Information til censorer 

Er du censor ved VIA Pædagoguddannelsen, finder du relevante informationer her.

Hvis du skal være censor ved VIA Pædagoguddannelsen, finder du relevante bekendtgørelser og cirkulærer her. Du kan også finde studieordninger, studiebeskrivelser og bestemmelser for afvikling af eksamen. 

Regelsæt for pædagoguddannelsen

Studieordninger

Censorhonorar

Censorafregning foretages elektronisk. For at få adgang til blanketten, skal du logge på her med dit NEM-id: 

Cirkulære om timelønnet undervisning samt censorvederlag

Overnatning

Vi sørger for en eventuel indkvartering. Kontakt os, hvis du har brug for overnatning. Indkvartering sker ifølge statens hotelaftaler.

Kontakt uddannelsen

 • Har du spørgsmål vedrørende din censorvirksomhed ved Pædagoguddannelsen i Grenaa er du velkommen til at kontakte:

  Lars Brøgger
  T: +45 87 55 35 52
  E: loeb@via.dk

  Find os

  VIA Pædagoguddannelsen i Grenaa
  Pakhuset - Sønderport 10
  DK - 8500 Grenaa

  T: +45 87 55 35 00

  Læs mere 

   

 • Har du spørgsmål vedrørende din censorvirksomhed ved Pædagoguddannelsen i Holstebro, er du velkommen til at kontakte:

  Anna Lica
  T: +45 87 55 38 60
  E: anli@via.dk

  Elena Kallesøe-Kirk
  T: +45 87 55 31 52
  E:elna@via.dk

  Find os

  VIA Pædagoguddannelsen i Holstebro
  Gl. Struervej 1
  DK- 7500 Holstebro

  T: +45 87 55 38 55
  E: pih@via.dk

  Læs mere 

 • Har du spørgsmål vedrørende din censorvirksomhed ved Pædagoguddannelsen i Horsens, er du velkommen til at kontakte os:

  Karina Maria Gaarde
  Studieservice
  T: +45 87 55 36 72
  E. kamg@via.dk

  Connie Søe Henriksen
  Uddannelseskoordinator
  T: +45 87 55 36 81
  E: cosh@via.dk

  Find os

  VIA Pædagoguddannelsen i Horsens
  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK -8700 Horsens

  T: +45 87 55 36 55
  E: piho@via.dk

  Læs mere 

 • Har du spørgsmål vedrørende din censorvirksomhed ved Pædagoguddannelsen i Ikast,er du velkommen til at kontakte:

  Helle Leth Danielsen
  Sekretær
  E: heda@via.dk

  Kirstine Buus Johansen
  Uddannelsesleder
  E: krbj@via.dk

  Find os

  VIA Pædagoguddannelsen i Ikast
  Bøgildvej 10
  DK - 7430 Ikast

  T: +45 87 55 37 55
  E: pii@via.dk

  Læs mere 

 • Har du spørgsmål vedrørende din censorvirksomhed ved Pædagoguddannelsen i Randers, er du velkommen til at kontakte:

  Ann-Britt Ø. Nielsen
  Studieadministrativ medarbejder
  T: +45 87 55 35 59
  E: abon@via.dk

  Annette Juul Pedersen
  Studieadministrativ medarbejder
  T: +45 87 55 21 92
  E: ajpe@via.dk

  Find os

  VIA Pædagoguddannelsen i Randers
  Jens Otto Krags Plads 3
  DK-8900 Randers

  T: +45 87 55 35 55
  E: pirand@via.dk

  Læs mere 

 • Har du spørgsmål vedrørende din censorvirksomhed ved Pædagoguddannelsen i Viborg,er du velkommen til at kontakte:

  Mona G. Jakobsen
  Sekretær
  E: mgj@via.dk

  Lone Broch Hansen
  Pædagogisk administrativ leder
  E: lmbh@via.dk

  Find os

  VIA Pædagoguddannelsen i Viborg
  Prinsens Allé 2
  DK - 8800 Viborg

  T: +45 87 55 37 00
  E: piv@via.dk

  Læs mere 

 • Har du spørgsmål vedrørende din censorvirksomhed ved Pædagoguddannelsen i Aarhus, er du velkommen til at kontakte:

  Find os

  VIA Pædagoguddannelsen i Aarhus
  Ceresbyen 24
  DK - 8000 Aarhus

  T: +45 87 55 00 00
  E: paar@via.dk

  Læs mere