Uddannelse

Diplomuddannelsen i ledelse

Styrk dit lederskab og få inspiration, nye metoder og effektive redskaber, der gør dig i stand til at udvikle dig selv, din rolle som personaleleder, din organisationsforståelse og dine strategiske handlemuligheder.

Diplomuddannelsen i ledelse

Jeg har fået sat en masse ord, viden og teorier på det, jeg går og arbejder med til daglig. Det har givet mig mere ballast og styrke. Jeg har lært utrolig meget om mig selv og herigennem blevet langt bedre til at håndtere hverdagens udfordringer og opgaver som leder.

Peter Nordahn, Vandforsyningschef, Verdo

Om uddannelsen

 • Selv de dygtigste ledere kan blive bedre. Med uddannelsen får du dokumenteret anerkendelse af din ledelsespraksis og bliver opdateret med nyeste tendenser, teorier og effektive ledelsesværktøjer.

  Dit udbytte:

  • Overblik over effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer.
  • Afklaring og udvikling af dit personlige lederskab.
  • Viden om centrale organisations- kommunikations- og ledelsesteorier. 
  • Indsigt i forskellige ledelsesmodeller og skærpet bevidsthed om egen adfærd. Styrket evne til at lede mennesker med forskellige behov og forudsætninger. 
  • Opdateret viden om nyeste tendenser og ledelsesmetoder.
  • Specialkompetencer inden for særlige ledelsesfelter efter eget valg.
  • Inspirerende netværk med ledere fra andre brancher.

  Vi inddrager cases fra din hverdag i undervisningen og arbejder aktivt med at afklare og udvikle din lederprofil.

 • Diplomuddannelsen udgør 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.

  Du kan gennemføre hele uddannelsen som fuldtidsstuderende på ét år eller tag den som deltidsstuderende over flere år. På den måde kan du nemmere forene videreuddannelse, familieliv og karriere. Og er du ikke interesseret i en hel diplomuddannelse, kan du også tage vores moduler enkeltvis som efteruddannelse.

  Uddannelsen består af:
  Du kan tage modulerne i vilkårlig rækkefølge, men vi anbefaler, at du starter uddannelsen med et af de obligatoriske moduler. 

  De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig inden for tematikker, som er særligt relevante for dig, eksempelvis innovationsledelse, økonomisk ledelse, forandringsledelse, team- og netværksledelse, strategisk ledelse eller projektledelse. Mulighederne er mange. Vi udbyder hvert år mere end 20 forskellige valgmoduler.

  Du kan også vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS point.

  Uddannelsesretninger
  Vil du specialisere dig inden for et bestemt fagligt område, kan du følge en uddannelsesretning. En uddannelsesretning indeholder yderligere et antal obligatoriske moduler, som du skal følge.

  Undervisningsgange
  Som udgangspunkt er der 7 undervisningsgange på 10 ECTS moduler og 4 undervisningsgange på 5 ECTS moduler - hertil kommer vejledning og eksamen. De præcise undervisningsdatoer oplyses på studienet ca. 4 uger før studiestart.

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden. I studieordningen finder du blandt andet en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

  Priser
  Som udgangspunkt er priserne inklusiv forplejning til undervisningen, der er ikke forplejning ved vejledning og eksamen. Priserne er eksklusiv bøger.

  Læs mere om Diplomuddannelsen i ledelse

 • Uddannelsen er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel privat som offentlig regi.

 • Du skal som minimum have gennemført en videregående uddannelse på minimum bachelorniveau, en relevant kort videregående uddannelse eller en videregående voksenuddannelse.
   
  Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.
   
  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning. Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:
  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

 • Du tilmelder dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Uddannelsesretninger

Du kan vælge mellem en række specialiseringer – kaldet uddannelsesretninger

Retning

Skoleledelse

Læs mere

Det siger deltagerne om uddannelsen 

Peter Nordahn

Peter er i dag mere tryg i rollen som leder

Peter Nordahn har fået styrket sine kompetencer med en lederuddannelse - se videoen.

Gå til side
Kim har fået en masse ny viden og kompetencer

Kim har fået en masse ny viden og kompetencer

Kim har taget en diplomuddannelse i ledelse. Mød ham her!

Gå til side
Casper Nyboe

Casper har fået større beslutsomhed

Casper har taget en diplomuddannelse i ledelse. Læs, hvad han har fået ud af at efteruddanne sig!

Gå til side

Kontakt

coha2019480x480.jpg

Administrativ kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder