Kvalitet i dagtilbud - stærke dagtilbud & styrket pædagogisk læreplan

At arbejde med høj kvalitet på alle niveauer i den pædagogiske praksis og i det pædagogiske læringsmiljø er afgørende for alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Udvikling af pædagogisk praksis i dagtilbud

Kompetenceudvikling for personale på dagtilbudsområdet skal give forudsætninger for at udvikle den pædagogiske praksis og de pædagogiske læringsmiljøer til gavn for alle børn.  

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. (Dagtilbudsloven §7)

Det pædagogiske læringsmiljø skal kontinuerligt give alle børn de bedste forudsætninger for trivsel, læring, udvikling og dannelse. Arbejdet med udvikling af en god pædagogisk praksis i læringsmiljøerne, hviler på en bred læringsforståelse, børns leg og et tydeligt børneperspektiv. Den pædagogiske praksis skal være optaget af børnenes liv og perspektiver i arbejdet med deres trivsel, læring, udvikling og dannelse.
 
Det pædagogiske læringsmiljø skal tage afsæt i de tolv mål for de seks læreplanstemaer, så børnene får varierede og brede erfaringer med sig selv i sammenhæng med andre. Kvalitet i den pædagogiske praksis handler derfor blandt andet om at være nærværende og undersøgende i forhold til det pædagogiske arbejde som dagplejere, pædagogiske medhjælpere, pædagogiske assistenter, pædagoger, ledere og forvaltning har ansvaret for. 

Det kræver viden om pædagogisk praksis og læringsmiljøer af høj kvalitet og en kontinuerlig undersøgelse, drøftelse og udvikling af den pædagogske og ledelsesmæssige kvalitet. Det vil vi gerne hjælpe jer med! Vores ambition er at lave organisatoriske kompetenceudviklingsforløb til gavn for den samlede organisation. Dét tror vi på løfter og styrker kvaliteten i dagtilbuddene.

Hvordan skal jeres kompetenceudvikling se ud? 

Vi udbyder og skræddersyer alt fra brede organisatoriske kompetenceudviklingsforløb til diplommoduler, AMU-forløb, fyraftensmøder, sparringsforløb og meget andet. Vi skræddersyer jeres kommende kompetenceudviklingsforløb på dagtilbudsområdet med afsæt i intentionerne i dagtilbudsloven, jeres lokale behov og altid med blikket rettet mod jeres pædagogiske praksis. 

Vi kan skræddersy jeres kompetenceudvikling ud fra mange parametre, fx:

  • Indhold: Hvad skal jeres kompetenceudvikling handle om? 
  • Målgruppe: Hvem er modtager af jeres kompetenceudvikling? 
  • Form: Hvordan skal jeres kompetenceudvikling tilrettelægges? Hvilke aktioner, udforskninger og undersøgelser skal vi arbejde med for at bringe indholdet til anvendelse i den pædagogiske praksis efterfølgende?

Kontakt os for en snak om jeres muligheder. 

Find moduler, kurser og konferencer

AMU-uddannelser

For dagplejere, pædagogmedhjælpere eller pædagogiske assistent

Den styrkede pædagogiske læreplan sætter retning for det pædagogiske arbejde i alle dagtilbud i Danmark. Derfor er der også udviklet nye AMU uddannelser til dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Inspiration

Forankring af en styrket læreplan

Læs, hvad du som leder skal være opmærksom på, hvis en styrket læreplan skal være med til at øge kvaliteten i dit dagtilbud.

Den styrkede pædagogiske læreplan

3 fokuspunkter, du skal være opmærksom på.

Forældresamarbejde

Skab sammenhæng mellem dagtilbud og hjem

Sprogvurdering i dagtilbud

Få indblik i en række dilemmaer og praksisser hos pædagoger og sprogvejledere.

Sprog- og læringsmiljøer i dagtilbud skal udvikles i en evalueringskultur

Gør vi det, vi tror, vi gør? Det kræver observationer i praksis, som igen kan føre til nye refleksioner.

Bliv inspireret på LinkedIn

Vær med i vores LinkedIn gruppe Kvalitet i dagtilbud, og bliv inspireret indenfor bevægelse, sprog, tidlig indsats, læringsmiljøer, faglig ledelse, mv.

Metoder og programmer til dagtilbudsområdet

Grafik der viser 6 ikoner

IRIS Connect

Film, del og udvikl din undervisning og gør brug af kollegial feedback.

Pædagog eller lærer hjælper elev med at stave

HANEN

- et program om sprog. Bliv certificeret!

To drenge koncentrerer sig om skoleopgaver

Opsporingsmodellen

Arbejder du med opsporing af børn i en udsat position? Bliv klogere på opsporingsmodellen.

PMTO - Parent Mangement Training

Parent Management Training 

Bliv certificeret terapeut i evidensprogrammet PMTO.

Lærere samarbejder i team.

Professionelle læringsfællesskaber

- en organiseringsform og en særlig måde at tilrettelægge arbejdet.

Kontakt

Dorte Ladefoged Dinnesen

Dorte Ladefoged Dinnesen

T: +45 8755 1971
E: dld@via.dk

Karen Randlev Reitz

Karen Randlev Reitz

T: +45 8755 1948
E: kare@via.dk