Bygningsingeniør

Uddannelsen til bygningsingeniør giver dig en solid forståelse for hele byggeprocessen.

 

Du får kompetencer til at arbejde med bolig- og erhvervsbyggeri, veje, kloakker, bro- og havnekonstruktioner. 

 

I en tid med klimaforandringer og øget vandstand har bygningsingeniøren også en vigtig opgave med at sikre havne og kyster samt udbygge infrastruktur og kloakker til at håndtere mere vand.

Fakta om uddannelsen

Type: Diplomingeniør

Varighed: 3,5 år

Studieby: Horsens

Studiestart: August og februar

Praktik: 20 uger

Projekter på uddannelsen

Undervisningen på de første fire semestre tager udgangspunkt i hver sit projektarbejde.

Du kommer til at arbejde med en sportshal / multicenter, omfartsveje, kontorbyggeri og infrastruktur i byen.

Fik du ikke søgt uddannelse, eller kom du ikke ind?

Se ledige pladser

Om uddannelsen til bygningsingeniør

 • Adgangskrav og optagelse

  Uddannelsen til bygningsingeniør har frit optag, hvis du opfylder adgangskravene.

  Uddannelsen til bygningsingeniør har studiestart både i august og i februar.

  Du er garanteret en studieplads på bygningsingeniøruddannelsen, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen, uanset om du søger gennem kvote 1 eller kvote 2.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Studentereksamen (stx) 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Højere handelseksamen (hhx) 
  • Højere forberedelseseksamen (hf) 
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)
  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif) 

  Specifikke adgangskrav

  • Matematik (A-niveau)
  • Enten fysik (B-niveau) eller geovidenskab (A-niveau)
  • Enten kemi (C-niveau) eller bioteknologi (A-niveau)

  Alle de krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis.

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau?

  Læs mere om adgangskrav

  Ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 22. marts kl. 12.00

  Du kan dog søge om optagelse helt frem til studiestart, hvis der er ledige pladser på uddannelsen.

  Kontakt studievejleder om optagelse

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Bygningsingeniør på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen "Diplomingeniør, byggeri og anlæg" med KOT-nummer 49310.

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere. 

  Mangler du den adgangsgivende eksamen?

  Hvis du har en erhvervsmæssig uddannelse og mangler en adgangsgivende eksamen, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

  Adgangskurset varer et år og er målrettet dig, som har en erhvervsuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring.

  Søg om merit 

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt). 

  Har du en faglig uddannelse indenfor det byggetekniske område, kan du søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens femte semester.

  Kontakt vores faglige vejledere, hvis merit er aktuelt for dig

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

  Reglerne beskriver:

  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  Uddannelsen er bygget op omkring en række projekter, så alle fag bliver brugt i ingeniørrelaterede opgaver.

  På uddannelsen til bygningsingeniør får du en grundlæggende viden inden for byggeri og anlæg. 

  Du lærer, hvordan man projekterer og udfører et byggeri. Desuden bliver du trænet i at planlægge, styre og lede byggeriet gennem hele processen, fra projektets start til byggeriet står færdigt.

  Holdundervisning og projektarbejde

  Undervisningen består af holdundervisning og projektopgaver. Det betyder, at du lærer teorien gennem praktiske opgaver, cases og projektarbejde.

  I løbet af uddannelsen arbejder du med projekter, som bliver mere og mere præget af dine egne valg. 

  1. - 4. semester

  Undervisningen på de første fire semestre tager udgangspunkt i hver sit projektarbejde:

  • 1. semester Sportshal / Multicenter
  • 2. semester Omfartsveje
  • 3. semester Kontorbyggeri
  • 4. semester Infrastruktur inde i byen

  5. semester

  Her skal du i praktik i en virksomhed i 20 uger. Du kan tage din praktik i Danmark eller i udlandet.

  6. - 7. semester

  Her arbejde vi med projekter, hvor du selv vælger emne og problemstilling efter din faglige interesse. 

  Projektet på 7. semester er dit bachelorprojekt. 

  Begge projekter skrives ofte ud fra materiale, som du har fra din praktik og/eller i samarbejde med en virksomhed.

  Eksempler på studerendes projekter: 

  • Energioptimering af almen boligbyggeri
  • Omfartsvej i Ribe
  • Konstruktion af Megascope (biograf) i Horsens 
  • Containerboliger til studerende
  • Fundering af regnvandsledning og bassin
  • Ledelse og økonomi
  • Byudvikling af Horsens havn 

  Information om computerkrav

  På uddannelsen er der nogle særlige specifikationer til din computer.

  Læs om computerkrav før studiestart (pdf)

  Tal og fakta om bygningsingeniøruddannelsen

  Her kan du finde studieordning og andre relevante oplysninger om uddannelsen til bygningsingeniør.

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Hverdagen på studiet

  På uddannelsen til bygningsingeniør lærer du teorien gennem dialogbaseret undervisning og praktiske opgaver, cases og projektarbejde.

  Undervisningen på bygningsingeniøruddannelsen foregår på mindre hold. Vi har ambitiøse studerende, og der er god mulighed for dialog i undervisningen og hjælp til opgaver og teori.

  Studiemiljø med plads til forskellighed

  Vi har et rummeligt studiemiljø på uddannelsen med både yngre og lidt ældre studerende.

  Bygningsingeniøruddannelsen bliver søgt af ansøgere fra gymnasiet og uddannede håndværkere. Vores erfaring er, at det giver et godt miks i undervisningen, hvor erfaringer med boglighed og rapportskrivning suppleres af håndværkerens viden om materialer og praktiske erfaring med byggeri.

  Holdundervisning og projektarbejde

  Uddannelsen består af holdundervisning og projektopgaver. Det betyder, at du lærer teorien gennem praktiske opgaver, cases og projektarbejde.

  Det er en stor motivationsfaktor for vores studerende, at dét, du lærer, altid skal kunne bruge til noget. 

  På uddannelsen til bygningsingeniør bliver alle teoretiske fag og begreber hvert semester brugt i et større projekt. Fx kan læren om en bygnings varmetab bruges i en konkret semesteropgave om udregning af bygningens energiforbrug. 

  Virksomhedsbesøg

  I løbet af uddannelsen tager vi ud og besøger virksomheder og byggepladser. Det er lærerigt at tage på studietur på rigtige arbejdspladser, for her hører du, hvordan de helt konkret håndterer de opgaver og problemstillinger, vi arbejder med på uddannelsen. 

  På virksomhederne kan du også møde færdiguddannede bygningsingeniører, der fortæller om deres job og arbejdsopgaver. Det giver en større forståelse for det arbejdsmarked, der venter. 

  Forventninger til dig som studerende

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til bygningsingeniør er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 40 timer om ugen.

  Se eksempel på et ugeskema (pdf)

  Studiestart

  Når du starter på dit nye studie vil du i løbet af de første dage få en faglig introduktion til din nye uddannelse, lave aktiviteter, hvor du lærer dine nye medstuderende at kende og få en introduktion til mulighederne på Campus Horsens og i Horsens by.

  I løbet af studiestarten vil du møde både undervisere, studievejledere og mentorer, der er klar til at besvare dine mange spørgsmål og fortælle om dit nye studie. Erfarne studerende fra uddannelsen fungerer som mentorer, der hjælper dig med at falde til i dit nye liv som studerende.

  Studiestarten for de fleste uddannelser ligger i sidste uge af august, men det endelige program for studiestarten og dato for introtur er tilgængelig på VIAs studienet. Studienet får du adgang til, hvis du bliver optaget på VIAs ingeniøruddannelser.

  Vi glæder os til at møde dig.

  Studiemiljø

  Du har rig mulighed for at engagere sig i studiemiljøet på VIAs ingeniøruddannelser.

  Der er mange foreninger på VIA, som du kan engagere dig i, der har både sociale, faglige og studenterpolitiske formål. Du kan også dyrke det sociale liv i fredagsbarer, til studiefester eller en eftermiddag med brætspil.

  Campus Horsens

  Uddannelsen til bygningsingeniør holder til på Campus Horsens. Her får du et studieliv på en stor campus med ca. 3.700 studerende og over 25 uddannelser.

  Campus Horsens har et internationalt studiemiljø med studerende fra hele verden.

 • Praktik

  På uddannelsen til bygningsingeniør har du et halvt års praktik, hvor du løser ingeniørfaglige opgaver på en arbejdsplads.

  På uddannelsens femte semester skal du et halvt år i praktik hos en dansk eller udenlandsk virksomhed. 

  Her får du brugt din viden fra studiet i praksis. Samtidig får du en forsmag på de arbejdsopgaver, du kan komme til at udføre som ingeniør. 

  I praktikken indgår du på lige fod med de øvrige ansatte til at løse de forskellige arbejdsopgaver.

  Du får en praktikvejleder fra uddannelsen, som du er i kontakt med under hele praktikperioden. Praktikvejlederen besøger dig på praktikvirksomheden og er med til at sikre, at du får en god og udbytterig praktik.

  Hvor kan jeg tage min praktik?

  Som studerende på uddannelsen til bygningsingeniør vil du typisk komme i praktik hos: 

  • Entreprenører
  • Rådgivende ingeniørfirmaer
  • Offentlige bygherrer, fx kommuner, forsyningsselskaber eller Vejdirektoratet

  Brug praktikken i dit bachelorprojekt

  Mange studerende vælger på deres syvende semester at skrive bachelorprojekt i samarbejde med deres praktikvirksomhed. Eller de bruger deres erfaring fra praktikopholdet til bachelorprojektet.

  Økonomi under praktikken

  Du får som hovedregel løn under praktikken, hvis den foregår i Danmark. Får du ikke løn, kan du søge om SU. Det samme gælder, hvis du tager til udlandet.

  Find det rigtige praktiksted

  Bygningsingeniøruddannelsen har kontakt til en række virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen. Når du skal i praktik, kan uddannelsen hjælpe dig med at finde en virksomhed, der arbejder med det, du interesserer dig mest for.

 • Job og karriere

  Som færdiguddannet bygningsingeniør har du mange jobmuligheder.

  Som bygningsingeniør kan du arbejde med at projektere og gennemføre alle former for byggeri, fx vej- eller brobygning, havnebygning, industribyggeri eller boligbyggeri. 

  Du får også en vigtig rolle i arbejdet med at tage højde for klimaforandringer og de nye udfordringer, det giver i anlægsprojekter.

  Det kan være i arbejdet med at kystsikre bebyggelse nær havet eller at udbygge kloaksystemer til at modstå stigende grundvand. Men det kan også være din opgave at tage hensyn til øget risiko for sætningsskader, fordi Danmark i fremtiden kan blive ramt af flere tørkeperioder.

  Derfor har du rigtig mange jobmuligheder, når du er færdiguddannet som bygningsingeniør.  

  Bygningsingeniører arbejder i private og offentlige virksomheder

  De fleste nyuddannede bygningsingeniører bliver ansat hos entreprenører eller rådgivende ingeniørfirmaer i Danmark eller i udlandet.

  Desuden er der mange bygningsingeniører, der får arbejde ved offentlige bygherrer, fx, kommuner, forsyningsselskaber eller Vejdirektoratet.

  Vil du være selvstændig?

  Flere bygningsingeniører vælger at starte eget firma, når de har fået nogle års erhvervserfaring. 

  På den måde kan du vælge at arbejde med de områder inden for ingeniørfaget, du synes er mest spændende.

  Læs videre i Danmark eller i udlandet

  Du har mulighed for at læse videre til civilingeniør ved at tage en toårig overbygningsuddannelse fx på Aalborg Universitet.

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et karrierecenter, Career Service Centre, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde. 

 • Internationale muligheder

  Kina, Tyskland, Sverige? Som studerende kan du komme til udlandet på studieophold eller i praktik.

  Som studerende på bygningsingeniøruddannelsen har du mulighed for at tage på praktik- og studieophold i udlandet. 

  Begge muligheder giver dig en unik mulighed for at opleve og bruge dit fag i en anden kultur. Samtidig får du nogle helt særlige kompetencer til at arbejde i et internationalt miljø efter endt uddannelse.

  Tag din praktik i udlandet

  Du skal i praktik på uddannelsens femte semester. Praktikophold kan du vælge at tage i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Praktikopholdet varer et semester og kan foregå i alle typer af ingeniør- og entreprenørvirksomheder.

  Hvis du vil i international praktik, kan Career Service Centre hjælpe dig med kontakter til udenlandske virksomheder. VIAs ingeniøruddannelser har også en praktikkoordinator, der kan hjælpe dig med råd og vejledning

  Vil du studere i udlandet?

  Hvis du vil tage et studieophold i udlandet, anbefaler vi, at du gør det på sjette semester af bygningsingeniøruddannelsen. 

  Et studieophold i udlandet varer typisk et semester og kan foregå gennem det europæiske Erasmus-samarbejde. 

  Men du har også mulighed for at komme til lande uden for Europa. Det kræver, at du selv arrangerer dit ophold eller gør det i samarbejde med Internationalt kontor og bygningsingeniøruddannelsen. 
  Internationalt studiemiljø

  Campus Horsens har et internationalt studiemiljø, hvor halvdelen af de ca. 4.000 studerende er internationale studerende. Studiemiljøet på campus giver dig dermed også nogle internationale kvalifikationer. Du lærer at arbejde sammen med studerende fra andre lande, med andre sprog og en anden kultur. 

  Samtidig kan du få et internationalt netværk, du kan få stor gavn af i dit kommende arbejdsliv.

  Læs mere om Career Service Centre.

 • Vil du tage uddannelsen på engelsk?

  Bygningsingeniøruddannelsen findes på både dansk og engelsk. Du kan derfor også vælge at tage den internationale uddannelse til bygningsingeniør, der har navnet Civil Engineering (EN).

  Det faglige indhold er det samme på den danske og den engelske uddannelse. Har du en særlig interesse for det internationale arbejdsområde, kan du derfor overveje at tage din uddannelse på engelsk. 

  Her går du på hold med studiekammerater fra hele verden samt andre danske studerende, der ligesom dig måske drømmer om en international karriere.

  Læs mere om uddannelsen Civil Engineering (EN)

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil besøge os.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Bygningsingeniør
  Campus Horsens
  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK - 8700 Horsens

  T: +45 87 55 00 20
  E: horsens@via.dk 

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 07:45 – 15:30
  Fredag kl. 07:45 – 14:30

  Find vej

Har du flere spørgsmål

Campus Horsens

Kom på besøg

Besøg os, og hør om VIAs uddannelser, når vi har Åbent Hus, Studiepraktik og StudieInfo.

Sådan søger du ind

Få svar på alle dine spørgsmål om ansøgning og optagelse på VIA University College. 

Kontakt studievejleder

Ring eller skriv en sms

T: +45 87 55 43 20
E: stud.info@via.dk

Mandag - torsdag 9.00-13.00
Fredag 10.00-12.00

Er du i tvivl om dit studievalg?

Er du i tvivl om dit studievalg?

Find guides og gode råd, når du søger efter den rigtige uddannelse for dig.