Kvalitet i dagtilbud - stærke dagtilbud & styrket pædagogisk læreplan

At arbejde med høj kvalitet på alle niveauer i den pædagogiske praksis og i det pædagogiske læringsmiljø er afgørende for alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Kvalitet i dagtilbud

Udvikling af pædagogisk praksis i dagtilbud

Kompetenceudvikling for personale på dagtilbudsområdet skal give forudsætninger for at udvikle den pædagogiske praksis og de pædagogiske læringsmiljøer til gavn for alle børn.  

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. (Dagtilbudsloven §7)

Det pædagogiske læringsmiljø skal kontinuerligt give alle børn de bedste forudsætninger for trivsel, læring, udvikling og dannelse. Arbejdet med udvikling af en god pædagogisk praksis i læringsmiljøerne, hviler på en bred læringsforståelse, børns leg og et tydeligt børneperspektiv. Den pædagogiske praksis skal være optaget af børnenes liv og perspektiver i arbejdet med deres trivsel, læring, udvikling og dannelse.
 
Det pædagogiske læringsmiljø skal tage afsæt i de tolv mål for de seks læreplanstemaer, så børnene får varierede og brede erfaringer med sig selv i sammenhæng med andre. Kvalitet i den pædagogiske praksis handler derfor blandt andet om at være nærværende og undersøgende i forhold til det pædagogiske arbejde som dagplejere, pædagogiske medhjælpere, pædagogiske assistenter, pædagoger, ledere og forvaltning har ansvaret for. 

Det kræver viden om pædagogisk praksis og læringsmiljøer af høj kvalitet og en kontinuerlig undersøgelse, drøftelse og udvikling af den pædagogske og ledelsesmæssige kvalitet. Det vil vi gerne hjælpe jer med! Vores ambition er at lave organisatoriske kompetenceudviklingsforløb til gavn for den samlede organisation. Dét tror vi på løfter og styrker kvaliteten i dagtilbuddene.

Hvordan skal jeres kompetenceudvikling se ud? 

Vi udbyder og skræddersyer alt fra brede organisatoriske kompetenceudviklingsforløb til diplommoduler, AMU-forløb, fyraftensmøder, sparringsforløb og meget andet. Vi skræddersyer jeres kommende kompetenceudviklingsforløb på dagtilbudsområdet med afsæt i intentionerne i dagtilbudsloven, jeres lokale behov og altid med blikket rettet mod jeres pædagogiske praksis. 

Vi kan skræddersy jeres kompetenceudvikling ud fra mange parametre, fx:

  • Indhold: Hvad skal jeres kompetenceudvikling handle om? 
  • Målgruppe: Hvem er modtager af jeres kompetenceudvikling? 
  • Form: Hvordan skal jeres kompetenceudvikling tilrettelægges? Hvilke aktioner, udforskninger og undersøgelser skal vi arbejde med for at bringe indholdet til anvendelse i den pædagogiske praksis efterfølgende?

Kontakt os for en snak om jeres muligheder. 

Find kurser, moduler og konferencer

AMU-uddannelser

For dig, der er dagplejer, pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent

Den styrkede pædagogiske læreplan sætter retning for det pædagogiske arbejde i alle dagtilbud i Danmark. Derfor er der også udviklet nye AMU uddannelser til dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.
Læs mere om AMU-uddannelserne

Inspiration

Børn med flere sprog

Artikel

Børn med flere sprog – skab sprogudvikling og trivsel i dagtilbud

Det gode sprogmiljø, dagtilbuddets indretning og forældresamarbejde er afgørende for sprogudvikling og trivsel hos børn med flere sprog i dagtilbud. Se her

Gå til side
Rutiner i dagtilbud - måltidet som læringsrum

Artikel

Rutiner i dagtilbud - måltidet som læringsrum

Hvordan kan børn blive motiveret til at spise sundere i dagtilbud? Det kan du blive klogere på i denne artikel.

Gå til side
Relationsarbejde i pædagogisk praksis

Artikel

Relationsdannelse i pædagogisk praksis - få 5 gode råd

Hvorfor er relationsarbejde afgørende i din pædagogiske praksis? Få fem gode råd til dit arbejde i dagtilbud, skole eller det sociale område.

Gå til side
Ledelse af dagtilbud - med foranderlige vilkår

Artikel

Ledelse af dagtilbud - med foranderlige vilkår

Som leder i dagtilbud står du såvel som dine medarbejdere overfor en ny og kompleks opgave pga. Covid-19. Få gode råd til at navigere i den nye hverdag.

Gå til side
Læs med børnene - sådan vælger du den rigtige bog

Artikel

Læs med børnene - sådan vælger du den rigtige bog

Hvorfor er det vigtigt, at du læser med barnet og snakker om bogen? Få svaret og gode råd til at vælge den rigtige bog i denne artikel.

Gå til side
Børns legekultur - tag tænkehatten på og bliv klogere

Artikel

Børns legekultur - tag tænkehatten på og bliv klogere

Hvorfor er din tilgang til leg og ”legefantasi” afgørende for kvaliteten af legekulturen i institutionen? Få svaret i denne artikel.

Gå til side
Børn i dagtilbud - Artikel: Evalueringskultur i dagtilbud - hvordan?

Artikel

Evalueringskultur i dagtilbud - hvordan?

Hvordan skaber I en god evalueringskultur? Få gode råd og konkrete bud på hvordan i denne artikel af lektor Karen Reitz.

Gå til side
Dagtilbud i en forandret hverdag, pædagog og børn

Artikel

Dagtilbud i en forandret hverdag - 4 pædagogiske opmærksomheder

Bliv klogere på 4 pædagogiske opmærksomheder vi kan have som pædagogisk personale i dagtilbud i en forandret hverdag. Læs artiklen her.

Gå til side

Metoder og programmer

Iris-connect

IRIS Connect | Digitalt værktøj

Brug video-værktøjet IRIS Connect, der gør jer i stand til at udvikle undervisningen via kollegial feedback.

Gå til side
Professionelle læringsfællesskaber

Professionelle læringsfællesskaber (PLF)

Skab professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud og skole. Se hvordan I kommer i gang!

Gå til side
Pædagog eller lærer hjælper elev med at stave

HANEN - sprogprogrammer

Bliv certificeret i HANEN og styrk dine sprogunderstøttende kompetencer.

Gå til side
To drenge koncentrerer sig om skoleopgaver

Opsporingsmodellen

Hvis du arbejder med tidlig indsats, og ønsker at få styrket dine kompetencer, kan opsporingsmodellen være noget for dig.

Gå til side
PMTO - Parent Mangement Training

PMTO - Parent Management Training

Tag en uddannelse i Parent Management Training og hjælp børn og forældre i samspil.

Gå til side

Kontakt

Dorte Ladefoged Dinnesen
Karen Randlev Reitz