Softwareingeniør med speciale i XR-teknologier

XR-teknologier står for Extended Reality og er et begreb, der dækker over Aumented Reality (AR), Virtual Reality (VR) og Mixed Reality (MR). Der er masser af spændende udfordringer og komplekse forhindringer, når der skal udvikles it-løsninger med XR. Derfor kan du nu vælge en specialisering i netop XR-teknologier på uddannelsen til softwareingeniør. 

Nyhed

Specialeretningen udbydes fra optaget sommeren 2024

software AR/VR speciale

Om specialiseringen i XR-teknologier

 • Arbejd med den nyeste teknologi og det nyeste udstyr

  Med en specialisering i XR-teknologier kommer du til at arbejde med den nyeste teknologi inden for området. 

  Uddannelse tæt på branchen

  Specialiseringen foregår i samarbejde med The Animation Workshop (TAW), der er blandt de bedste i verden inden for computeranimation. Se mere om TAW her. 

  Se kursusbeskrivelser for uddannelsen til softwareingeniør i Viborg

  Se semesterplan for specialiseringen.

  Specialiseringen indeholder blandt andet følgende kurser:

   

  SPL – Spiludvikling 1, 2 og 3

  På kurserne lærer du at bruge Game Engines og hvordan spilmotorer fungerer, samt hvordan man takler tekniske udfordringer som udvikler. Du får viden om fundamentale emner inden for spiludvikling og real-time applikationer. Vi vil komme til at diskutere samt implementere forskellige gameplay features. Derudover lærer du at analysere, designe, dokumentere og implementere et distribueret system herunder opnå forståelse for fordele og ulemper ved en distribueret arkitektur.

  DAP1 – Digital Animationsproduktion

  Det er vigtigt som spiludvikler at forstå fundamentale emner så som polygoner, textures samt belysning af traditionelt 3D grafik.  Kurset vil omhandle værktøjer, som anvendes i industrien til modellering og animation. Du får en introduktion i at konstruere og modellere 2D og 3D animation, samt hvordan vi bruger dem i spil.

  OOP1 – Softwareudvikling med UML og C# 1

  På kurset bliver du trænet inden for matematiske koncepter og processer i et algoritmisk mindset, så du bliver i stand til at konstruere simple og mere effektive løsninger til realistiske beregningsmæssige problematikker, som bygger på matematiske principper.

  SUP1 – Softwareudvikling og processer

  På dette kursus lærer du at anvende softwareingeniørkoncepter, der bruges til at udvikle objektorienteret software, herunder at strukturere softwareudviklingsprocessen ved at anvende Scrum og Unified Process (UP) til at gennemføre analyse, design og testbeskrivelser for at eksemplificere en endelig løsning fra et virkeligt problem. Dette involverer indsamling af krav (Use Cases og ikke-funktionelle krav), samt at udarbejde domænemodeller, interaktionsdiagrammer, designklassediagrammer, designmønstre, testbeskrivelser.

  WWW1 – Webudvikling 1

  Kurset introducerer dig til de grundlæggende web-teknologier HTML, CSS og JavaScript herunder standarder og værktøjer til grundlæggende web-programmering. Du bliver introduceret til anvendelse af de grundlæggende web-teknologier sammen med ASP.NET Kurset introducerer dig også til moderne programmeringssprog, framework og teknologier, der anvendes ved udvikling af webapplikationer, ligesom Games Engines til webapplikationer introduceres. Der ses på programmeringsparadigmer og principperne fra de anvendte frameworks og værktøjer

  LIA1 – Lineær algebra

  Kurset giver grundlæggende viden om lineær algebra og dens anvendelser, så det bliver muligt ikke kun at forstå, men også at anvende lineær algebra til løsning af praktiske tekniske problemer. Færdigheder i lineær algebra er af stor betydning, når man beskæftiger sig med scientific computing, billedbehandlingsgrafik, robotteknologi, algoritmer, kodningsteori og mere.

  XRT1 – XR Teknologier

  På dette kursus bliver du introduceret til forskellige XR-teknologier. Vi vil fokusere meget på forskellige XR Teknologier så som, Virtual Reality og Augmented Reality og du vil lære hvordan man kan bruge dem i forskellige praktiske eksempler.

  DBU1 – Udvikling af databasesystemer

  Mange real-time applikationer bruger databaser til at gemme og finde objekter hurtigt. Her lærer du om metoder til at designe, implementere og drive enkeltbruger relationelle databaser samt at implementere CRUD-operationer fra .Net baserede applikationer.

  DSM1 – Diskret matematik og algoritmer

  På kurset bliver du trænet inden for matematiske koncepter og processer i et algoritmisk mindset, så du bliver i stand til at konstruere simple og mere effektive løsninger til realistiske beregningsmæssige problematikker, som bygger på matematiske principper.

  GFX1 – Computergrafik 1

  Dette kursus vil introducere hvordan et grafikkort fungerer og hvordan man kan få et grafikkort til at rendere 3D grafik. Vi vil fokusere på renderingsteknikken: Rasterisation, og se på hvorfor den er blevet foretrukket i spilindustrien fremfor for andre renderingsteknikker. Den studerende vil også blive introduceret til hvordan en traditionel Hardware Graphics Pipeline er sat sammen og generelt hvordan en GPU og Video Memory fungerer på moderne grafikkort. Kurset vil også introducere shaders og hvordan shaders bliver behandlet af grafikkortet. Den studerende vil lære at implementere simple belysningsmodeller samt simple grafiske effekter i et high-level shadersprog.

  DSN1 – Distribuerede systemer og netværk

  Dette kursus lærer dig at analysere, designe, dokumentere og implementere et distribueret system herunder opnå forståelse for fordele og ulemper ved en distribueret arkitektur.
  Multiplayer- og online spil kan være utrolig underholdende man de kan ikke implementeres uden en fundamental viden om netværk. På kurset opnår du grundlæggende forståelse for computernetværk, protokoller, sikkerhedsteknologier og kryptering i Internettet. Du bliver også introduceret til brugen af SignalR (web socket) med C# programmer.

  DSA1 – Datastrukturer og algoritmer

  For at kunne udvikle effektive og hurtige real-time applikationer er det vigtigt at man forstår at anvende en computers hukommelse så effektivt som muligt. Her lærer du at designe, implementere og analysere forskellige algoritmer samt forskellige avancerede datastrukturer som er gearet til spil.

  CCP1 - (C++)

  Kurset introducerer high-level programmeringssproget C++. Dette sprog er kendt for dens kompleksitet samt hastighed og bliver derfor ofte brugt til at udvikle real-time applikationer såsom 3D Software og Game Engines. Yderlig bliver sproget brugt i Unreal Engine og er derfor også relevant for Gameplay programmører. Den studerende vil blive introduceret i hvordan man implementere grundlæggende kode, så som, løkker, arrays, funktioner, klasser, polymorphism, templates, pointers og references. Vi vil hovedsageligt komme til at bruge STD biblioteket i vores kode eksempler. Den studerende vil også blive introduceret til hvordan man mest effektivt debugger og tester kode.

  STE1 – Story Telling

  Beskrivelse på vej

  GEN1 – Game Engine

  Kurset introducerer begrebet Game Engine. Vi vil historisk set kigge på hvordan Games Engines har udviklet sig gennem tiden og hvordan Games Engines i dag teknisk set fungerer på moderne hardware og hvordan vi kan bruge dem som udvikler. Vi vil diskutere hvad de kan bruges til og hvad mange af de populære Engines på markedet kan tilbyde. Vi vil også kigge på deres styrker og svagheder og hvorfor nogle spilfirmaer stadigvæk vælger at udvikle deres egne teknologier.

  UEX1 – User Experience

  Beskrivelse på vej

  Valgfag

  GFX2 - Computergrafik 2

  Kurset vil tage over hvor GFX1 slap. Kurset vil introducere flere lighting models og kigge på koncepter så som Physical Based Shading. Der vil også blive introduceret flere visuelle effekter så som, skygger, refleksioner og normal- og parallax maps. Kurset vil også kigge på hvordan simpel raytracing kan implementeres i shaders.

  PCO1 – Physical computing

  Beskrivelse på vej

  MAL1 – Machine learning

  I dette kursus får du både teoretisk viden og praktiske færdigheder i anvendelsen af maskinlæringsmetoder til et spektrum af datatyper, der omfatter både strukturerede og ustrukturerede datasæt. Læreplanen er designet til at sikre, at du grundigt forstår og dygtigt kan udnytte avancerede værktøjer og teknikker, der er afgørende for dataforberedelse, forbehandling og udforskning. Du bliver rustet til at skelne underliggende strukturer og lave informerede forudsigelser.

  AUD1 – Digital Audio

  Kurset vil introducere, hvordan et lydkort virker og grundlæggende hvordan lyd fungere på en computer.
  Vi vil også gennemgå, hvordan lyd ofte bliver brugt i spil og hvordan 3D lyd virker.
  Den studerende vil lære, hvordan man kan genere lyd i C++ og senere hen lære at implementere 3D lyd ved hjælp af et real-time bibliotek og hvordan forskellige effekter kan opnås ved brug af hardware.

  CAL1 - Calculus (Horsens)

  Kurset giver dig viden om og praktisk erfaring med at anvende beregningsmetoder og -værktøjer. Vigtigst er det, at kurset gør det muligt for dig at anvende differentiel og integreret beregning til løsning af en bred vifte af problemer.

  SMP1 - Stochastic Modelling and Processing

  Den allestedsnærværende tilstedeværelse af usikkerhed og støj i ingeniørvidenskaben gør det obligatorisk at forstå og kvantificere tilfældige fænomener. For at nå dette mål vil kurset give en solid introduktion til teorien om stokastiske processer. Der lægges særlig vægt på applikationer, og den du vil modellere og analysere komplekse stokastiske situationer, som de opstår i praksis. Applikationerne inkluderer eksempler fra forskellige ingeniørområder såsom informationsteknologi og kommunikation, signalbehandling og mere.

  På 5. semester er du i praktik i en virksomhed. 

 • Som softwareingeniør med speciale i XR kan du arbejde i softwarevirksomheder med udvikling af applikationer, i spilfirmaer med udvikling af spil eller XR-applikationer og i alle typer af virksomheder, som arbejder med udvikling af XR.

  Du kan eksempelvis ende i stillinger som følgende:

  -Extended Reality Developer
  -Game Developer
  -Design/Graphics Engineer

 • Hvis du vil specialisere dig i XR-teknologier, så skal du læse din uddannelse til softwareingeniør i Viborg i lokalerne hos The Animation Workshop (TAW). 

  Læs mere om TAW

 • Er du uddannet datamatiker, IT-Teknolog med softwarespecialisering, eller har du en anden relevant uddannelse, skal du søge om merit. Du skal dog opfylde adgangskravene til softwareingeniøruddannelsen. Se adgangskravene til softwareingeniør.

  Kontakt uddannelsen direkte

  Kontakt Helle Bloch, som er uddannelsesleder  og kan besvare alle dine spørgsmål om uddannelsen. 

  Helle Bloch

  E: hblo@via.dk

  T: +45 87 55 44 46

   

  Studievejledning

  Kontakt vores studievejledning, hvis du vil høre mere om dine muligheder for optagelse og merit.

  E: studieservice.info@via.dk

  T: +45 87 55 43 20

  Træffetid: mandag - torsdag 9.00-13.00 og fredag 10.00-12.00.