Kvalitet i dagtilbud - den styrkede pædagogiske læreplan

At arbejde med høj kvalitet i dagtilbud er afgørende for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er derfor vigtigt at sikre et godt og solidt videngrundlag at udvikle jeres pædagogiske praksis på. 

Udvikling af kvalitet i dagtilbud

Arbejdet med udvikling af god pædagogisk praksis i dagtilbuddenes læringsmiljøer hviler på en bred læringsforståelse, børns leg og et tydeligt børneperspektiv. 

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. (Dagtilbudsloven §7)

Pædagogisk praksis skal således være optaget af børnenes liv og perspektiver i arbejdet med deres trivsel, læring, udvikling og dannelse. Samtidig skal tilrettelæggelsen af det pædagogiske læringsmiljø tage afsæt i de seks læreplanstemaer og tolv mål, som er beskrevet i den pædagogiske læreplan. Herved støttes børnene i et solidt og varieret grundlag for at udvikle sig og erfare verden.

Reflekterende pædagogisk praksis og en stærk evalueringskultur 

Det pædagogiske læringsmiljø skal til enhver tid give børnene de bedste forudsætninger for trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvilket fordrer fleksibilitet og løbende udvikling og tilpasning af pædagogisk praksis.

Kvalitet i dagtilbud handler således også om at være nysgerrig og undersøgende i forhold til det pædagogiske arbejde – både som dagplejer, pædagogisk medhjælper, pædagogisk assistent, pædagog, leder og forvaltning. 

Det kræver viden om pædagogisk praksis og pædagogisk læringsmiljø af høj kvalitet og ikke mindst en stærk evalueringskultur med kontinuerlig undersøgelse, drøftelse og udvikling af den pædagogiske og ledelsesmæssige kvalitet.

Det vil vi gerne hjælpe jer med! Vores ambition er at lave organisatoriske kompetenceudviklingsforløb til gavn for den samlede organisation. Dét tror vi på, løfter og styrker kvaliteten i dagtilbuddene. 

Pædagogisk tilsyn

Aftaleteksten om minimumsnormeringer i dagtilbud beskriver et øget krav til pædagogisk tilsyn i kommunerne og tilsyn med de fysiske rammer om børnenes hverdag. Det fremgår bl.a. at kommunerne skal sørge for uvildighed i tilsynet, og at tilsynet baseres på observationer af den pædagogiske praksis.

Er du eller dit dagtilbud på udkig efter en kompetent faglig partner til at kvalificere det pædagogiske tilsyn, og sikre at det pædagogiske tilsyn bliver springbræt for pædagogisk udvikling? Så er vi klar til at hjælpe jer. Vi giver bud på, hvordan I kan højne kvaliteten i interaktioner og i jeres fysiske læringsmiljøer. Derudover kan vi efterfølgende tilbyde at sammensætte målrettet pædagogisk videreuddannelse, så et styrket pædagogisk tilsyn omsættes i reel pædagogisk kvalitetsudvikling. Vil du vide mere om de forskellige muligheder, så kontakt os.

Pædagogiske kurser og pædagogisk videreuddannelse

Er du eller dit dagtilbud på udkig efter et kort pædagogisk kursus eller en hel pædagogisk videreuddannelse? Find de aktuelle pædagogiske kurser, diplommoduler, konferencer og AMU-uddannelser herunder.

Vi udbyder og skræddersyer alt fra brede organisatoriske kompetenceudviklingsforløb til diplommoduler, AMU-uddannelser, fyraftensmøder, sparringsforløb og meget andet. Vi skræddersyer jeres kommende kompetenceudviklingsforløb på dagtilbudsområdet med afsæt i intentionerne i dagtilbudsloven, jeres lokale behov og altid med blikket rettet mod jeres pædagogiske praksis.

Vi kan skræddersy jeres kompetenceudvikling ud fra mange parametre, fx:

  • Indhold: Hvad skal jeres kompetenceudvikling handle om? 
  • Målgruppe: Hvem er modtager af jeres kompetenceudvikling? 
  • Form: Hvordan skal jeres kompetenceudvikling tilrettelægges? Hvilke aktioner, udforskninger og undersøgelser skal vi arbejde med for at bringe indholdet til anvendelse i den pædagogiske praksis efterfølgende?

Kontakt os for en snak om jeres muligheder. 

Find kurser, moduler og konferencer

AMU-uddannelse

AMU-uddannelse er for dig, der er dagplejer, pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent

I forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan er der udviklet AMU-uddannelser til dig, der er dagplejer, pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent. Du finder de aktuelle AMU-uddannelser ovenfor. Hør mere om mulighederne med AMU-uddannelse i denne video. 

Inspiration

Pige i dagpleje

Video

Pædagogiske læringsmiljøer og forældresamarbejde i dagplejen

Her får du fire inspirerende film, du kan bruge i dagplejen til at understøtte arbejdet med de pædagogiske læringsmiljøer og forældresamarbejdet.

Gå til side
Efteruddannelse pædagog - styrk dagtilbuddet

Artikel

Efteruddannelse pædagog - styrk dit arbejde i dagtilbuddet

Som pædagog har du en afgørende rolle i børns liv og i deres udvikling. Har du de kompetencer og redskaber, du har brug for i dit daglige arbejde?

Gå til side
Børn med flere sprog

Artikel

Børn med flere sprog – skab sprogudvikling og trivsel i dagtilbud

Det gode sprogmiljø, dagtilbuddets indretning og forældresamarbejde er afgørende for sprogudvikling og trivsel hos børn med flere sprog i dagtilbud. Se her

Gå til side
Rutiner i dagtilbud - måltidet som læringsrum

Artikel

Rutiner i dagtilbud - måltidet som læringsrum

Hvordan kan børn blive motiveret til at spise sundere i dagtilbud? Det kan du blive klogere på i denne artikel.

Gå til side
Relationsarbejde i pædagogisk praksis

Artikel

Relationsdannelse i pædagogisk praksis - få 5 gode råd

Hvorfor er relationsarbejde afgørende i din pædagogiske praksis? Få fem gode råd til dit arbejde i dagtilbud, skole eller det sociale område.

Gå til side
Ledelse af dagtilbud - med foranderlige vilkår

Artikel

Ledelse af dagtilbud - med foranderlige vilkår

Som leder i dagtilbud står du såvel som dine medarbejdere overfor en ny og kompleks opgave pga. Covid-19. Få gode råd til at navigere i den nye hverdag.

Gå til side
Læs med børnene - sådan vælger du den rigtige bog

Artikel

Læs med børnene - sådan vælger du den rigtige bog

Hvorfor er det vigtigt, at du læser med barnet og snakker om bogen? Få svaret og gode råd til at vælge den rigtige bog i denne artikel.

Gå til side
Børns legekultur - tag tænkehatten på og bliv klogere

Artikel

Børns legekultur - tag tænkehatten på og bliv klogere

Hvorfor er din tilgang til leg og ”legefantasi” afgørende for kvaliteten af legekulturen i institutionen? Få svaret i denne artikel.

Gå til side

Metoder og programmer

Iris-connect

IRIS Connect | Digitalt værktøj

Brug video-værktøjet IRIS Connect, der gør jer i stand til at udvikle undervisningen via kollegial feedback.

Gå til side
Professionelle læringsfællesskaber

Professionelle læringsfællesskaber (PLF)

Skab professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud og skole. Se hvordan I kommer i gang!

Gå til side
Pædagog eller lærer hjælper elev med at stave

HANEN - sprogprogrammer

Bliv certificeret i HANEN og styrk dine sprogunderstøttende kompetencer.

Gå til side
To drenge koncentrerer sig om skoleopgaver

Opsporingsmodellen

Hvis du arbejder med tidlig indsats, og ønsker at få styrket dine kompetencer, kan opsporingsmodellen være noget for dig.

Gå til side
PMTO - Parent Mangement Training

PMTO - Parent Management Training

Tag en uddannelse i Parent Management Training og hjælp børn og forældre i samspil.

Gå til side

Kontakt

Dorte Ladefoged Dinnesen
Karen Randlev Reitz