Praktikvejledning for socialrådgivere

​Er du praktikvejleder for socialrådgiverstuderende – eller har du lyst til at blive det? Brænder du for at udvikle og styrke dine kompetencer som vejleder? Så er dette modul skræddersyet til netop dig.

Sted

Holstebro

Pris

12000 kr.

Dato

07.02.2022 - 24.06.2022

Ansøgningsfrist

10.12.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

12000 kr.

Dato

23.08.2022 - 23.12.2022

Ansøgningsfrist

01.06.2022

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Modul
 • Eksamensform
  Skriftlig opgave og mundtlig eksamen
 • ECTS
  10
 • Modulkategori
  Valgmodul
 • Indgår i
  Den sociale diplomuddannelse

Om modulet

 • Du bliver klædt på til at understøtte socialrådgiverstuderendes læreproces under praktikken. Du får indsigt i voksendidaktiske overvejelser, der styrker dig i din rolle som vejleder – og du får værktøjer og kompetencer til at give en god, professionel vejledning og til at tilrettelægge en god praktik.

  Du bliver bedre til at:
  • ​Understøtte socialrådgiverstuderendes læreproces ud fra en kontekstforståelse
  • Anvende teorier og metoder om vejlednings- og læreprocesser i praksis
  • Udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb
  • Indgå i samarbejde omkring praktikforløbet samt at tage et fagligt og etisk ansvar som praktikvejleder
  • Arbejde refleksivt med at udvikle din egen praksis som vejleder og udvikle det lokale læringsmiljø

 • ​Jf. studieordning, Vf6: Praktikvejledning for socialrådgivere

  Du arbejder med:
  • ​Socialrådgiverprofessionen og den organisatoriske kontekst for praktikforløbet
  • Læringsforståelse – og hvordan vejledning understøtter læreprocesser
  • Didaktisk tilrettelæggelse af praktikken – og af vejledning
  • Metoder og redskaber til vejledning i praksis
  • Vejledning – også i den svære læreproces 
  • Faglige, personlige og refleksive kompetencer i vejlederrollen
  • Udvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering af praktikforløb i socialt arbejde
  • At udvikle din egen praksis som praktikvejleder 

 • Modulet er for dig, der har en baggrund som socialrådgiver eller socialformidler med minimum to års erhvervserfaring, og som enten allerede er, eller ønsker at blive, praktikvejleder for socialrådgiverstuderende. 

  Modulet har et tværprofessionelt sigte og du kan arbejde i kommunalt, statsligt, regionalt eller privat regi inden for alle områder, hvor socialt arbejde omsættes i praksis, fx:
  • ​​Børne-, unge- og familieområdet
  • Beskæftigelsesområdet, fx jobcenter
  • Psykiatri- og handicapområdet
  • Misbrugsområdet
  • Tværgående myndighedsområder

  Du har mulighed for at søge økonomisk støtte til diplommodulet via kompetencefonden. Du kan læse mere her https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/studievejledning/tilskud-til-efteruddannelse

 • Praktikvejlederuddannelsen tilrettelægges som deltidsundervisning fordelt over et semester. Du skal afsætte ca. 9 undervisningsdage, fordelt med én dags undervisning ca. hver 14. dag. En undervisningsdag varer typisk fra kl. 9 -15. Hertil kommer forberedelse, afprøvning af metoder i din praksis samt vejledning og eksamen. 
  Undervisningen tager afsæt i din faglige praksis, og vi arbejder dialogbaseret med oplæg, øvelser og drøftelser med fokus på at teori og metoder kan omsættes i din faglige kontekst.
  Ud over din egen forberedelse til de enkelte undervisningsdage, skal du arbejde med løbende afprøvning af udvalgte nedslag fra undervisningen, så du løbende får mulighed for at afprøve det lærte i din praksis og reflektere over din egen læreproces. I studiegrupperne arbejder I med dialogisk refleksion og du dokumenter løbende din læring fra arbejdsprocessen i en arbejdsportfolio. Opgaverne har til formål at understøtte og kvalificere din mulighed for at omsætte din læring i din vejlederpraksis.
  Modulet afsluttes med en kombinationseksamen, hvor du afleverer et skriftligt produkt på baggrund af dine løbende prøvehandlinger og refleksioner – og dernæst går til mundtlig eksamen.

  Eksamen kan foregå individuelt eller i gruppe. Når du har bestået eksamen, har du, jf. bekendtgørelsen for diplomuddannelser § 14, stk. 2, ret til at benytte titlen Praktikvejleder.

  • ​En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

hebn480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

bk480x4802019.jpg

Faglig kontakt

Socialrådgiver og praktikant i dialog

Artikel

7 (gode) grunde til at blive praktikvejleder

Vil du være eller er du allerede praktikvejleder? Så er praktikvejlederuddannelsen noget for dig.

Læs med her