Skoleledelse

Er du leder i skolen? Og ønsker du at specialisere dig i moderne skoleledelse og tilegne dig kompetencer og faglige redskaber, der matcher de aktuelle udfordringer og krav i skolen. Så er diplomuddannelse i skoleledelse noget for dig.

Uddannelsen er både teoretisk og praksisnær. Internatformen gør det muligt for mig på én gang at passe mit ledelsesarbejde, mit familieliv og min uddannelse.

Torben Mervig, Skoleleder, Bakkegårdsskolen

Om retningen

 • Vi lægger stor vægt på, at du som studerende får relevante og konkret anvendelige kompetencer til ledelse i skolen. Derfor har vi fokus på, at emner, drøftelser og perspektiver i forløbet omsættes, afprøves og trænes i din egen praksis. Du bliver opdateret med viden om nyeste tendenser og tilgange inden for moderne skoleledelse.

  Dit udbytte:

  • Indsigt i skoleledelsens funktion, opgaver, dilemmaer og handlemuligheder.
  • Afklaring og udvikling af din personlige lederrolle.
  • Viden om centrale organisations-, kommunikations- og ledelsesteorier.
  • Indsigt i læringsteorier og metoder.
  • Kompetencer til at etablere og udvikle læringsmiljøer og pædagogisk praksis.
  • Styrket evne til at organisere og lede kvalitetsudvikling, evaluering og dokumentation.
  • Inspirerende netværk med andre ledere fra skoleverdenen.

  Undervejs i diplomuddannelse i skoleledelse vil du opleve, at undervisning og de drøftede perspektiver altid relateres til den praksis, du kan opleve som leder i skolen. Forløbet er derfor tilrettelagt med læringsfællesskaber og netværk med de andre deltagere på holdet, med afprøvning og øvelser i egen praksis gennem aktionslæring og med erfarne praktikere, som i forløbet fungerer som vejledere.

 • Diplomuddannelse i skoleledelse er en skræddersyet videreuddannelse til dig som er skoleleder, pædagogisk leder eller har anden form for ledelsesfunktion på skolen generelt.

 • ​Diplomuddannelsen giver 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.

  For at få en diplomuddannelse i skoleledelse skal du gennemføre:

  • 3 moduler som du følger sammen med studerende med andre professionsbaggrunde end din egen: ‘Det personlige lederskab og forandring’, ‘Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling’ og ‘Organisation, udvikling og samskabelse‘,
  • 2 moduler som er målrettet skoleledelse: ‘Skoleledelse’ og ‘Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse'
  • 1 obligatorisk afgangsprojekt

  Du skal minimum have gennemført en relevant kort videregående uddannelse eller en videregående voksenuddannelse.

  Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse og have en ledende funktion i dit daglige arbejde.

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

sukr480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

eljo2018480x480.jpg

Faglig kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder