Opsporingsmodellen - metode til opsporing af mistrivsel hos børn

Arbejder du med tidlig opsporing af børn i en udsat position? Bliv klogere på, hvordan du kan bruge Opsporingsmodellen i dit arbejde. 

Arbejder du med tidlig indsats?

Opsporingsmodellen er et bud på, hvordan du kan arbejde med tidligt og systematisk at forholde dig til børns trivsel. Opsporingsmodellens styrke er, at den sikrer en sammenhængende indsats på tværs af faggrupper og institutionstyper i et tæt samarbejde med forældrene.

Materialet i Opsporingsmodellen er udarbejdet af Socialstyrelsen og KORA, og VIA tilbyder uddannelse i Opsporingsmodellen til dig, der arbejder med tidlig indsats i kommunerne. 

Metoder i Opsporingsmodellen

Opsporingsmodellen indeholder fire forskellige metoder:

  • Trivselsvurderingen – vurdering af alle børns trivsel
  • Overgangsmodellen - forberedelse af barnets overgange i et samarbejde mellem institutionstyper og forældre
  • Faglig sparring - faglig kvalificering af fagprofessionelle i arbejdet med børns trivsel
  • Dialogmodellen - det målrettede tværfaglige møde i samarbejde med forældrene

Opsporingsmodellen hviler på udviklingsøkologisk og systemisk teori, hvor barnet ses som deltager i en række sociale systemer, og hvor barnets trivsel skal ses i en sammenhæng med disse systemer.

Hvad er dit udbytte?

Uddannelsesforløb og kursusdage med udgangspunkt i opsporingsmodellen tilrettelægges efter jeres behov og giver jer:

  • En helhedsorienteret tilgang til alle børns trivsel
  • En systematisk tilgang til vurdering af alle børns trivsel
  • En model til samarbejde med familier i udsatte positioner
  • En model til tværfagligt samarbejde mellem institutionsformer og fagligheder om børn og familier i udsatte positioner

Kontakt os for en snak om jeres muligheder.