Teknologisk diplomuddannelse i vedligehold

Tag en teknologisk diplomuddannelse i vedligehold og styrk dine kompetencer inden for vedligehold, driftssikkerhed og produktionsoptimering. Lær samtidig at analysere fejl og konsekvenser ud fra både et økonomisk, sikkerheds- og miljømæssigt perspektiv.

Uddannelsen har virkelig udviklet mine kompetencer inden for vedligeholdsledelse. Det er noget man kan bruge med det samme og åbner for nye udfordringer i hverdagen.

Henrik Rosenlund, Technical manager

Om uddannelsen

 • Du bliver klædt på til at deltage i såvel det strategiske som det daglige arbejde med vedligehold og produktionsoptimering i din virksomhed.

  Du lærer at organisere og styre vedligeholdelsesopgaver optimalt ud fra såvel et økonomisk, sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt perspektiv, og du får udbygget din værktøjskasse med nye effektive redskaber inden for forbedring, forebyggelse og driftsoptimering.

  Gennemførelse af diplomuddannelsen giver dig:

  • Styrket evne til at organisere, optimere og styre vedligeholdelsesopgaver.
  • Kompetencer til at arbejde med strategiudvikling og driftsoptimering.
  • Omfattende viden om vedligeholdelsesevne, logistik og produktionssikkerhed.
  • Indsigt i teorier og metoder inden for tekniske fejlmønstre, forbedring og forebyggelse.
  • Evne til at analysere fejl og konsekvenser ud fra et økonomisk, sikkerheds- og miljømæssigt perspektiv.
  • Indsigt i virksomheds-, produktions- og vedligeholdelsespolitikker.
  • Styrket forståelse for din lederrolle, kommunikation og samarbejdsrelationer.
  • Netværk med andre professionelle, der arbejder med vedligehold og driftsoptimering.

  I undervisningen tager vi afsæt i dine erfaringer med vedligeholdelsesprojekter. På den måde får du direkte koblet ny viden på aktuelle og konkrete problemstillinger fra din egen hverdag.

 • Diplomuddannelsen udgør 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.

  Langt de fleste gennemfører uddannelsen på deltid ved siden af et arbejde, men du bestemmer egentlig selv, hvor lang tid du vil tage om det. På den måde kan du nemt forene videreuddannelse med familieliv og karriere. Du kan også vælge kun at tage enkelte moduler som efteruddannelse.

  Teknologisk diplomuddannelse i vedligeholn består af:

  Vi anbefaler, at du starter uddannelsen med modulet Vedligehold 1: Pålidelighed, teknik og metoder.

  De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig inden for områder, som er særligt relevante for dig, eksempelvis energioptimering, facilities management eller projektledelse.

  Ønsker du at tage et modul, som ligger uden for uddannelsens faglige område, kan du også det - svarende til 15 ECTS point. Vi anbefaler følgende som valgmoduler fra andre diplomuddannelser:

  Studieintroduktion anbefales til nye studerende på uddannelsen.

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden. I studieordningen finder du blandt andet en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

  Som udgangspunkt er priserne inklusiv forplejning, dog undtaget vejledning og eksamen. Priserne er eksklusiv bøger.

  Læs mere om Teknologisk diplomuddannelse i vedligehold

 • Uddannelsen er for dig, der er leder eller tekniker og til daglig arbejder med vedligehold inden for industrien, bygge- og anlægsbranchen, søfart, offshore, proces-, energi- og miljøanlæg eller med transport og infrastruktur.

 • Du skal have gennemført en relevant teknisk eller naturvidenskabelig videregående uddannelse på minimum akademiniveau eller højere, eksempelvis maskinmester, ingeniør, produktionsteknolog eller byggetekniker.

  Samtidig skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

 • Du tilmelder dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig et eller flere af de aktuelle moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du kan se aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

helk480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Lars Jenry Petersen480x480.jpg

Faglig kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder