Meritlæreruddannelsen

Har du en uddannelse i forvejen? Så kan du søge om at tage en meritlæreruddannelse på kortere tid. Du tilrettelægger selv din uddannelse sammen med os, afhængigt af dine kvalifikationer. Du kan læse til meritlærer på flere måder og i flere byer. Læs mere her på siden.

Type

Åben uddannelse

Varighed

2-4 år

Studieby

Nørre Nissum, Silkeborg og Skive

Studiestart

August

Praktik

12 uger

Om uddannelsen til meritlærer

 • Hvad er en meritlæreruddannelse? 

  Uddannelsen til meritlærer udbydes som en særlig tilrettelagt deltidsuddannelse efter reglerne om åben uddannelse. Uddannelsen har til formål at give personer, der har forudgående kvalifikationer og erfaringer, de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at kunne arbejde som lærer i folkeskolen.

  Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen meritlærer. 

  Adgangskrav

  Adgang til uddannelsen forudsætter:

  • at ansøgeren har en afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse

  Eller

  • at ansøgeren har afsluttet en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau og har mindst to års relevant erhvervserfaring eller fire års generel erhvervserfaring.

  Hvis du ikke opfylder et af de ovenstående krav, kan du søge om at blive individuelt, konkret vurderet, som kan udløse en dispensation, hvis dine kvalifikationer og kompetencer er tilstrækkelige.

  Ansøgningsfrist

  • 1. august

  Merit for kvalifikationer fra andre uddannelser

  Du kan søge merit for fag på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer fra andre uddannelser, hvis din(e) tidligere uddannelser står mål med de fag, der søges merit for. 

  Læs mere om at søge merit

 • Læreruddannelsen har et omfang på 135 - 150 ECTS-points afhængig af, hvilke undervisningsfag du vælger.

  Uddannelsen omfatter:

  Undervisningsfag

  Undervisning, der retter sig mod undervisningskompetence i to undervisningsfag (70 - 85 ECTS)

  Du kan vælge A:

  1 undervisningsfag á 50 ECTS og 1 undervisningsfag á 35 ECTS

  Eller B:

  2 undervisningsfag á 35 ECTS. 

  (Undervisningsfagenes ECTS-points kan sees på blanketten 'Valg af undervisningsfag')

  Læs om undervisningsfagene på læreruddannelsen

  Hent inspiration til valg af undervisningsfag

  Grundfagligheden (Obligatorisk)

  • Pædagogik og almen didaktik (20 ECTS)
  • Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik (20 ECTS)
  • Dansk som andetsprog (5 ECTS)

  Praktik-perioder (Obligatorisk)

  2 x praktikforløb (20 ECTS)

  Se studieordningerne for VIA Læreruddannelsen

 • Uddannelsen starter medio august. Der er ansøgningsfrist den 1. august 2024. 

  Nørre Nissum

  Søg ind på meritlæreruddannelsen i Nørre Nissum via Nemstudie

  Silkeborg

  Søg ind på meritlæreruddannelsen i Silkeborg via Nemstudie

  Skive

  Søg ind på meritlæreruddannelsen i Skive via Nemstudie

  OBS! Trainee-merit i Skive søges via meritlæreruddannelsen i Skive

  Udfyld og vedhæft

  Nedenstående blanketter skal udfyldes og vedhæftes ansøgning i Nemstudie

  Ansøgning om merit for tidligere erfaring (pdf)

  Valg af undervisningsfag (pdf)

 • Meritlæreruddannelsen er udbudt under Lov om Åben Uddannelse. Det betyder, at du skal betale for de fag, du vælger.

  Se aktuelle priser (pdf)

  Det er ikke muligt at få SU, men i særlige tilfælde kan du søge om at få Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU).

  Læs om Statens Voksen Uddannelsesstøtte

  Undersøg eventuelt muligheden for at læse meritlæreruddannelsen på dagpenge hos din A-kasse.

  Læs om dagpengeret under uddannelse

  Det er også muligt at søge tilskud gennem Omstillingsfonden

  Læs om Omstillingsfonden

 • Som uddannet lærer kan du arbejde i folkeskolen, på friskoler, efterskoler og specialskoler, og på lige fod med kollegaer, der har taget en professionsbachelor til lærer. 

  Du kan også specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  De fleste lærere vil undervise i folkeskolen, på friskoler eller efterskoler, men som lærer har du også mange andre karrieremuligheder. Du får gode lederkompetencer og kan derfor vælge at blive souschef eller skoleleder. Eller du kan specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  Alsidigt jobmarked

  Mange lærere finder arbejde i andre brancher som fx

  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Højskoler
  • Idrætsverdenen
  • Private virksomheder
  • Skoleforvaltninger
  • Sociale institutioner
  • Voksenundervisning

  Efter- og videreuddannelse

  Som uddannet lærer har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse på diplomniveau.

  VIA tilbyder også enkeltfag og diplomuddannelser i skoleledelse, projektledelse, uddannelses- og erhvervsvejledning, samt fx matematik-, læse- og naturfagsvejleder.

 • Kontakt os

  Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os

  Meritlæreruddannelsen i Nørre Nissum

  Mette Agger Weibel
  T: 87 55 32 89
  E: weib@via.dk

  Meritlæreruddannelsen i Silkeborg

  Stine Søndergaard Petersen
  T: 87 55 21 03
  E: studieservice.silk@via.dk

  Meritlæreruddannelsen i Skive

  Henriette Falling
  T: 87 55 32 04
  E: hefa@via.dk

Meritlæreruddannelsen på forskellige måder

 • Den netbaserede meritlæreruddannelse tager du på VIA Læreruddannelsen i Nørre Nissum. Den følger samme bekendtgørelse som den almindelige meritlæreruddannelse. Og du skal til de samme prøver, og nå de samme mål som i den almindelige meritlæreruddannelse.

  Studiets opbygning

  Den netbaserede meritlæreruddannelse er tilrettelagt meget fleksibelt, hvor du både studerer selvstændigt, deltager i studiegruppearbejde og i fremmøde-seminarer på læreruddannelsen i Nørre Nissum, hvor der er fysisk fremmøde. På disse fremmøde-seminarer møder du både dine medstuderende og undervisere. 

  Hvis du vil vide mere om den netbaserede meritlæreruddannelse, er du velkommen til at kontakte os

  Kontakt os

 • Du kan læse trainee-meritlæreruddannelsen på læreruddannelsen i Silkeborg og i Skive.

  3 dage om ugen på arbejde, 2 dage på uddannelsen

  Det vil sige, at du studerer på deltid og arbejder på deltid.

  Under uddannelsen kan du tage arbejde som vikar på en skole op til 3 dage om ugen. Det betyder, at du gennem studierelevant arbejde dels kan tjene penge dels får mulighed for en løbende, direkte og konkret vekselvirkning mellem teori og praksis.

  Ansættelsen på en skole er et forhold direkte mellem dig og den enkelte skole. Kontakten til skolerne skal du selv skabe ved at rette henvendelse til de enkelte skoler
  Læreruddannelsen i Silkeborg og Skive har partnerskabsaftaler med sine samarbejdskommuner. De åbner for, at du som meritlærerstuderende vil blive taget særligt i betragtning, når der på den enkelte skole skal tilknyttes vikarer af kortere eller længerevarende perioder.

  Oversigten over skolerne i de kommuner vi samarbejder med, kan du få ved at henvende dig til os. Du kan også rette henvendelse til andre skoler end disse. Det kan være skoler tæt på dig eller skoler du evt. har kendskab til gennem dit netværk

  Hvordan gør jeg?

  Læreruddannelsen i Silkeborg

  For at blive optaget på trainee-meritlæreruddannelsen i Silkeborg, skal du sende en ansøgning til læreruddannelsen i Silkeborg. 

  Læs mere om Campus Silkeborg 

  Læreruddannelsen i Skive

  For at blive optaget på trainee-meritlæreruddannelsen i Skive, skal du sende en ansøgning til læreruddannelsen i Skive. 

  Læs mere om læreruddannelsen i Skive

Mød studerende og færdiguddannede

VIAs andre læreruddannelser

Læreruddannelsen

Læs til lærer i Holstebro, Nørre Nissum, Silkeborg, Skive eller Aarhus
Læs om læreruddannelsen

Netbaseret læreruddannelse

Tag læreruddannelsen som en fleksibel uddannelse, hvor du selv bestemmer, hvornår du vil studere. - Netbaseret læreruddannelse - Netbaseret meritlæreruddannelse
Læs om læreruddannelsen (NET)

Traineelæreruddannelse

Tag læreruddannelsen, mens du er tilknyttet en skole- - Traineelæreruddannelse
Læs om traineelæreruddannelsen