To studerende arbejder med en robot

Kom til Åbent Hus, og oplev studiemiljøet

VIA Produktionsingeniør

Diplomingeniør

På uddannelsen til produktionsingeniør lærer du at rådgive virksomheder om produktionsledelse og brug af fremtidens robotter. Du forudser, hvordan nye digitale teknologier som virtual reality kan ændre verden. Som produktionsingeniør ser du muligheder, hvor andre ser begrænsninger.

Om uddannelsen til produktionsingeniør

 • Fakta

  Titel: Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik)

  Varighed: 3,5 år

  Studiestart: August

  Uddannelsesbyer: Holstebro og Horsens

  Praktiksteder: Produktionsvirksomheder og rådgivende konsulenthuse.

  Undervisningssprog: Dansk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har funktionsnedsættelse.
  Som hovedregel får du løn under dit praktikophold. Der kan dog være undtagelser. 

  Studieordning (pdf)

  Se bekendtgørelsen for uddannelsen

  Studieaktivitetsmodel - er på vej 

  Se karakterer og statistikker for VIAs uddannelser

   

 • Optagelse

  For at blive optaget på uddannelsen til produktionsingeniør skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. 

  VIA Produktionsingeniør har studiestart i august.

  Du er garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif)
  • Højere forberedelseseksamen (hf) 
  • Højere handelseksamen (hhx) 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Studentereksamen (stx) 
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux) 

  Specifikke adgangskrav

  • Matematik (A-niveau)
  • Fysik (B-niveau) eller geovidenskab (A-niveau)
  • Bioteknologi (A-niveau) eller kemi på (C-niveau)

  Alle de krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs mere om adgangskrav

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00 

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Produktionsingeniør på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen "Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik)" med KOT-nummer 49340.

  Ansøgning til uddannelsen i Holstebro skal ske gennem udbuddet i Horsens.

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Mangler du et eller flere fag?

  Du kan benytte gymnasial supplering, hvis du mangler et eller flere fag for at opfylde adgangskravene til uddannelsen.

  Gymnasial supplering er et tilbud til alle med en gymnasial eksamen, en eux eller en erhvervsuddannelse med mindst ét fag på C-niveau. 

  Læs mere om gymnasial supplering på ug.dk

  Mangler du den adgangsgivende eksamen?

  Hvis du har en erhvervsmæssig uddannelse og mangler en adgangsgivende eksamen, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

  Adgangskurset varer et år og er målrettet dig, som har en erhvervsuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring.

  Læs mere om VIA Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

  Du kan søge om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt). Det gælder fx uddannelsen til produktionsteknolog.

  Har du en faglig uddannelse inden for området, kan du søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens femte semester.

  Kontakt vores faglige vejledere, hvis merit er aktuelt for dig

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  Uddannelsen til produktionsingeniør består af syv semestre

  Uddannelsens overordnede fokus er på digital og automatiseret produktion i virksomheder. Du lærer med andre ord at udnytte nye digitale værktøjer i produktionsapparatet og få dem integreret i en effektiv produktion.

  Faglige temaer

  Uddannelsen til produktionsingeniør er opdelt i syv semestre, som hver har et fagligt tema:

  • Produktionsteknisk forståelse
  • It og produktionsudvikling
  • Værdikædeoptimering og flow
  • Integration af virksomhedsstrategi og systemer
  • Praktik
  • Specialisering 
  • Bachelorprojekt og specialisering 

  Specialiseringer

  • Ledelse og optimering
  • Automatisering og robotstyring
  • Internet of Things

  Du kan læse mere om indholdet i de syv semestre her

  Masser af projektarbejde med virksomheder

  Hvert semester bliver afsluttet med et semesterprojekt, der binder de forskellige fag sammen i én opgave.

  Fra 4. semester bliver alle studerende tilknyttet en virksomhed, som de samarbejder med gennem resten af deres uddannelse. Det er en form for mentorordning, hvor virksomheden giver faglig støtte til den studerende. 

  Alle projekter, både semesterprojekter og dit bachelorprojekt, skal herefter gennemføres i samarbejde med virksomheden. Din praktik tager du i samme virksomhed.

  Samlet får du på uddannelsen til produktionsingeniør 1½ år med virksomhedsrelaterede aktiviteter.

  Information om computerkrav

  På uddannelsen er der nogle særlige specifikationer til din computer.

  Læs om computerkrav før studiestart (pdf)

 • Uddannelsen i Holstebro

  Nu kan du læse til produktionsingeniør i Holstebro.

  Fra sommeren 2018 tilbyder VIA Produktionsingeniør en uddannelsesstation i Holstebro.

  Holstebro er en uddannelsesstation, hvilket vil sige, at undervisningen primært foregår i Holstebro, mens nogle fag udbydes i samarbejde med uddannelsen i Horsens i form af online- og videoundervisning.

  Der kan også være projektgrupper om opgaver på tværs af campusser i Holstebro og Horsens.

  Ét af de syv semestre er praktik, som foregår i en lokal virksomhed. Desuden er en tredjedel af uddannelsen projektforløb, hvor du også kan være tilknyttet en lokal virksomhed.

  Studiestart i Holstebro

  Uanset hvilken by du ønsker at studere i, skal du søge om optagelse på VIA Produktionsingeniør i Horsens. Efterfølgende vælger du, om du vil begynde i Holstebro eller i Horsens.

  Læs om Campus Holstebro

  Kontakt

  Hvis du vil vide mere om VIA Produktionsingeniør i Holstebro, er du velkommen til at kontakte:

  Rickard Lindquist
  Koordinator for VIA Produktionsingeniør i Horsens og Holstebro
  T: +45 87 55 44 03
  E: rl@via.dk

 • Uddannelsen i Horsens

  Læs til produktionsingeniør i Horsens.

  Fra sommeren 2018 tilbyder VIA en ny uddannelse til produktionsingeniør i Horsens.

  Din uddannelse foregår på Campus Horsens og i samarbejde med virksomheder i lokalområdet.

  Nogle fag udbydes sammen med uddannelsen i Holstebro, hvorfra studerende kan følge med gennem online- og videoundervisning.

  Der kan også være projektgrupper om opgaver på tværs af campusser i Holstebro og Horsens.

  Studiestart i Horsens

  Uanset hvilken by du ønsker at studere i, skal du søge om optagelse på VIA Produktionsingeniør i Horsens. Efterfølgende vælger du, om du vil begynde i Horsens eller i Holstebro.

  Læs om Campus Horsens

  Kontakt

  Hvis du vil vide mere om VIA Produktionsingeniør i Horsens, er du velkommen til at kontakte:

  Rickard Lindquist
  Koordinator for VIA Produktionsingeniør i Horsens og Holstebro
  T: +45 87 55 44 03
  E: rl@via.dk

 • Praktik

  I praktikken får du en forsmag på jobbet som produktionsingeniør.

  På uddannelsen til produktionsingeniør skal du i praktik i 20 uger.

  Praktikken er samlet på 5. semester, og du kan tage din praktik i:

  • Produktions- og industrivirksomheder
  • Rådgivende ingeniørfirmaer
  • Offentlige institutioner

  I praktikken får du brugt din viden fra studiet i praksis. Du prøver desuden at arbejde med nogle af de samme arbejdsopgaver, som du kommer til at udføre som færdiguddannet produktionsingeniør.

  Økonomi i praktikken

  Du får som hovedregel løn under praktikken, hvis den foregår i Danmark. Hvis du ikke får løn, kan du få din SU med. Det samme gælder, hvis du tager til udlandet.

  Find det rigtige praktiksted

  VIA har kontakt til en række virksomheder, som beskæftiger produktionsingeniører.

  Du kan bruge vores kontaktnet, når du skal finde en virksomhed, der arbejder med lige netop dét, du interesserer dig for.

 • Job & karriere

  Som produktionsingeniør bliver du fremtidens problemknuser i produktionen. 

  Uddannelsen til produktionsingeniør giver dig kompetencer til at løse de fremtidige produktionsudfordringer, som danske virksomheder står over for. 

  Virksomhederne skal i stigende grad være omstillingsparate og kunne levere tilpassede produkter til kunderne i stedet for masseproducerede varer. Kunderne ønsker produkter, som er skræddersyede til dem.

  Den øgede adgang til data, robotproduktion, virtual reality, 3D-print og andre digitale teknologier betyder, at det er muligt for virksomhederne at efterkomme kundernes ønsker på en omkostningseffektiv måde. Men det kræver nye måder at tænke produktion på – og det kan du som produktionsingeniør. 

  Jobmuligheder

  Som produktionsingeniør vil du typisk starte din karriere som:

  • Projektleder
  • Konsulent
  • Specialist
  • Selvstændig

  Senere i karrieren får du måske en af følgende roller i en større virksomhed:

  • Produktionschef
  • Fabrikschef
  • Optimeringschef
  • Indkøbschef
  • Produktionsteknisk chef
  • Logistikchef
  • Planlægningschef
  • It-chef
  • Kvalitetschef
  • Projektchef
  • Lagerchef

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et karrierecenter, Career Service Centre, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

  Læs mere om Career Service Centre

  Læs videre i Danmark eller i udlandet

  Du har mulighed for at læse videre til civilingeniør ved at tage en toårig overbygningsuddannelse på et universitet.

 • Internationale muligheder

  Rejs til udlandet, og få internationale erfaringer, mens du studerer. 

  Som studerende på uddannelsen til produktionsingeniør kan du vælge at tage på studie- eller praktikophold i udlandet.

  Et udlandsophold kan være givende på mange måder. Ud over selve oplevelsen ved at rejse får du udviklet din kulturelle forståelse, og du får en anden forståelse af dit fag.

  Hvis du gerne vil til udlandet, har VIA kontakter rundt om i verden. VIAs internationale kontor og Career Service Center kan hjælpe dig med at skabe kontakt til både uddannelsesinstitutioner og til virksomheder.

  Læs mere

  Du kan læse mere om mulighederne for at rejse ud, mens du studerer på Grib Verdens Facebook-side.

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om uddannelsen til produktionsingeniør.

  Hvis du vil vide mere om den nye uddannelse til produktionsingeniør, er du meget velkommen til at kontakte os. 

  Har du spørgsmål om det faglige indhold på uddannelsen, kan du ringe eller skrive til:

  Rickard Lindquist
  T: +45 87 55 44 03
  E: rl@via.dk

  Har du spørgsmål om ansøgning og optagelse til uddannelsen, kan du kontakte vores studievejledere. De sidder på Campus Horsens, men vejleder også til uddannelsen i Holstebro.

  Kontakt vores studievejledere