Demens

Styrk din faglighed i arbejdet med mennesker med demens med et diplomforløb indenfor retningen Demens. Her får du opdateret viden og kompetencer til at styrke og koordinere indsatser som demenskoordinator/demenskonsulent eller ressourceperson indenfor området.

Jeg har fået sat flere ord og teorier på det, jeg går og laver, og det er med til at gøre mig mere sikker i mit arbejde. Jeg har tilegnet mig en viden, jeg aldrig selv kunne have fundet frem til.

Susanne Stampe Rasmussen, Demens nøgleperson i Aarhus Kommune

Om retningen

 • Med uddannelsesretningen ’Demens’ vinkler du din diplomuddannelse i en retning, som er særlig relevant for dig, som arbejder med borgere med demens og dig der vil kvalificere dig til at arbejde med mennesker med demens.

  Diplommodulerne i demens formidler og integrerer nyeste viden og forskning inden for demens. Du sikrer dig specialviden til at varetage arbejds- og udviklingsfunktioner samt at være ressourceperson og indgå som demenskonsulent/- koordinator i arbejdet med ældre og borgere med demens. Du bliver bedre til at:

  • undersøge, beskrive og vurdere problemstillinger inden for demensområdet
  • løse problemer og udfordringer i det praktiske arbejde med borgere med demens
  • begrunde dit valg af tilgang, metoder og handlinger i konkrete problemstillinger til borgere med     demens og deres pårørende
  • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde
  • påtage dig ansvar inden for rammerne af etik og gældende lovgivning
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i relation til arbejdet på området
  • udvikle egen praksis inden for demensområdet i en personcentreret tilgang
 • Uddannelsesretningen orienterer sig både mod den udførende plejefunktion samt leverandør- og myndighedsfunktion.

  Den er hermed relevant for dig, hvis du fx er sygeplejerske, psykomotorisk terapeut, ergo- og fysioterapeut, socialrådgiver, socialformidler, pædagog eller lignende.

 • Demens er en uddannelsesretning under den sociale diplomuddannelse.

  ​Vil du tage en fuld social diplomuddannelse og specialisere dig inden for demens, så består uddannelsen samlet set af en række obligatoriske moduler fra den sociale diplomuddannelse, en række retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt. De retningsspecifikke moduler for denne retning er:

  En uddannelsesretning på den sociale diplomuddannelse udgøres af max 2 moduler. Vi anbefaler derfor at du supplerer med valgmodulet ”Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde”, der rettes mod arbejdet indenfor demensområdet – med fokus på at fungere som intern og ekstern demenskonsulent/- koordinator.

  Du kan tage modulerne som en del af en hel social eller fleksibel diplomuddannelse, eller du kan vælge blot at tage et eller alle demensmodulerne som efteruddannelse. På en fleksibel diplomuddannelse kan du eksempelvis kombinere moduler fra den sundhedsfaglige og den socialfaglige diplomuddannelse.

  De moduler vi udbyder varierer fra semester til semester, men vi har en udbudsrytme med ”Demens, omsorg og aktivitet” og ”Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde” om efteråret og ”Demens, jura og etik” om foråret. Du finder de aktuelle retningsspecifikke moduler længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, kan du læse mere om det faglige indhold.

  De generelle informationer omkring den sociale diplomuddannelse – fx opbygning og obligatoriske og fælles valgfrie moduler – finder du under den sociale diplomuddannelse.

  Adgangskrav​
  For at blive optaget direkte på en diplomuddannelse skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.​

  Læs mere om Demens

Det siger deltagerne på demensretningen

Lone Dall

Demensuddannelse har åbnet helt nye perspektiver for Lone

Lone Dall har taget den sociale diplomuddannelse inden for demens - Læs om hendes udbytte

Gå til side
Kirsten Garbøl-Andersen

Kirsten kan nu gå ud og omsætte ny viden direkte til praksis

Kirsten Garbøl-Andersen har taget den sociale diplomuddannelse inden for demens. Mød hende her!

Gå til side
Mai Danrud

Mai har brugt ny viden allerede fra dag ét

Læs hvordan Mai bruger sin nye viden i sit arbejde med borgere med demens.

Gå til side
vejene

Spiller nu på flere tangenter

Susanne vil gøre en forskel for de demente og deres pårørende i en svær situation.

Gå til side

Kontakt

hebn2024_480x480.jpg

Administrativ kontakt

sibl480x480_2022.jpg

Faglig kontakt

480x480-katerina-Rørbæk-Jakobsen-(ktrj).jpg

Studievejleder