Produktionsteknolog

På uddannelsen til produktionsteknolog arbejder du med konstruktion og udvikling af produkter og maskiner. Du lærer at håndtere og lede produktionen, herunder sikre kvalitet og økonomi. På uddannelsen til produktionsteknolog lærer du om hele processen fra idé til færdigt produkt hos kunden

Type

Erhvervsakademi-uddannelse

Varighed

2 år

Studieby

Horsens

Studiestart

August

Praktik

10 uger

Om uddannelsen til produktionsteknolog

 • For at blive optaget på Produktionsteknologuddannelsen skal du opfylde bestemte adgangskrav, som du kan læse mere om nedenfor.  Du kan søge ind på uddannelsen gennem kvote 1 eller kvote 2, og der er studiestart i august. Du er garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen.

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli kl. 12.00)

  I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit eksamensgennemsnit. Du kan søge ind via kvote 1 med en fuld gymnasial uddannelse. Specifikt adgangskrav med gymnasial eksamen: Matematik C, som skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Kravet gælder for optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Få hjælp til at søge ind via kvote 1

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00)

  I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer - herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Orienter dig om dette under

  Få hjælp til at søge ind via kvote 2 

  Opfylder du ikke alle adgangskravene?

  Opfylder du ikke adgangskravene for den uddannelse, du ønsker at søge ind på, kan du se her, hvilke muligheder du har:

  Gymnasial supplering, betinget optag og individuel konkret vurdering

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på Produktionsteknolog på optagelse.dk, skal du bruge KOT-numre til at finde den uddannelse, du gerne vil søge ind på. Produktionsteknolog har KOT-nummer 84360.

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS-borger, skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for berettigelse til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  For-og bagside af opholdskortet

  Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)

  Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart.

  Betaling for uddannelsen

  Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante dele af en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit.

  Har du en faglig uddannelse og erhvervserfaring fra det byggetekniske område, kan du søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens 3. semester.

   

  Kontakt en studievejleder, hvis du vil søge om merit:

  Carsten Mejer Schmidt

  Uddannelsesleder

  +45 87 55 42 29

  cms@via.dk

   

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål i forhold til din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks.: forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieservice.optag@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelse og Forskning Styrelsen.

   

  Klagevejledning – Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på Produktionsteknologuddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse.

  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs om reglerne for ansøgning og optagelse

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

 • Produktionsteknolog er en tværfaglig uddannelse, hvor du arbejder med hele processen bag et givent produkt. Lige fra idé og produktudvikling til produktionsmodning, kvalitetssikring og levering af et færdigt produkt til kunden.

  Den teoretiske undervisning får du præsenteret gennem konkrete projektopgaver og cases fra virksomheder. Du får praksisorienteret undervisning på klasseniveau – og ikke som forelæsninger.

  1. og 2. semester: Produktudvikling og konstruktion samt produktion og virksomhedsteknik

  De første to semestre får du undervisning i de grundlæggende fagområder produktion og produktudvikling, herunder tegneprogrammet Inventor og automatik. 

  3. semester: Produktudvikling, produktions- og procesoptimering

  Undervisningen omfatter innovation, maskinelementer, CE-mærkning og tegningsdokumentation. Desuden lærer du om organisation, ledelse og LEAN.

  I slutningen af 3. semester skal du vælge mellem to specialiseringer:

  • Produktudvikling
  • Produktions- og procesoptimering

  Du afslutter semestret med en projektopgave, hvor du fordyber dig fagligt inden for din specialisering.

  4. semester: Praktik og hovedopgave

  På fjerde semester skal du i praktik i ti uger. Du kan vælge at tage din praktik i Danmark eller i udlandet. Praktikken foregår i en selvvalgt industri- eller produktionsvirksomhed.

  Dit praktikophold er samtidig en del af dit afsluttende projekt, som du kan skrive i samarbejde med praktikvirksomheden.

  Information om computerkrav

  På uddannelsen er der nogle særlige specifikationer til din computer

  Læs om computerkrav ved studiestart (pdf)

  Tal og fakta om uddannelsen til produktionsteknolog

  Her kan du finde studieordning og andre relevante oplysninger om uddannelsen til produktionsteknolog.

  Se tal og fakta om uddannelsen
 • På uddannelsen til produktionsteknolog får du et rummeligt studiemiljø med både studenter og håndværkere, der kan noget forskelligt og lærer af hinanden.

  Produktionsteknolog er en kort videregående uddannelse for dig, der gerne vil hurtigt ud på arbejdsmarkedet og bruge din faglighed. Uddannelsen bliver søgt af flere håndværkere, der vil skifte erhverv og bruge deres faglighed i en anden sammenhæng.

  Vi har derfor et rummeligt studiemiljø på uddannelsen med både yngre og lidt ældre studerende, og vi har fokus på at få alle med i undervisningen.

  Undervisning på klassen

  Uddannelsen består af klasseundervisning, hvor du lærer om teoretiske begreber ved at bruge dem i konkrete projektopgaver.

  Først bliver du præsenteret for en teori, og så bruger vi den sammen til at løse en fælles opgave. Bagefter skal du selv arbejde med teorien og bruge den selvstændigt i en hjemmeopgave.

  Virksomhedsbesøg

  Vi arrangerer studieture til virksomheder i lokalområdet. Her møder vi erfarne produktionsteknologer, der fortæller om deres opgaver og arbejdsliv på virksomheden.

  På virksomhedsbesøg møder vi nogle af de ting, vi har arbejdet med på uddannelsen. Du får også mulighed for at danne gode kontakter til virksomhed, som du kan bruge senere fx i din praktik.

  Særligt for nye studerende

  Studiet starter med to dages intro. Du lærer dine klassekammerater og undervisere at kende. Der er rundvisning på campus, hvor du bliver præsenteret for skolens muligheder. Du får et indblik i Studienet, hvor du kan finde mange nyttige informationer i løbet af din uddannelse.

  Forventninger til dig som studerende

  Uddannelsen til produktionsteknolog er et fuldtidsstudie med en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 40 timer om ugen.

  I skemaet er der dagligt afsat to timer til hjemmeopgaver, forberedelse og studiegrupper. Desuden har vi en skemafri studiedag hver uge, hvor du har mulighed for at fordybe dig, evt. sammen med din studiegruppe.

  Se eksempel på ugeskema (pdf)

  Campus Horsens

  Uddannelsen til produktionsteknolog holder til på Campus Horsens. Her får du et studieliv på en stor nyt campus med ca. 2.900 studerende og 27 uddannelser. Campus Horsens ligger i umiddelbar forlængelse af banegården, og det er derfor nemt at pendle dertil.

  Campus Horsens har et internationalt studiemiljø med studerende fra hele verden.

  Læs mere om Campus Horsens

 • På uddannelsen til produktionsteknolog skal du på fjerde semester i praktik hos en dansk eller udenlandsk produktionsvirksomhed. Praktikopholdet varer i ti uger og ligger i første halvdel af semestret.

  I praktikken får du brugt din viden fra studiet til at løse konkrete opgaver. Du får en forsmag på det arbejdsliv, du vil møde som færdiguddannet produktionsteknolog. 

  Praktikken er også afsættet til dit afslutningsprojekt, som du kan skrive i samarbejde med praktikvirksomheden.

  Støtte og vejledning i praktikken

  I praktikvirksomheden deltager du i arbejdet med at løse opgaver på lige fod med de øvrige ansatte. I virksomheden har du en særlig kontaktperson, typisk en erfaren produktionsteknolog, som giver faglig støtte.

  På uddannelsen har du også en praktikvejleder, som kommer på besøg i praktikperioden. Samme vejleder giver sparring i forbindelse med dit afsluttende projekt.

  Arbejdsopgaver i praktikken

  Studerende med speciale i produktions- og procesoptimering kan fx deltage i opgaver med:

  Rationalisering
  Kvalitetsstyring
  Lageroptimering
  Studerende med speciale i produktudvikling kan deltage i:

  Udvikling af nye produkter
  Dokumentation fx tegningsmateriale i 2D og 3D
  Løsningsforslag til re-design af eksisterende produkter.

  Økonomi i praktikperioden

  Hvis du er berettiget til SU, får du SU under dit praktikophold.

  Find det rigtige praktiksted

  På uddannelsen har vi kontakt til en række industri- og produktionsvirksomheder. Du kan bruge vores kontaktnet til at finde en virksomhed, der arbejder med dét, du interesserer dig for.

 • Produktionsteknologer er eftertragtede på arbejdsmarkedet og har mange jobmuligheder.

  Uddannelsen til produktionsteknolog er en kort videregående uddannelse for dig, der gerne vil hurtigt ud på arbejdsmarkedet. 

  Produktionsteknologer er en efterspurgt arbejdskraft med meget lav ledighed, så du har gode jobmuligheder, når du er færdig med din uddannelse. (Kilde: Teknisk Landsforbund)

  Uddannelse med mange muligheder

  Som produktionsteknolog kan du løse opgaver inden for udvikling og konstruktion af produkter, optimering og styring af produktion og lager eller teknisk salg og indkøb. Derfor har du mange forskellige jobmuligheder, når du er færdiguddannet.

  Virksomheder af alle størrelser ansætter produktionsteknologer. I mindre virksomheder vil du typisk få job som konstruktør, værkfører, planlægger, indkøber eller sælger.

  I større virksomheder kan du få titel som produktchef, kvalitetschef, produktionsteknisk leder, logistikchef eller projektleder.

  Nogle vælger også at etablere egen produktionsvirksomhed.

  Vil du læse videre til ingeniør?

  Som færdiguddannet produktionsteknolog kan du videreuddanne dig i mange retninger.

  Vil du læse til ingeniør, kan du søge merit til uddannelserne til maskiningeniør og produktionsingeniør. Som produktionsteknolog kan du få merit og afkorte din ingeniøruddannelse med op til et års studietid.

  Læs mere om merit til VIAs ingeniøruddannelser

  Vil du læse videre til professionsbachelor?

  Du kan også læse videre til bachelor fx på uddannelsen Design og Business. Her kan du specialisere dig inden for Entrepreneurship, Branding & Marketing Management eller Retail Design.

  Læs om specialerne på Design og Business

  Få hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et Karrierecenter, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

  Læs mere om Karrierecenter.

 • Som studerende på produktionsteknologuddannelsen kan du vælge at tage dit praktikophold i udlandet. Det giver dig globale kompetencer til at arbejde i et internationalt miljø efter endt uddannelse.  

  Du skal i praktik på uddannelsens fjerde semester. Praktikopholdet varer et halvt semester, 10 uger, og kan foregå i alle typer af industri- eller produktionsvirksomheder. 

  Karrierecenter på Campus Horsens kan hjælpe dig med at skabe kontakter til udenlandske virksomheder.

  Læs om Karrierecenter

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Kontakt uddannelsen

  Har du spørgsmål om det faglige indhold på uddannelsen, kan du ringe eller skrive til:

  Carsten Mejer Schmidt

  Uddannelsesleder

  +45 87 55 42 29

  cms@via.dk

   

  Har du specifikke spørgsmål om uddannelsen kan du kontakte studievejledningen:

  eng.studycounselling@via.dk  

   

  Har du spørgsmål om optagelse, er du velkommen til at kontakte vores optagelsesvejleder:

  Marlene Sand

  + 45 87 55 43 20

  studieservice.info@via.dk

   

  Uddannelsen

  VIA Produktionsteknolog
  Campus Horsens
  Banegårdsgade 2
  DK-8700 Horsens

  T: +45 87 55 00 20
  E: horsens@via.dk 

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 07:30 – 15:30
  Fredag kl. 07:30 – 14:30

  Find vej

  Find os på Google Maps

Mød studerende og færdiguddannede