Kursusudbud på uddannelsen

Maskiningeniøruddannelsen udbyder hvert semester en række kurser, som både nuværende studerende og eksterne kan tilmelde sig.

1. Semester

 • Kode
  Titel
  ECTS
  Nøgleord
 • 5
  Kraftsystemer, Statisk ligevægt, Frit legemediagram, Plane gitre, Distribuerede laster, Interne kræfter , Tværsnitskonstanter, Spændinger, Friktion
 • 5
  Stål, Materialefejl, Deformation, brud og spændinger i belastede materialer, Smedning, Samling og fastgørelse, Spåntagning, Hurtig prototyping, Kostpris, Drivhuseffekt, Cirkulær økonomi, De bæredygtige Cirkler, Livscyklusanalyse, FN’s verdensmål, Edupack
 • 5
  3D CAD og 2D CAD tegninger, Digitale tvillinger,Datatyper, Mikrokontrollere, Sensorer og aktuatorer, ADC og DAC, Automation
 • 10
  Faglig anvendelse af Ingeniørmæssige teorier og metoder med hovedvægt på indeværende semesters kurser - herunder - Behovsvurdering/Idegenerering/løsningsvalg - Design og dimensionering - Frit legeme diagrammer - Materialevalg (CES Edupack - Fremstillingsmetoder - Cirkulær økonomi - Emnedokumentation - CAD Proces: - Lære at lære - Projektmetode og PBL - Egen læringsproces (herunder portfolio) - Rapportskrivning - Gruppearbejde
 • 0
 • 0
  - Anvendelse af skærer-, svejse- og bukkeudstyr - Lettere montagearbejde - Flamme- og plasmaskærer i praksis - TIG/MAG-svejsning i praksis - Bukning i praksis - §17 kursus. Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring.
 • 5
  Isometrisk afbildning, Udfoldning, 3D-CAD, Europæisk projektion, Målsætningsmetoder, Tolerancer, Overfladeruhed, Svejsesymboler, Geometriske tolerancer (GPS), Layout, samling og detailtegning
 • 0
  Anvendelse af måleværktøj - Tolerancer - Tegningsforståelse - Sikkerhed i værkstedet og maskiner - Fræser/fræsning og skærende værktøjer i praksis - Metaldrejebænk/drejning og skærende værktøjer i praksis - Søjleboringsmaskinen/boring i praksis - Metalbåndsav i praksis

2. Semester

 • Kode
  Titel
  ECTS
  Nøgleord
 • 5
  Grænseværdier, Differentiation, Integration, Ordinære differentialligninger, Funktioner af flere variable, Polære koordinator, Komplekse tal
 • 5
  SI enheder, Hastighed og acceleration, Kinematik, Kræfter, Newton’s love, Mekanisk energi, Impuls, Rotation om fast akse
 • 10
  ​​Faglig: - Anvendelse af Ingeniørmæssige teorier og metoder med hovedvægt på indeværende semesters kurser. - Analytiske metoder indenfor mekanik og materialer - Dynamik - Anvendt matematik - Materialevalg - Teknologivalg - CES Edupack - Mathcad - Prototyper som arbejdsmetode Proces: - Samarbejde - Planlægning - Problemanalyse - MS project
 • 5
  Mekaniske spændinger, Kombineret last, Plane spændinger, Mohr`s Cirkel, Statiske flyde- og brudkriterier, Deformationsanalyse, Statisk ubestemte konstruktioner, ​Søjlevirkning
 • 0
  - CAM(Inventor) programmering i 3-4 akser. - Øvelser med CNC fræsning på Roland 4-akset fræsemaskine. - Scanning med Blue Light scanner (GOM) - Inspection af scan data for måling og rapportering af afvigelser, tolerancer - Software og teknikker til Reverse Engineering (GOM Inspect og Inventor) samt praktisk måling af afvigelser på det modellerede. - Introduktion til GPS og praktisk brug af Inspections software. - Forberedelse af CAD og/eller scandata til 3D print - Introduktion til Topologi Optimering af 3D print, herunder intro til FEM analyse i Inventor - Virksomhedsbesøg til at understøtte teori og praksis, primært CNC og Scanning/Inspection
 • 5
  ​Jern-kulstofdiagrammet, Fasetransformationer, Varmebehandling, Støbejern, Korrosion, Korrosions resistente metaller; Rustfrit stål, aluminium, titan, Polymerer og kompositter, Støbning, Tyndpladeteknologi, Pulvermetallurgi, Bearbejdning avanceret

3. Semester

 • Kode
  Titel
  ECTS
  Nøgleord
 • 5
  Lineære ligningssystemer, Matricer og vektorer, Egenværdier, og egenvektorer, Lineære differentialligninger, Deskriptiv statistik, Sandsynlighed, Sandsynlighedsfordelinger, MATLAB
 • 5
  kinematik, relative bevægelse, masse-inertimoment, generel plan , bevægelse, mekanisk energi, mekaniske vibrationer
 • 10
  Faglig: Anvendelse af Ingeniørmæssige teorier og metoder med hovedvægt på indeværende semesters kurser. Dynamik Matematik Pneumatik Hydraulik Proces: Litteratursøgning og referencehåndtering. Kritisk tænkning. Holistisk forståelse
 • 0
  - CAM(Inventor) programmering i 3-4 akser. - Øvelser med CNC fræsning på Roland 4-akset fræsemaskine. - Scanning med Blue Light scanner (GOM) - Inspection af scan data for måling og rapportering af afvigelser, tolerancer - Software og teknikker til Reverse Engineering (GOM Inspect og Inventor) samt praktisk måling af afvigelser på det modellerede. - Introduktion til GPS og praktisk brug af Inspections software. - Forberedelse af CAD og/eller scandata til 3D print - Introduktion til Topologi Optimering af 3D print, herunder intro til FEM analyse i Inventor - Virksomhedsbesøg til at understøtte teori og praksis, primært CNC og Scanning/Inspection
 • 5
  Mekaniske transmissioner, aksler, aksel/nav, forbindelser, lejer, koblinger, gear, remme, kæder og bolte- og svejsesamlinger.
 • 0
  DC and AC circuit, DC-motor characteristic, Pneumatics and hydraulics, circuits and components
 • 5

4. Semester

5. Semester

6. Semester

7. Semester