Hesteassisteret praksis - Diplom

Drømmer du om at inddrage heste i dit arbejde med mennesker? Med diplommodulet i Hesteassisteret praksis - hesten i pædagogik, rideterapi og rehabilitering, kan din drøm blive til virkelighed.​

Sted

Aarhus

Pris

26995 kr.

Dato

19.01.2026 - 11.11.2026

Ansøgningsfrist

15.11.2025

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • I dag er der allerede mange mennesker, der anvender heste og andre dyr i pædagogisk og terapeutisk arbejde i de rehabiliterende indsatser med god effekt. Vi har derfor udviklet dette uddannelsesmodul, der er det første af sin art på diplomniveau. På uddannelsen lærer du, hvordan du kan inddrage hesten som guide og samarbejdspartner i det behandlingsmæssige, pædagogiske og rehabiliterende arbejde. Herigennem hjælper du børn og borgere på en helt særlig måde.

  Når du har gennemført modulet er du bedre kvalificeret til at:

  • inddrage heste i indsatser, der fremmer barnets, den unges eller voksnes livskvalitet
  • integrere teoretisk viden og hesteassisteret praksis og anvende det til at styrke børn, unge og voksnes trivsel gennem rideterapi, hesteassisteret pædagogik, behandling og rehabilitering
  • skabe indsatser, hvor heste indgår på et mere kvalificeret grundlag
  • forstå baggrunden for og lære om forskellige aspekter ved menneske-heste-indsatser
  • skabe grobund for videreuddannelse i forhold til målgruppen og den hesteassisterede praksis.

  Diplommodulet er udviklet i tæt samarbejde mellem VIA University College og Specialområde Holmstrupsgaard, der er en socialpsykiatrisk behandlingsinstitution for unge mellem 14-23 år.

  ​Venteliste
  Hvis modulet er fuldt booket, har du mulighed for at komme på en venteliste. Kontakt studieadministrativ partner Heidi Bisgaard Nielsen på hebn@via.dk.​

 • jvf. RS18 Psykosocial rehabilitering i studieordningen

  Diplommodulet sætter fokus på, hvordan du som fagperson kan omsætte hestens reaktioner til livskvalitet for en konkret person.

  Forløbet har bl.a. fokus på:

  • Indgående viden om børn, unge og voksne i komplekse situationer i det specialiserede socialområde​
  • Handlemuligheder for den enkelte i relation til den hesteassisterede praksis
  • Hesteassisterede indsatser – såvel behandlingsmæssige, som pædagogiske og og bio-psyko-social rehabilitering
  • Kommunikation med kroppen, kropslejret tænkning og kropsbevidsthed
  • Vejledning, sparring og træning i forhold til børn, unge og voksne i samarbejde med heste
  • Etik i rideterapi, hesteassisteret pædagogisk og en bio-psykos-social rehabiliterende praksis
  • Autonomistøtte, recovery- og empowerment
  • Understøtte personers bio-psyko-sociale rehabilitering med vægt på hesteassisterede indsatser

  Forløbets temaer i uddrag:

  • Bio-psykos-social rehabilitering og sundhedsfremme
  • Stressfølsomhed og det autonome nervesystem i den hesteassisterede indsats
  • Oplæg ved fysioterapeut om sansernes betydning for menneskers og dyrs trivsel
  • Den fagprofessionelles mentaliseringskompetencer i den hesteassisterede praksis
  • Natursyn og synet på menneske-hesterelationen
  • Low Arousal, afstemt pædagogik og andre socialpædagogiske indsatser
  • Etik i den hesteassisterede praksis
  • Hesteassisteret praksis på det specialiserede socialområde​

  Læs mere om Hesteassisteret praksis - Diplom

 • ​Diplommodulet er relevant for dig, der som fagprofessionel eller plejeforælder arbejder med specialområdets børn, unge og voksne i bred forstand. Du kan arbejde i skoleregi, fritidstilbud, bo- og aktivitetstilbud, værksteder, på diverse hestesteder, eller du kan være plejeforælder mm.

  Dette modul er et diplommodul, hvor du skal forvente at læse ca. 800-1200 siders teori.

 • I undervisningen vil du opleve en god vekslen mellem de mere teoretiske undervisningsdage og efterfølgende hestepraksisdage. Du vil desuden opleve, at der er en tæt kobling til din hverdag med børn/unge eller voksne og hestene. På den måde bliver din praksis involveret, udfordret og nænsomt udviklet i forløbet.

  Hestepraksisdage o​g hestepraksisprojekt

  På nogle af hestepraksisdagene får du undervisning i hesteviden/etik og hestens sprog og signaler efterfulgt af øvelser. På andre hestepraksisdage omsætter du de lærte teorier til den hesteassisterede indsats.

  Du skal som deltager formulere dit eget hestepraksisprojekt i samarbejde med en person (barn, ung eller voksen) fra specialområdet. Du vælger i samarbejde med din coach om projektet skal være overvejende pædagogisk, rehabiliterende eller terapeutisk.

  Hestepraksisdelen afsluttes med en fremlæggelse for resten af holdet på et seminar.​​

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • ​Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse​​
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her.​​

  Desuden er det en forudsætning for deltagelse på modulet at:

  • Du skal være vant til at omgås heste – herunder kunne ride nogenlunde rutineret
  • Du skal etablere et samarbejde med et barn/en ung eller voksen fra specialområdet, der har lyst og mod på at deltage i hestepraksisprojektet
  • Du skal have en stor interesse i at arbejde med de mentale/pædagogiske og kropslige sider af samarbejdet med hesten og barnet/den unge eller voksne fra specialområdet
  • Du skal synes, at hesteetik er vigtigt – det samme gælder etikken i samarbejdet med barnet/den unge eller voksne fra specialområdet.

Kontakt

hebn480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

emc480x4802019.jpg

Faglig kontakt