Produktionsingeniør

Som produktionsingeniør er du med til at skabe fremtidens produktion i Danmark.
Du kommer til at arbejde med mennesker, robotter, IT og de nyeste teknologier. Du bliver klædt på til at kunne varetage det ledelsesmæssige ansvar for en produktion i fremtiden.
Som produktionsingeniør ser du muligheder, hvor andre ser begrænsninger

Om uddannelsen til produktionsingeniør

Uddan dig til fremtidens digitale omstilling

Som produktionsingeniør bliver du klædt på til den kommende digitale omstilling; Industri 4.0. Robotstyring, automatisering og nye digitale teknologier er på skemaet, og du får tilegnet dig  specialiserede kompetencer, som virksomheder efterspørger.

Om uddannelsen til produktionsingeniør

 • VIAs uddannelse til produktionsingeniør har studiestart i august.

  Du er garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen, uanset om du søger gennem kvote 1 eller kvote 2.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Studentereksamen (stx) 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Højere handelseksamen (hhx) 
  • Højere forberedelseseksamen (hf) 
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)
  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif) 

  Specifikke adgangskrav

  • Matematik (A-niveau)
  • Fysik (B-niveau) eller geovidenskab (A-niveau)
  • Bioteknologi (A-niveau) eller kemi på (C-niveau)

  Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår af dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2. 

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs mere om adgangskrav

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00 

  Du kan dog søge om optagelse helt frem til studiestart i august, hvis der er ledige pladser på uddannelsen.

  Læs mere om betinget optag her.

  Kontakt studievejleder om optagelse

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Produktionsingeniør på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen "Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik)" med KOT-nummer 49340.

  Ansøgning til uddannelsen i Holstebro skal ske gennem udbuddet i Horsens.

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Mangler du et eller flere fag?

  Du kan benytte gymnasial supplering, hvis du mangler et eller flere fag for at opfylde adgangskravene til uddannelsen.

  Gymnasial supplering er et tilbud til alle med en gymnasial eksamen, en eux eller en erhvervsuddannelse med mindst ét fag på C-niveau. 

  Læs mere om gymnasial supplering på ug.dk

  Mangler du den adgangsgivende eksamen?

  Hvis du har en erhvervsmæssig uddannelse og mangler en adgangsgivende eksamen, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

  Adgangskurset varer et år og er målrettet dig, som har en erhvervsuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring.

  Læs mere om VIA Adgangskursus til ingeniøruddannelserne. 

  Du kan søge om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt). Det gælder fx uddannelsen til produktionsteknolog.

  Læs mere om merit til produktionsteknologer

  Har du en faglig uddannelse inden for området, kan du søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens femte semester.

  Kontakt vores faglige vejledere, hvis merit er aktuelt for dig

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på produktionsingeniør, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. 
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Uddannelsens overordnede fokus er på digital og automatiseret produktion i virksomheder. Du lærer med andre ord at udnytte nye digitale værktøjer i produktionsapparatet og få dem integreret i en effektiv produktion.

  Se præsentationsvideo af produktionsingeniøruddannelsen her

  Faglige temaer

  Uddannelsen til produktionsingeniør er opdelt i syv semestre, som hver har et fagligt tema:

  • Produktionsteknisk forståelse
  • It og produktionsudvikling
  • Værdikædeoptimering og flow
  • Integration af virksomhedsstrategi og systemer
  • Praktik
  • Specialisering 
  • Bachelorprojekt og specialisering 

  Specialiseringer

  • Ledelse og optimering
  • Automatisering og robotstyring
  • Internet of Things

  Du kan læse mere om indholdet i de syv semestre her

  Masser af projektarbejde med virksomheder

  Hvert semester bliver afsluttet med et semesterprojekt, der binder de forskellige fag sammen i én opgave.

  Igennem hele studiet arbejder du med projekter som er knyttet til en problemstilling i en virksomhed.

  Alle projekter, både semesterprojekter og dit bachelorprojekt, skal herefter gennemføres i samarbejde med virksomheden. Din praktik tager du i samme virksomhed.

  Samlet får du på uddannelsen til produktionsingeniør 3,5 år med virksomhedsrelaterede aktiviteter.

  Information om computerkrav

  På uddannelsen er der nogle særlige specifikationer til din computer.

  Læs om computerkrav før studiestart (pdf)

  Tal og fakta om uddannelsen til produktionsingeniør

  Her kan du finde studieordning og andre relevante oplysninger om uddannelsen til produktionsingeniør.

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Uddannelsen til produktionsingeniør foregår primært som klasseundervisning med god dialog mellem studerende og underviser. 

  Din undervisning veksler mellem teori og praksis. Det betyder, at du lærer de teoretiske begreber gennem praktiske opgaver og cases fra virksomheder, som vi samarbejder med.

  Masser af projektarbejde

  Projektarbejde er en vigtig del af uddannelsen til produktionsingeniør. 

  Hvert semester bliver afsluttet med et semesterprojekt, der binder de forskellige fag sammen i én opgave. Det giver en praksisorienteret undervisning, hvor du konkret får brugt de ting, du lærer i den teoretiske undervisning.

  Uddannelse med egen fabrik

  Vi har investeret i en mindre fabrikslinje på uddannelsen. Fabrikken indeholder den nyeste teknologi, den er fuldautomatiseret og består af maskiner og robotter, der er knyttet sammen med transportbånd og selvkørende robotter. 

  Her får du mulighed for at øve dig i at løse problemer og finde optimeringer i fabrikslinjen, som er identiske med problematikker i produktionsvirksomheder.

  Mentorordning med produktionsvirksomhed

  Fra 4. semester bliver du tilknyttet en virksomhed, som du samarbejder med gennem resten af uddannelsen. Det er en unik form for mentorordning, hvor virksomheden løbende giver faglig støtte til dig, mens du studerer.

  Alle projekter, både semesterprojekter og dit bachelorprojekt, gennemfører du herefter i samarbejde med virksomheden. Din praktik tager du i samme virksomhed. 

  Du får dermed en tæt kontakt til virksomheden, som sikrer, at din faglighed og dine projekter hele tiden har relevans for arbejdsmarkedet reelle behov.

  Samlet får du på uddannelsen til produktionsingeniør 1,5 år med virksomhedsrelaterede aktiviteter.

  Alle studerende får en studiegruppe

  Dine undervisere hjælper med at laver studiegrupper på første semester, så alle kommer godt i gang med en gruppe. 

  Forventninger til dig som studerende 

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til produktionsingeniør er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats på cirka 40 timer om ugen.

  Se eksempel på ugeskema (pdf)

  Studiestart

  I løbet af de første dage på dit nye studie vil du få en faglig introduktion til din nye uddannelse og lave aktiviteter, hvor du lærer dine nye medstuderende at kende. 

  Du vil møde både undervisere, studievejledere og mentorer, der er klar til at besvare alle dine spørgsmål og fortælle om dit nye studie. 

  Studiestarten for de fleste uddannelser ligger i sidste uge af august, men det endelige program for studiestarten og dato for introtur er tilgængelig på VIAs studienet. Studienet har du adgang til, hvis du bliver optaget på VIAs ingeniøruddannelser.

  Vi glæder os til at møde dig. 

  Studiemiljø

  Som studerende på VIA har du rig mulighed for at engagere dig i foreninger med både sociale, faglige og studenterpolitiske formål. Desuden kan du dyrke dit sociale liv i fredagsbarer, til fester eller en eftermiddag med brætspil.


 • På uddannelsen til produktionsingeniør skal du i praktik i 20 uger.

  Praktikken er samlet på 5. semester, og du kan tage din praktik i:

  • Produktions- og industrivirksomheder
  • Rådgivende ingeniørfirmaer
  • Offentlige institutioner

  I praktikken får du brugt din viden fra studiet i praksis. Du prøver desuden at arbejde med nogle af de samme arbejdsopgaver, som du kommer til at udføre som færdiguddannet produktionsingeniør.

  Økonomi i praktikken

  Du får som hovedregel løn under praktikken, hvis den foregår i Danmark. Hvis du ikke får løn, kan du få din SU med. Det samme gælder, hvis du tager til udlandet.

  Find det rigtige praktiksted

  VIA har kontakt til en række virksomheder, som beskæftiger produktionsingeniører.

  Du kan bruge vores kontaktnet, når du skal finde en virksomhed, der arbejder med lige netop dét, du interesserer dig for.

 • Uddannelsen til produktionsingeniør giver dig kompetencer til at løse de fremtidige produktionsudfordringer, som danske virksomheder står over for. 

  Virksomhederne skal i stigende grad være omstillingsparate og kunne levere tilpassede produkter til kunderne i stedet for masseproducerede varer. Kunderne ønsker produkter, som er skræddersyede til dem.

  Den øgede adgang til data, robotproduktion, virtual reality, 3D-print og andre digitale teknologier betyder, at det er muligt for virksomhederne at efterkomme kundernes ønsker på en omkostningseffektiv måde. Men det kræver nye måder at tænke produktion på – og det kan du som produktionsingeniør. 

  Jobmuligheder

  Som produktionsingeniør vil du typisk starte din karriere som:

  • Projektleder
  • Konsulent
  • Specialist
  • Selvstændig

  Senere i karrieren får du måske en af følgende roller i en større virksomhed:

  • Produktionschef
  • Fabrikschef
  • Optimeringschef
  • Indkøbschef
  • Produktionsteknisk chef
  • Logistikchef
  • Planlægningschef
  • It-chef
  • Kvalitetschef
  • Projektchef
  • Lagerchef

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et karrierecenter, Career Service Centre, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

  Læs mere om Career Service Centre. 

  Læs videre i Danmark eller i udlandet

  Du har mulighed for at læse videre til civilingeniør ved at tage en toårig overbygningsuddannelse på et universitet.

 • Som studerende på uddannelsen til produktionsingeniør kan du vælge at tage på studie- eller praktikophold i udlandet.

  Et udlandsophold kan være givende på mange måder. Ud over selve oplevelsen ved at rejse får du udviklet din kulturelle forståelse, og du får en anden forståelse af dit fag.

  Hvis du gerne vil til udlandet, har VIA kontakter rundt om i verden. VIAs internationale kontor og Career Service Center kan hjælpe dig med at skabe kontakt til både uddannelsesinstitutioner og til virksomheder.

  Læs mere

  Du kan læse mere om mulighederne for at rejse ud, mens du studerer på Grib Verdens Facebook-side.

 • Har du spørgsmål om optagelse, er du velkommen til at kontakte vores studievejleder:

  Marlene Sand
  Studievejleder
  + 45 87 55 43 20 
  msa@via.dk

  Træffetid: Mandag - torsdag 9.00-13.00 og fredag 10.00-12.00.

  uddannelsen

  Har du spørgsmål om det faglige indhold på uddannelsen, kan du ringe eller skrive til:

  Mathias Wærn
  Uddannelseskoordinator
  +45 20 69 90 97
  matw@via.dk

Mød studerende 

Her kan du læse til produktionsingeniør

 • Du kan læse til produktionsingeniør på Campus Holstebro.

  Holstebro er en uddannelsesstation, hvilket vil sige, at undervisningen primært foregår i Holstebro, mens nogle fag udbydes i samarbejde med uddannelsen i Horsens i form af online- og videoundervisning.

  Der kan også være projektgrupper om opgaver på tværs af campusser i Holstebro og Horsens.

  Ét af de syv semestre er praktik, som foregår i en lokal virksomhed. Desuden er en tredjedel af uddannelsen projektforløb, hvor du også kan være tilknyttet en lokal virksomhed.

  Studiestart i Holstebro

  Uanset hvilken by du ønsker at studere i, skal du søge om optagelse på VIA Produktionsingeniør i Horsens. Efterfølgende vælger du, om du vil begynde i Holstebro eller i Horsens.

  Campus Holstebro

  Som studerende på uddannelsen til produktionsingeniør bliver du en del af Campus Holstebro.

  Campus Holstebro er et moderne uddannelseshus med cirka 2.000 studerende fordelt på sundhedsfaglige, pædagogiske, socialfaglige og tekniske uddannelser.

  Læs om Campus Holstebro

  Kontakt

  Hvis du vil vide mere om VIA Produktionsingeniør i Holstebro, er du velkommen til at kontakte:

  Jens Hove Bjerregaard
  Underviser
  T: +45 87 55 44 49
  E: jehb@via.dk

 • Du kan læse til produktionsingeniør på Campus Horsens, hvor der er et tæt samarbejde med virksomheder i lokalområdet.

  Nogle fag udbydes sammen med uddannelsen i Holstebro, hvorfra studerende kan følge med gennem online- og videoundervisning.

  Der kan også være projektgrupper om opgaver med studerende på tværs af campusser i Holstebro og Horsens.

  Studiestart i Horsens

  Uanset hvilken by du ønsker at studere i, skal du søge om optagelse på VIA Produktionsingeniør i Horsens. Efterfølgende vælger du, om du vil begynde i Horsens eller i Holstebro.

  Campus Horsens

  På Campus Horsens får du en hverdag på en stor campus med over 25 uddannelser.

  Campus Horsens har et internationalt studiemiljø med studerende fra hele verden. Her møder du også studerende fra andre ingeniøruddannelser fx softwareingeniør og maskiningeniør.

  Læs om Campus Horsens

  Kontakt

  Hvis du vil vide mere om VIA Produktionsingeniør i Horsens, er du velkommen til at kontakte:

  Mathias Wærn
  Uddannelseskoordinator
  T: +45 20 69 90 97
  E: matw@via.dk