Hvad er samskabelse - og hvorfor samskabelse?

Hvordan samskaber vi i praksis? Her på siden finder du inspiration, ny viden og uddannelsestilbud inden for samskabelse.

Samskabelse

Hvad er samskabelse? 

Samskabelse sker når den offentlige sektor skaber og udvikler velfærdsløsninger sammen med fx borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og foreninger. Det giver en ny organisering, nye ledelsestilgange, og det skaber nye relationer og bringer nye kompetencer og ressourcer i spil. Det giver os nye veje til velfærd.

Samskabelse er dermed en ny måde at tænke styring på i den offentlige sektor, hvor vi i høj grad ser løsninger fra borgerperspektivet. Vi skal samskabe for at gøre kommuner og regioner til et rum, hvor der er mindre bruger og mere borger. 

Kommunerne er gået fra service til samskabelse

Fremtidens kommune arbejder med samskabelse. Kommunerne er gået fra at være en myndighed, borgene skulle indrette sig efter for senere at blive set som nogen, der skulle servicere borgerne. I dag ser vi kommunen som et fællesskab og et netværk.

 

Nogle af vores samarbejdspartnere er allerede godt i gang. Karen Marie Johansen, der er HR- og personalechef i Ringkøbing-Skjern Kommune, fortæller om deres erfaringer i kommunen: "Samskabelse er en øvelse, der går på at skabe forandring og en ny kultur. Det kommer ikke bare fra den ene dag til den anden. Men vi er rigtig godt på vej."

Playmaker - skab resultater gennem samskabelse

Samskabelse er en ny måde at tænke og arbejde på. Men hvordan gør vi i praksis? For at finde og bringe nye ressourcer i spil på den bedst mulige måde, er der brug for en playmaker - den nye velfærdsprofessionelle praktiker. Playmakeren gør en forskel på tværs af fag og professioner ved at se muligheder og ressourcer, der kan sættes i spil på en ny måde. Playmakeren skal skabe kreative netværk samt lede og facilitere møder, hvor ideer kan gro og vi sammen kan skabe ny velfærd.

Kompetenceudvikling

Hos VIA University College tilbyder vi forskellige former for efteruddannelse inden for samskabelse - diplommoduler til dig og skræddersyede forløb til jer som team, gruppe eller afdeling. Se vores uddannelsestilbud herunder. Du er også velkommen til at kontakte os for en snak om, hvordan et skræddersyet kursus, en uddannelse eller en workshop kan hjælpe jer til at arbejde med samskabelse.

Uddannelsesforløb

Det siger vores samarbejdspartnere

Billede af Jens Ulrich

VIA hjælper norske biblioteker i gang med samskabelse

Et toårigt projekt skal klæde norske ledere og medarbejdere på til samskabelse med borgere og civilsamfundet.

Gå til side
Playmakeruddannelsen

Kommunalt ansatte har behov for kompetencer som playmakere

Flere og flere kommuner samarbejder med frivillige om at give en hånd til ældre.

Gå til side

Inspiration

Samskabelse og modskabelse

Der er brug for modskabelse i samskabelsesbølgen

I samskabelsesbølgen er der en forventning om, at man bidrager positivt. Men er det altid den rigtige tilgang?

Gå til siden
Kvinde kigger

Hjemmeplejen samskaber også

Hvordan bidrager en hjemmepleje til at føre kommunens strategiske mål om samskabelse ud i livet?

Gå til siden
Inddragelse eller involvering - hvordan når vi borgerne i samskabende processer?

Inddragelse eller involvering

I artiklen får du svar på, hvordan vi når borgerne i samskabende processer.

Gå til siden
Hvornår giver samskabelse mening?

Hvornår giver samskabelse mening?

Skal samskabelse finde sted, når offentlige organisationer definerer opgaver, udvikler løsninger eller først i selve opgavevaretagelsen?

Gå til siden

Kontakt

Jens Ulrich | VIA University College