Karrierelæring og udskoling

Hvordan klæder vi udskolingens elever på til at vælge deres fremtidige vej? Kvalificer indsatserne og det professionelle arbejde med udskoling og karrierelæring. Hent ny viden og inspiration til arbejdet og læs om de gode erfaringer fra projektet 'Udsyn i Udskolingen'.

Karrierelæring

Ønsker I at arbejde professionelt med karrierelæring, med henblik på at bidrage til læring, der sætter eleverne i stand til at træffe kvalificerede valg? Flere af landets skoler er i gang!

Der bliver lige nu flere steder aktivt arbejdet med et perspektivskifte, hvor kendte og nye aktiviteter, fx under emnet Uddannelse og Job, sættes i gang og bearbejdes med læring som mål. Det handler om at understøtte karrierekompetence og uddannelsesparathed, så elevernes uddannelsesvalg bliver et reflekteret valg, som giver mening for den enkelte elev.

Karrierelæringen kan også med fordel understøttes af skolens øvrige fag eventuelt i samarbejde med Uddannelse og Job og Ungdommens Uddannelsesvejlednings kollektive vejledning.

Hos VIA kan vi bidrage til jeres videre arbejde af flere veje:

  • Kompetenceløft med diplommodulerne: Karrierelæring og vejledning i grundskolen samt Kollegial vejledning
  • Konsulentydelser ift. lærernes arbejde og udvikling af karrierelæringsaktiviteter
  • Inspiration og nyeste viden fra forsknings- og udviklingsprojektet ’Udsyn i Udskolingen’

Om udsyn i udskolingen

Projekt ’Udsyn i Udskolingen’ er et forsknings- og udviklingsprojekt i folkeskolens overbygning, 7. til 9. klasse. Det har bestået af 13 konkrete projekter landet over. Formålet har været at skabe aktiviteter, hvor eleverne får udsyn mod livet.

I projekterne er der gjort gode erfaringer med læringsaktiviteter, der giver eleverne mulighed for at udvide deres perspektiver på uddannelse, udforske arbejdslivet og sig selv i forskellige situationer i og omkring ungdomsuddannelserne og arbejdslivet. Der har samtidig været rettet et stærkt fokus på de gode samarbejdsrelationer mellem folkeskoler, UU-vejledere, erhvervsskoler og erhvervsliv.

Forskerne bag projektet har afslutningsvis skrevet bogen ’Udsyn i Udskolingen’. Der er samtidig blevet produceret cases og videoer, der henvender sig til henholdsvis lærere, forældre og forvaltning. Hent materialet kvit og frit længere nede på siden.

Få et kompetenceløft

Har I brug for at få løftet indsatsen omkring karrierelæring og udskoling? Så lad os tag en snak om mulighederne på jeres skole. Vi har stor erfaring med at tilrettelægge forløb, der tager afsæt i jeres specifikke udfordringer og aktuelle behov. Kontakt os for en uforpligtende dialog om mulighederne.

Uddannelse

Kompetenceudvikling for ressourcepersoner

To kompetencegivende diplommoduler klæder ressourcepersonerne i Uddannelse og Job på til at udvikle, gennemføre og evaluere karrierelæring samt tilrettelægge og lede kollegiale vejledningsforløb.

Læs om forløbet

3-timers seminar for skolens ledelse

Vil I blive bedre til at samarbejde om karrierelæring og udskoling, giver dette seminar ledere og medarbejdere fra grundskolen og ungdomsuddannelserne ny viden og inspiration til arbejdet.

Læs om seminaret

Karrierelæring i gymnasiale uddannelser

Karrierelæring er skrevet ind i aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser. Fagene i gymnasiet skal bidrage til elevernes karrierelæring og udvikling af karrierekompetence. Forløbet her bidrager til lærernes grundlag for at arbejde med karrierelæring.

Læs om forløbet

inspiration

Udsyn i udskolingen

Bog: Udsyn i Udskolingen

Hent bogen og bliv inspireret.

Download bogen (pdf)
Bog

Mere viden om 'Udsyn i Udskolingen'

Du kan læse mere om projektet på hjemmesiden ’Viden på tværs’.

Læs om projektet
Jette og Anette

Erfaringer fra Ulfborg skole

Jette og Anette gennemfører usædvanlig erhvervspraktik med deres elever.

Læs artiklen
Karrierelæring e-hæfte

På vej mod karrierekompetence

Inspirationshæfte med spørgsmål, der understøtter arbejdet med karrierelæring.

Hent hæftet her
Udviklingstrin

Videoer om karrierelæring

Se tre videoer henvendt til lærere, forældre og forvaltning.

Se dem her

Kontakt

Rita Buhl
Bo Klindt Poulsen