere på uddannelsesinstitutioner.

  Inden for det private vil der være socialrådgivere ansat i fagforeninger, på asylcentre, boligselskaber, pensionskasser samt i større private virksomheder. Desuden er der socialrådgivere ansat i mindre sociale organisationer, patientforeninger og selvejende institutioner tilknyttet de frivillige sociale organisationer.

  Se dimittendprofil (pdf)

  Efter- og videreuddannelse for socialrådgivere

  Som uddannet socialrådgiver har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse. Både på diplom, master og kandidatniveau.

 • Praktik eller studieophold

  Mange socialrådgiverstuderende i VIA vælger at tage en del af deres uddannelse i udlandet. Derfor har vi et stort netværk af praktik- og uddannelsessteder over hele verden med mange forskellige typer af socialt arbejde.

  Du kan enten tage din praktik på 4. semester, vælge et studieophold på 5. og 6. semester, eller lave feltarbejde til dit bachelorprojekt i udlandet.

  Udvid dine karrieremuligheder

  Der er flere fordele ved at tage noget af din uddannelse i udlandet. Du møder nye og anderledes udfordringer. Du afprøver dig selv i en anden kultur. Du lærer om andre landes perspektiver på socialt arbejde og så udvider du dine karrieremuligheder. 

  Hvad kan jeg lave i udlandet?

  Hvis du vælger at tage i international praktik, er der mange muligheder. Andre socialrådgiverstuderende, der har været i international praktik, har fx arbejdet med:

  • Socialkulturelt arbejde med unge i Berlin
  • Individuel rådgivning og socialt gruppearbejde med voldsramte kvinder i Queensland
  • Behandlingsarbejde med misbrugere i Bergen
  • Børneprojektarbejde i Addis Abeba
  • Sagsbehandling på en socialforvaltning i Sarajevo
  • Integrationsarbejde med flygtninge og indvandrere i Toronto
  • Hjemløse i London
  • HIV smittede i Edinburgh
  • Lokalsamfundsarbejde i Chennai
  • Socialt arbejde med gadebørn i Cape Town

  Klik her for at se videoen med Johanne og Christina, der har været på studieophold i Tanzania

  Christina og Johanne har været på studieophold i Tanzania

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Studievejledning

  Har du spørgsmål, der drejer sig om optagelseskrav, fag, praktik, eller andet vedrørende uddannelsen, vil optagelsesvejlederen hjælpe dig med information.

  Optagelsesvejleder

  Anne Hornshøj Thomsen
  +45 87 55 33 35
  ahth@via.dk

  Receptionen

  Træffer du ikke optagelsesvejlederen, er du velkommen til at prøve receptionen: +45 87 55 33 00

  Er du studerende på socialrådgiveruddannelsen og har brug for at tale med en studievejleder? Kontakt:

  Iben Hansen
  E: ih@via.dk

  Anne Hornshøj Thomsen
  +45 87 55 33 35
  ahth@via.dk 

  Medarbejdere

  Find medarbejder på uddannelsen

  Uddannelsen

  VIA Socialrådgiveruddannelsen (NET)
  Ceresbyen 24 
  DK-8000 Aarhus C

  socia@via.dk
  +45 87 55 33 00

  Find os på Google Maps

Mød studerende og færdiguddannede

Sådan kan du læse til socialrådgiver

Uddannelse på campus

Du kan læse til socialrådgiver som campus-uddannelse, hvor det meste af undervisningen foregår på det campus, du hører til. Hvis du vælger at læse til socialrådgiver på campus, kan du læse både på VIA i Holstebro og i Aarhus. 

Læs om socialrådgiveruddannelsen på campus

Netbaseret uddannelse

Som studerende på den netbaserede socialrådgiveruddannelse arbejder du både over nettet, i studiegrupper og mødes med de andre studerende på indkald. Hvis du vælger at læse til socialrådgiver som netbaseret uddannelse, skal du møde til indkald på Campus Aarhus C. 

Læs om den netbaserede socialrådgiveruddannelse

2½-årig uddannelse

Den 2,5 årige uddannelse oprettes desværre ikke i september 2024 pga. for få ansøgere.