Diplomuddannelsen i ledelse

Tag diplomuddannelsen i ledelse

Styrk dit lederskab med en kompetencegivende lederuddannelse på bachelorniveau

Diplomuddannelsen i ledelse

Tilføj som favorit
Styrk dit lederskab og få inspiration, nye metoder og effektive redskaber, der gør dig i stand til at udvikle dig selv, din rolle som personaleleder, din organisationsforståelse og dine strategiske handlemuligheder.

Dit udbytte

Selv de dygtigste ledere kan blive bedre. Med uddannelsen får du dokumenteret anerkendelse af din ledelsespraksis og bliver opdateret med nyeste tendenser, teorier og effektive ledelsesværktøjer.

Dit udbytte:

 • Overblik over effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer.
 • Afklaring og udvikling af dit personlige lederskab.
 • Viden om centrale organisations- kommunikations- og ledelsesteorier. 
 • Indsigt i forskellige ledelsesmodeller og skærpet bevidsthed om egen adfærd. Styrket evne til at lede mennesker med forskellige behov og forudsætninger. 
 • Opdateret viden om nyeste tendenser og ledelsesmetoder.
 • Specialkompetencer inden for særlige ledelsesfelter efter eget valg.
 • Inspirerende netværk med ledere fra andre brancher.

Vi inddrager cases fra din hverdag i undervisningen og arbejder aktivt med at afklare og udvikle din lederprofil.

Læs hele beskrivelsen
Jeg har fået sat en masse ord, viden og teorier på det, jeg går og arbejder med til daglig. Det har givet mig mere ballast og styrke. Jeg har lært utrolig meget om mig selv og herigennem blevet langt bedre til at håndtere hverdagens udfordringer og opgaver som leder.
Peter Nordahn, Vandforsyningschef, Verdo

Uddannelsesretninger

Du kan vælge mellem en række specialiseringer – kaldet uddannelsesretninger

 • Uddannelsens opbygning

  OBS: På Diplomuddannelsen i Ledelse træder der pr. 1. august 2018 en ny studieordning i kraft. I denne får de obligatoriske moduler ny struktur, sådan at de hidtidige seks obligatoriske moduler á 5 ECTS-point lægges sammen til tre moduler á 10 ECTS-point. Målet er at styrke sammenhængen i de obligatoriske moduler og gå fra en todelt eksamination til én samlet eksamen.
  Her kan du se titlerne på de nye obligatoriske moduler og hvilke de erstatter:
  Ob.1: ”Det personlige lederskab og forandring”. Modulet erstatter ”Lederkommunikation - Det personlige lederskab 1” og ”Professionelt Lederskab - Det personlige lederskab 2”.
  Ob. 2: ”Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling”. Modulet erstatter ”Den professionelle relation - Ledelse af medarbejdere 1” og ”Læring og kompetenceudvikling - Ledelse af medarbejdere 2”.
  Ob. 3: ”Organisation, udvikling og samskabelse”. Modulet erstatter ”Organisation og processer - Ledelse og organisation 1” og ”Styring og strategi - Ledelse og organisation 2”.

  Hvis du allerede har gennemført ét eller flere af de obligatoriske moduler, er disse stadigt gældende. Hvis du er tilmeldt obligatoriske moduler i efteråret overgår du automatisk til den nye struktur og titler. Du kan læse mere i studieordningen og eksamensvejledningen her på siden.

  Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om dine muligheder, er du altid velkommen til at kontakte den administrative partner eller studievejleder.

  Diplomuddannelsen giver 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.
  Du kan gennemføre hele uddannelsen som fuldtidsstuderende på ét år eller tag den som deltidsstuderende over flere år. På den måde kan du nemmere forene videreuddannelse, familieliv og karriere. Og er du ikke interesseret i en hel diplomuddannelse, kan du også tage vores moduler enkeltvis som efteruddannelse.

  Uddannelsen består af:
  • 3 obligatoriske moduler svarende til 30 ECTS point 
  • 3 valgfrie moduler svarende til 15 ECTS point
  • 1 obligatorisk afgangsprojekt svarende til 15 ECTS point
  Du kan tage modulerne i vilkårlig rækkefølge, men vi anbefaler, at du starter uddannelsen med et af de obligatoriske moduler. 

  De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig inden for tematikker, som er særligt relevante for dig, eksempelvis innovationsledelse, økonomisk ledelse, forandringsledelse, team- og netværksledelse, strategisk ledelse eller projektledelse. Mulighederne er mange.

  Vi udbyder hvert år mere end 20 forskellige valgmoduler.

  Du kan også vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS point.

  Uddannelsesretninger
  Vil du specialisere dig inden for et bestemt fagligt område, kan du følge en uddannelsesretning. En uddannelsesretning indeholder yderligere et antal obligatoriske moduler, som du skal følge.

  Undervisningsgange
  Som udgangspunkt er der 7 undervisningsgange på 10 ECTS moduler og 4 undervisningsgange på 5 ECTS moduler - hertil kommer vejledning og eksamen. De præcise undervisningsdatoer oplyses på studienet ca. 4 uger før studiestart.

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden. I studieordningen finder du blandt andet en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

  Priser
  Som udgangspunkt er priserne inklusiv forplejning til undervisningen, der er ikke forplejning ved vejledning og eksamen. Priserne er eksklusiv bøger.

  Har du spørgsmål?
  Spørgsmål vedrørende obligatoriske moduler: Kontakt administrativ partner Connie Vangsøe Hansen på +45 87 55 19 15 eller coha@via.dk
  Spørgsmål vedrørende valgmoduler: Kontakt administrativ partner Heidi Bisgaard Nielsen på +45 87 55 01 65 eller hebn@via.dk   
  Spørgsmål vedrørende øvrige hold og forløb: Kontakt administrativ partner Samra Møller på +45 87 55 18 38 eller sam@via.dk
 • Hvem deltager

  Uddannelsen er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel privat som offentlig regi.

 • Adgangskrav

  Du skal som minimum have gennemført en videregående uddannelse på minimum bachelorniveau, en relevant kort videregående uddannelse eller en videregående voksenuddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering her.
 • Sådan tilmelder du dig

  Du tilmelder dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

coha480x480.jpg

Connie Vangsøe Hansen

Administrativ partner

+45 87 55 19 15

coha@via.dk

Connie Vangsøe Hansen

Administrativ partner

+45 87 55 19 15

coha@via.dk

coha480x480.jpg
agra480x480.jpg

Anne Gramstrup Agger

Studievejleder

+45 87 55 19 43

evu.studievejledning@via.dk

Anne Gramstrup Agger

Studievejleder

+45 87 55 19 43

evu.studievejledning@via.dk

agra480x480.jpg