Kvalitet i dagtilbud - den styrkede pædagogiske læreplan

At arbejde med høj kvalitet i dagtilbud er afgørende for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er derfor vigtigt at sikre et godt og solidt videngrundlag at udvikle jeres pædagogiske praksis på. 

Udvikling af kvalitet i dagtilbud

Arbejdet med udvikling af god pædagogisk praksis i dagtilbuddenes læringsmiljøer hviler på en bred læringsforståelse, børns leg og et tydeligt børneperspektiv. 

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. (Dagtilbudsloven §7)

Pædagogisk praksis skal således være optaget af børnenes liv og perspektiver i arbejdet med deres trivsel, læring, udvikling og dannelse. Samtidig skal tilrettelæggelsen af det pædagogiske læringsmiljø tage afsæt i de seks læreplanstemaer og tolv mål, som er beskrevet i den pædagogiske læreplan. Herved støttes børnene i et solidt og varieret grundlag for at udvikle sig og erfare verden.

Reflekterende pædagogisk praksis og en stærk evalueringskultur 

Det pædagogiske læringsmiljø skal til enhver tid give børnene de bedste forudsætninger for trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvilket fordrer fleksibilitet og løbende udvikling og tilpasning af pædagogisk praksis.

Kvalitet i dagtilbud handler således også om at være nysgerrig og undersøgende i forhold til det pædagogiske arbejde – både som dagplejer, pædagogisk medhjælper, pædagogisk assistent, pædagog, leder og forvaltning. 

Det kræver viden om pædagogisk praksis og pædagogisk læringsmiljø af høj kvalitet og ikke mindst en stærk evalueringskultur med kontinuerlig undersøgelse, drøftelse og udvikling af den pædagogiske og ledelsesmæssige kvalitet.

Det vil vi gerne hjælpe jer med! Vores ambition er at lave organisatoriske kompetenceudviklingsforløb til gavn for den samlede organisation. Dét tror vi på, løfter og styrker kvaliteten i dagtilbuddene. 

Pædagogisk tilsyn

Aftaleteksten om minimumsnormeringer i dagtilbud beskriver et øget krav til pædagogisk tilsyn i kommunerne og tilsyn med de fysiske rammer om børnenes hverdag. Det fremgår bl.a. at kommunerne skal sørge for uvildighed i tilsynet, og at tilsynet baseres på observationer af den pædagogiske praksis.

Er du eller dit dagtilbud på udkig efter en kompetent faglig partner til at kvalificere det pædagogiske tilsyn, og sikre at det pædagogiske tilsyn bliver springbræt for pædagogisk udvikling? Så er vi klar til at hjælpe jer. Vi giver bud på, hvordan I kan højne kvaliteten i interaktioner og i jeres fysiske læringsmiljøer. Derudover kan vi efterfølgende tilbyde at sammensætte målrettet pædagogisk videreuddannelse, så et styrket pædagogisk tilsyn omsættes i reel pædagogisk kvalitetsudvikling. Vil du vide mere om de forskellige muligheder, så kontakt os.

Pædagogiske kurser og pædagogisk videreuddannelse

Er du eller dit dagtilbud på udkig efter et kort pædagogisk kursus eller en hel pædagogisk videreuddannelse? Find de aktuelle pædagogiske kurser, diplommoduler, konferencer og AMU-uddannelser herunder.

Vi udbyder og skræddersyer alt fra brede organisatoriske kompetenceudviklingsforløb til diplommoduler, AMU-uddannelser, fyraftensmøder, sparringsforløb og meget andet. Vi skræddersyer jeres kommende kompetenceudviklingsforløb på dagtilbudsområdet med afsæt i intentionerne i dagtilbudsloven, jeres lokale behov og altid med blikket rettet mod jeres pædagogiske praksis.

Vi kan skræddersy jeres kompetenceudvikling ud fra mange parametre, fx:

  • Indhold: Hvad skal jeres kompetenceudvikling handle om? 
  • Målgruppe: Hvem er modtager af jeres kompetenceudvikling? 
  • Form: Hvordan skal jeres kompetenceudvikling tilrettelægges? Hvilke aktioner, udforskninger og undersøgelser skal vi arbejde med for at bringe indholdet til anvendelse i den pædagogiske praksis efterfølgende?

Kontakt os for en snak om jeres muligheder. 

Find kurser, moduler og konferencer

AMU-uddannelse

AMU-uddannelse er for dig, der er dagplejer, pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent

I forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan er der udviklet AMU-uddannelser til dig, der er dagplejer, pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent. Du finder de aktuelle AMU-uddannelser ovenfor. Hør mere om mulighederne med AMU-uddannelse i denne video.
AMU-uddannelser: Den styrkede pædagogiske læreplan

Inspiration

Bæredygtig dannelse i dagtilbud: En kvinde og tre børn undersøger planter

3 indledende greb til bæredygtig dannelse i dagtilbud

Hvorfor det er vigtigt at arbejde med bæredygtig dannelse i dagtilbud? Få svaret her, og et bud på tre indledende greb til at igangsætte arbejdet hos jer.

Gå til side
Evaluering af dagtilbud: Pædagog med tre børn

Evaluering af pædagogisk praksis - fra tanke til handling

Evaluering i dagtilbud: Hvordan agerer du evaluator i egen praksis, og hvilke faldgruber er der? Få svarene i denne artikel.

Gå til side

Neuropædagogik - brug viden om hjernen i dit pædagogiske arbejde

Hvad er neuropædagogik? Og hvordan er neuropædagogik som en pædagogisk tilgang relevant for dit pædagogiske arbejde? Det får du konkrete bud på her.

Gå til side
Praktikvejleder pædagog: En Pædagog vejleder en pædagogstuderende

Praktikvejleder pædagog: 5 grunde til at blive praktikvejleder

Vil du være med til at uddanne dygtige pædagoger? Så er en praktikvejlederuddannelse for dig. Læs 5 grunde til at blive praktikvejleder som pædagog.

Gå til side
Pige i dagpleje

Video

Pædagogiske læringsmiljøer og forældresamarbejde i dagplejen

Her får du fire inspirerende film, du kan bruge i dagplejen til at understøtte arbejdet med de pædagogiske læringsmiljøer og forældresamarbejdet.

Gå til side
Diplomuddannelse pædagog - styrk dagtilbuddet

Artikel

Diplomuddannelse pædagog - styrk dit arbejde i dagtilbuddet

Efteruddannelse for pædagoger: Pædagogisk diplomuddannelse giver dig de kompetencer, du har brug for i dit arbejde. Få 5 grunde til at tage en diplom.

Gå til side
Børn med flere sprog

Artikel

Børn med flere sprog – skab sprogudvikling og trivsel i dagtilbud

Det gode sprogmiljø, dagtilbuddets indretning og forældresamarbejde er afgørende for sprogudvikling og trivsel hos børn med flere sprog i dagtilbud. Se her

Gå til side
Rutiner i dagtilbud - måltidet som læringsrum

Artikel

Rutiner i dagtilbud - måltidet som læringsrum

Hvordan kan børn blive motiveret til at spise sundere i dagtilbud? Det kan du blive klogere på i denne artikel.

Gå til side

Metoder og programmer

Kontakt

Dorte Ladefoged Dinnesen
Karen Randlev Reitz