Logopædi/Talepædagog

Logopædi kvalificerer arbejdet med børn og voksnes sprog, -tale og hørevanskeligheder og understøtter kommunikation og læring i dagtilbud, skole og specialiserede tilbud som fx social-specialpædagogiske læringsmiljøer, PPR og kommunikationscentre.

Jeg har fik et virkelig stort udbytte i forhold til faglig opkvalificering – min faglighed blev styrket i en sådan grad, at jeg siden har lavet et karriereskift, som jeg er rigtig glad for. Derudover fik jeg modet til at skifte retning og springe videre ind i arbejdslivet – det var en meget stor personlig gevinst.

Mette Bech Damsgaard, Konsulent

Om retningen

 • Med uddannelsesretningen ’Logopædi/Talepædagog’ vinkler du din pædagogiske diplomuddannelse i en retning, som er særlig relevant for dig, der ønsker at blive logopæd/talepædagog.

  På uddannelsen til logopæd/talepædagog bliver du klædt på til at varetage logopædiske arbejdsfunktioner i både almenpædagogiske dagtilbud og skoler og i specialiserede læringsmiljøer og bosteder for børn og voksne med social og specialpædagogisk behov. Dine logopædiske kompetencer har også relevans if. til opgaveløsning i kommunalt regi fx. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning eller kommunikationscentre for voksne ramt af afasi, dysartri, stammen og høretab.

  Du bliver bedre til at:

  • identificere, analysere og vurdere børn og voksnes sprog, -tale og hørevanskeligheder så du kan medvirke til at forbedre deres kommunikation og samspil med omverdenen. Når kommunikationen forbedres viser forskning, at den enkeltes livssituation, trivsel, læring og udviklingsmuligheder også forbedres.
  • yde vejledning, rådgivning og sidemandsoplæring af pædagogisk personale og forældre
  • indgå i tværprofessionelt samarbejde om at tilrettelægge virksomme interventioner.
 • En PD i Logopædi/Talepædagog kvalificerer dig til at varetage opgaver i forbindelse med undersøgelse, beskrivelse, planlægning, gennemførelse, rådgivning, inkluderende undervisning til børn, unge og voksne. Her kan f.eks. nævnes følgende arbejdsområder:

  • Børnehavernes sprog-og ressourcepersoner
  • Skolernes ressourcecentre ofte i kombination med en læsevejleder uddannelse
  • Specialskolernes ressourcepersoner som indgår i tværfaglige ressourceteams
  • PPR og tilsvarende kommunale virksomheder
  • Konsulentfunktioner i form af coaching, rådgivning og vejledning til institutioner, skoler, lærere, pædagoger, børn og forældre
  • Kommunale kommunikationscentre for voksne og tilsvarende konstruktioner
  • Neurocentre som fx Hammel Neurocenter og Vejlefjord Rehabilitering
  • Privatpraktiserende talepædagog
  • Ganske få får også arbejde på taleinstitutter og ved sygehuse afdelinger for erhvervet hjerneskade
 • Logopædi/Talepædagog er en uddannelsesretning under den pædagogiske diplomuddannelse.

  Vil du tage en fuld pædagogisk diplom med en specialisering i logopædi, så består uddannelsen af en række obligatoriske moduler, en række retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

  De retningsspecifikke moduler for denne retning er:

  De moduler vi udbyder varierer fra semester til semester. Du finder de aktuelle retningsspecifikke moduler længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, kan du læse mere om det faglige indhold.

  De generelle informationer omkring den pædagogiske diplomuddannelse – fx opbygning, adgangskrav samt obligatoriske og fælles valgfri moduler – finder du under den pædagogiske diplomuddannelse.

  Læs mere om Logopædi/Talepædagog

Kontakt

ulke480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

helb480x4802019.jpg

Faglig kontakt

heto2018480x480.jpg

Studievejleder