Allan har fået nye værktøjer til at tilrettelægge processer

Allan Stihøj

Jeg ville gerne have nogle kompetencer i forhold til det at tilrettelægge og styre processer. Vi hyrer normalt konsulenter ind til det arbejde, men forløbet har klædt mig på til at kunne gøre det selv

Jeg har fået en masse viden om processer. Forløbet har givet mig værktøjer til, hvordan jeg kan tilrettelægge og facilitere forskellige processer bedst muligt.

Undervisningen har vekslet mellem teori og praksis. Der har hele tiden været fokus på at gøre det praksisnært, så det jeg har lært, har jeg kunne gå hjem og bruge med det samme

Jeg har fået meget ud af at bruge de øvrige kursister som sparringspartnere gennem forløbet. Underviserne har været gode til at inddrage os i undervisningen, og vores faste studiegrupper har gjort det nemt at bruge hinanden til sparring og feedback. Det har helt sikkert øget mit læringsudbytte.