Parent Management Training - Oregon

Forældretræningsprogrammet PMTO (Parent Management Training) kan ændre adfærdsmønstre og sikre bedre samspil i familien.

Hvad er Parent Management Training?

Parent Management Training (PMTO) er et forældretræningsprogram, der sigter mod at ændre adfærdsmønstre og bryde negative samspilsformer i familien. Det retter sig mod familier med børn, der har udadrettet problemadfærd.

PMTO er et evidensbaseret forløb og blandt de første familiebehandlingsmetoder i Danmark, som er blevet indført og afprøvet på grundlag af systematisk dataindsamling og forskning. PMTO har i Danmark været i brug siden 2005, og i dag udbydes PMTO i over en tredjedel af landets kommuner, heriblandt København, Aarhus, Aalborg og Odense.

Den dokumenterede effekt er høj og tilfredsheden blandt de deltagende forældrene er ligeledes meget høj.

Uddannelse i PMTO

VIA University College tilbyder uddannelse til individuel terapeut samt gruppelederuddannelse i forældretræningsprogrammet PMTO. Uddannelsen til individuel terapeut tager ca. 1½ år fordelt på undervisning, vejledning og afsluttende certificering.

Uddannelsen til gruppeleder består af workshops samt vejledning og strækker sig ligeledes over ca. et halvt år og afsluttes med certificering. Uddannelserne gør fagpersoner i stand til at arbejde med den evidensbaserede familiebehandling PMTO for forældre med børn i alderen ca. 4 – 16 år med udadrettet problemadfærd.

Vil du opstarte et PMTO-program?

Når I som kommune ønsker at opstarte et PMTO program, skal I kontakte VIA University College, som tilbyder råd og vejledning til opstart og implementering. Du finder din kontaktperson nederst på siden her.

Derudover anbefaler vi, at I uddanner minimum to terapeuter - og gerne tre, fordi erfaringen viser, at det er vanskeligt at opretholde metodestringensen, når en terapeut sidder alene i en kommune.

Mere information

 • Uddannelsen i Parent Management Training henvender sig til professionelle, som arbejder med familiebehandling.

  Der forudsættes en uddannelse som psykolog, socialrådgiver, socialpædagog eller lignende. 

  Der forudsættes erfaring fra arbejde med målgruppen, ligesom relevant efteruddannelse inden for terapeutisk arbejde anbefales.

 • Metoden tager udgangspunkt i barnets situation og sigter mod at stoppe adfærdsproblemerne i familien.

  Metoden tager udgangspunkt i barnets situation og bygger på en aktiv involvering af forældrene. Ved at ændre adfærdsmønstre og fremme den positive kommunikation sigter metoden mod at stoppe den negative udvikling og adfærdsproblemerne i familien. 

  Det sker ved at fremme forældrenes færdigheder i forhold til problemløsning i familien, positiv involvering, grænsesætning og fremme af barnets evner. Også skole og institution inddrages i behandlingsforløbet efter behov.

  PMTO eksisterer som individuel familietræning og som gruppebaseret familietræning.

  Læs mere om PMTO på Socialstyrelsen hjemmeside

 • For at sikre kvaliteten af den indsats, der leveres, kræver Socialstyrelsen, at terapeuter i PMTO vedvarende modtager vejledning i at levere programmet og re-certificeres hvert 3. år.

  VIA udbyder vedligeholdelsesydelser og re-certificering til terapeuter, som er certificerede i PMTO. Det kræver følgende vedligeholdelsesydelser at opretholde sin certificering som terapeut i PMTO:

  • 2 gruppevejledninger årligt 
  • 2 fælles opfølgningsdage om året, såkaldte ”boostere” 
  • Re-certificering hvert 3. år.

  Herudover har terapeuter adgang til elektronisk platform, hvor der er materialer og mulighed for web-baseret dialog og erfaringsudveksling. Terapeutens ledelse og terapeuten selv har ligeledes adgang til data om egne PMTO-forløb fra PMTO-databasen.

 • Parent Management Training – Oregon (PMTO) er målrettet forældre med børn i alderen ca. 4 – ca. 12 år, der har udadrettet problemadfærd.

  Børn i målgruppen for PMTO har ofte diagnoser som f.eks. ADHD, hyperaktivitet, depression, angst eller indlæringsproblemer.

  Deres sociale færdigheder er ofte svagt udviklede, og de har svage relationer til voksne og jævnaldrende. Børnene vil ofte være i fare for at blive henvist til specialklasse på grund af adfærd, ligesom de vil have svært ved at klare sig i normale fritidsaktiviteter.

Uddannelsesforløb

Kontakt

Steffen Kaspersen
Lene Melchiorsen