Uddannelse inden for tidlige og forebyggende familierettede indsatser

Ønsker du at udvikle dine kompetencer som medarbejder eller leder i forhold til arbejdet med tidlige familierettede indsatser for børn og unge i udsatte positioner? Se aktuelle uddannelses- og kursustilbud her.

Kurser og moduler