Særligt tilrettelagt forløb for SOSU-assistenter

Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg tilbyder et særligt tilrettelagt forløb for dig, der er uddannet social- og sundhedsassistent og gerne vil videreuddanne dig til sygeplejerske på kortere tid.

Varighed: 2,5 år

Titel: Professionsbachelor i sygepleje

Studiestart: 1. februar

Deadline: Løbende optag frem mod studiestart 1. februar

Uddannelsesby: Viborg

Indhold: Bilag til studieordningen for det særligt tilrettelagte forløb (pdf) 

Adgangskrav

Du kan søge ind på det særligt tilrettelagte forløb, hvis du opfylder følgende adgangskrav: 

  • Social- og sundhedsassistentuddannelsen med: 1) dansk og naturfag på C-niveau, og 2) engelsk på D-niveau 
  • Minimum 1 års erhvervserfaring som social og sundhedsassistent svarende til 1 år på 37 timer ugentligt eller 1½ år på 30 timer ugentligt 
  • Fag- eller uddannelsesrelevant kursusaktivitet af et vist omfang, herunder eventuelle beståede eksaminer på andre videregående uddannelser eller dele af diplomuddannelse eller akademiuddannelse.

Andre kompetencer

Desuden lægges vægt på:

  • Varetagelse af specielle funktionsområder som social og sundhedsassistent evt. demenskoordinator, vejlederfunktion eller gruppeleder eller tilsvarende funktionsområder. 

Ved ansøgning om optagelse - husk dokumentation

Erhvervsarbejde skal dokumenteres med ugentlig timetal, periode og arbejdets art. Jf. arbejdsgivererklæringer på Optagelse.dk Desuden skal du vedlægge en beskrivelse af din motivation for at søge på det særligt tilrettelagte forløb samt et CV. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene. Alle ansøgninger vurderes individuelt.

Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

Professionsbachelor, sygeplejerske, Viborg + Særligt tilrettelagt forløb for SOSU-assistenter
KOT-nummer: 56380

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Sygeplejerskeuddannelsen Viborg:

Studievejleder 
Louise Bamberg 
T: +45 87 55 22 14 
E: loba@via.dk

 

Mød Annie, der læser til sygeplejerske på det særligt tilrettelagte forløb

annie jeppesen