AMU-uddannelser - den styrkede pædagogiske læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan sætter retning for det pædagogiske arbejde i dagtilbud i Danmark. I den forbindelse er der udviklet fem nye AMU uddannelser, som bidrager til faglig udvikling af fx dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

De nye AMU uddannelser er skræddersyet til praksisnær og handlingsorienteret kompetenceudvikling for det pædagogiske personale, og kan tilrettelægges i sammenhæng med de kompetenceudviklingstiltag, I skal i gang med for det øvrige personale i sammenhæng med Den styrkede pædagogiske læreplan.

De nye uddannelser er:

  • En styrket pædagogisk læreplan (3 dage)
  • Arbejdet med brede mål og evaluering (2 dage)
  • Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis (3dage)
  • Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud (4 dage)
  • Arbejdet med børn i udsatte positioner (3 dage)

AMU forløb kan sammensættes af de forskellige uddannelser i fleksible forløb, der tilgodeser de kompetenceudviklingsbehov I har lokalt.

AMU uddannelserne ovenover er uden deltagerbetaling og giver mulighed for at søge VEU godtgørelse for de relevante målgrupper.

Desuden er alle AMU uddannelserne, der retter sig mod temaerne i den styrkede pædagogiske læreplan, under fortsat revision og udvikling.

Mere om AMU uddannelser

Kontakt

Karen Randlev Reitz