Bioanalytiker

Som bioanalytiker udfører og fortolker du de biomedicinske analyser og undersøgelser, der i sidste ende kan være med til at redde liv.
Du kommer til at arbejde analytisk og selvstændigt og beskæftige dig med den nyeste teknologi på området.

Type

Professionsbachelor

Varighed

3,5 år

Studieby

Aarhus. Bor du langt fra Aarhus, kan du følge en stor del af undervisningen hjemmefra online

Studiestart

September og februar

Praktik

52 uger 

OBS!

Bor du i Region Nordjylland, tilbyder vi, at du kan deltage aktivt i en stor del af undervisningen online. Desuden garanterer vi, at du kommer i praktik i Nordjylland.

Om uddannelsen til bioanalytiker

 • Hvordan bliver man bioanalytiker?

  Der er mange veje ind på bioanalytikeruddannelsen, men du skal have matematik på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau, for at komme i betragtning.

  Kvote 1

  I kvote 1 vurderes din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen.

  Læs om optagelseskrav ved ansøgning gennem kvote 1.

  Kvote 2

  I kvote 2 vurderes din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer.

  Læs om optagelseskrav ved ansøgning gennem kvote 2.

  Kvotefordeling

  Vi optager 65 procent studerende fra kvote 1 og 35 procent fra kvote 2.

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Ansøgning til uddannelsen på Optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Bioanalytikeruddannelsen på Optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen: 
  Professionsbachelor, bioanalytiker, Aarhus N
  KOT-nummer: 40670

  Studiestart 

  Bioanalytikeruddannelsen har studiestart i september og februar.

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere. 

  Godt at vide

  Du har mulighed for at gennemføre uddannelsen som onlinestuderende. Det skal du dog først tage stilling til, når du er optaget.

  Læs mere om at være onlinestuderende på bioanalytikeruddannelsen

  Vær opmærksom på, at der er uniformspligt, når du arbejder som bioanalytiker - det og andre særlige opmærksomhedspunkter, kan du læse mere om her

  Merit

  Hvis du er uddannet laborant og har haft bioanalytikerrelevant arbejde, eller har bestået relevante fag på andre uddannelser, skal du søge merit. 

  Læs om merit på bioanalytikeruddannelsen

  Betinget optag er ikke muligt

  De specifikke adgangskrav skal være opfyldt inden 5. juli, også hvis du søger i kvote 2. Hvis vi ikke modtager dokumentation herfor, inden d. 5. juli kl. 12, får du afslag om optagelse.

   

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på bioanalytikeruddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs de generelle regler for ansøgning og optagelse.

 • Uddannelsen varer 3,5 år, hvor du kombinerer teori og praksis.

  Fagområder på bioanalytikeruddannelsen

  • Naturvidenskab
  • Sundhedsvidenskab
  • Samfundsvidenskab
  • Humanvidenskab

  Natur- og sundhedsvidenskab giver dig viden om menneskets anatomi samt om biokemiske og fysiologiske processer.

  Samfundsvidenskab rummer fag, hvor du beskæftiger dig med bioanalytikerens placering i sundhedssystemet, herunder ansvarsområder. Her lærer du at kommunikere fagligt med både kolleger i sundhedsvæsenet og med borgere, patienter og pårørende.

  Humanvidenskab er et mindre fagområde, hvor du lærer at analysere, forstå og respektere forskellige værdier, adfærd og reaktioner. Humanvidenskab sætter også fokus på den etiske side af analyseteknologisk praksis.

  Bioanalyse

  En stor del af undervisningen på bioanalytikeruddannelsen er bioanalyse, som giver dig kompetencer til at lave analyser baseret på biomedicinsk viden.

  I biomedicin lærer du om sammenhænge mellem sygdomme, og hvilken betydning analysearbejdets resultater har for forebyggelse, diagnosticering og behandling.

  Læs om de enkelte semestre

  Valgfag og praktik

  På 4. semester er der valgfag og tværprofessionelle forløb, hvor du kommer til at arbejde sammen med studerende fra andre sundhedsuddannelser.

  På 7. semester har du i seks uger mulighed for at vælge fag efter interesse.

  Praktik udgør cirka en tredjedel af uddannelsen, og der er praktikperioder på næsten alle semestre. Du har mulighed for at komme til udlandet i din praktik på 5. og 7. semester.

  Talentforløb

  I løbet af uddannelsen kan du søge om deltagelse i særlige talentforløb indenfor fx forskning, organisation eller innovation. Talentforløbene er frivillige og tilrettelagt, så du skal bruge tid uden for dit sædvanlige studieforløb. Det vil sige, at du skal finde tid til at deltage ved siden af de obligatoriske studieaktiviteter – eventuelt også ferier. Til gengæld kan talentforløbene styrke dig i dit videre karriereforløb. 

  Læs mere om talentforløbene (pdf)

  Se et eksempel på forskningsartikel, som er skrevet af bioanalytikerstuderende, der har deltaget i talentforløb (pdf)

  Se tal og faktuelle oplysninger om bioanalytikeruddannelsen

   

 • På VIA Bioanalytikeruddannelsen optager vi i alt 144 nye studerende om året. Halvdelen starter til september og den anden halvdel til februar. 

  Vi er Danmarks næststørste bioanalytikeruddannelse og glade for vores stærke faglige miljø blandt både studerende og undervisere.

  Følg undervisningen på campus eller hjemmefra

  Den teoretiske del af undervisningen foregår på VIAs Campus Aarhus N. På en gennemsnitlig uge har du mellem 15-20 lektioner, der er en blanding af holdundervisning, laboratorieøvelser og projektarbejde. 

  Skemaet i de teoretiske perioder på uddannelsen varierer fra uge til uge. Vi tilstræber, at der er en enkelt dag om ugen, hvor der ikke er skemalagt undervisning, så du i stedet har god tid til selvstudier.

  Hvis du bor langt fra Aarhus, fx i Region Nordjylland, tilbyder vi, at du kan følge en stor del af undervisningen hjemmefra online. Men 4-6 dage pr. måned er det nødvendigt, at du tager til Aarhus for at deltage i fx laboratorieundervisning på campus.

  Krav til udstyr

  For at kunne deltage i undervisningen hjemmefra, skal du have en almindelig computer (PC med Windows anbefales), et headset, et webkamera og en god internetforbindelse.

  Du kan deltage aktivt i lektionerne via forskellige online platforme, som alle studerende bliver introduceret til i forbindelse med studiestart.

  Har du spørgsmål i forhold til at kunne følge undervisningen hjemmefra, kontakt studievejleder Anne Ellekrog pr. mail: ae@via.dk

  Særligt for nye studerende 

  Når du begynder på bioanalytikeruddannelsen, bliver du taget godt imod af tutorer, der kan hjælpe dig med at falde til i dit nye liv som studerende. De vil blandt andet arrangere forskellige aktiviteter, fx hyttetur, så I kan lære hinanden godt at kende på holdet. 

  Derudover er der forskellige festudvalg på tværs af uddannelser, som arrangerer en lang række sociale aktiviteter på Campus Aarhus N. Fx fester med livemusik og fredagsbar. Og eventdage med fokus på sundhed og motion.

  Kort efter studiestart kommer du også med i en studiegruppe, som underviseren sammensætter af 7-8 studerende. I studiegrupperne støtter I hinanden både fagligt og socialt, og vi lægger vægt på, at alle forpligter sig på at bidrage med en aktiv indsats.

  Forventninger til dig

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til bioanalytiker er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats af dig på cirka 40 timer om ugen. 

  Hvis du vælger at følge den teoretiske undervisning hjemmefra via Skype, forventer vi, at du deltager aktivt i undervisningen på lige fod med de studerende, der er mødt op på campus. Det betyder, at du både spørger ind og bidrager til det, der foregår i klassen. 

  Se eksempel på ugeskema (pdf)

  Campus Aarhus N

  På Campus Aarhus N får du et studieliv på en moderne campus med 2.750 danske og internationale studerende og i alt 7 sundhedsfaglige uddannelser. 

  Læs mere og se fotos fra Campus Aarhus N 

 • Praktik er en vigtig del af bioanalytikeruddannelsen, og praktikperioderne udgør tilsammen cirka en tredjedel af uddannelsen. Vi søger for, at du kommer ud på godkendte praktikpladser på forskellige hospitaler og får tilknyttet en praktikvejleder.

  Du kommer til at arbejde med forskellige områder af bioanalytikerfaget i dine praktikker. På nogle afdelinger vil du fx lære at analysere blodprøver, og på andre vil du komme til at arbejde med analyse af mikroorganismer eller vævssnit.

  Læs mere om praktik, og få svar på hvor, hvad og hvornår

 • Hvad laver en bioanalytiker?

  De fleste bioanalytikere arbejder på hospitalslaboratorier, hvor de blandt andet analyserer blod- og vævsprøver fra patienter.

  Men du kan også blive ansat i lægepraksis, inden for medicinalindustri og bioteknologi eller som salgskonsulent for firmaer, der fremstiller laboratorieudstyr.

  Bioanalytikere kan desuden have forskellige specialistfunktioner, fx kvalitetskonsulent, diagnostisk samarbejdspartner og genetisk rådgiver.  

  Se video med Michelle og Julia, der arbejder som bioanalytikere på Patologisk Institut 

  Du kan deltage i forskning og forebyggende arbejde

  Bioanalytikere medvirker i de landsdækkende screeninger for livmoderhalskræft og er med til at sikre tidlig diagnostik og behandling.

  Andre arbejder i medicinalindustrien eller i forskningslaboratorier, hvor de er med til at udvikle ny viden, som kan munde ud i en ny behandling eller et nyt medicinsk præparat.

  Læs mere om de mange jobmuligheder som bioanalytiker på Danske Bioanalytikeres hjemmeside 

  Efter- og videreuddannelser for bioanalytikere

  Du kan videreuddanne dig ved at tage en kandidatuddannelse på universitetet, fx Klinisk Videnskab og Teknologi.   

  Du kan også tage en kandidatuddannelse i sundhedsvidenskab (cand. scient. san.) og efterfølgende deltage i forskning.

  Hvis du efter et par års ansættelse som bioanalytiker efteruddanner dig, er der mulighed for at blive fx ledende bioanalytiker, udviklings- og projektbioanalytiker eller bioanalytikerunderviser.

  Inden for medicinalindustrien kan du blive produktspecialist med mere.

  Læs mere om mulighederne for efter- og videreuddannelse på Danske Bioanalytikeres hjemmeside 

  Hvad tjener en bioanalytiker? 

  Det er varierende, hvad du kan tjene som bioanalytiker. Lønnen på sygehusene er afhængig af geografisk placering og eventuelt kvalifikationstillæg. I levnedsmiddel- og medicinalindustrien er lønnen generelt højere.

  Se den gennemsnitlige månedsløn for nyuddannede bioanalytikere på ug.dk 

 • Du har mulighed for at komme på praktik- eller studieophold i udlandet undervejs i bioanalytikeruddannelsen.

  Studieophold i udlandet

  På et studieophold følger du et relevant studieforløb på en anden uddannelsesinstitution i verden. I Europa kan et studieophold fx. finde sted under det europæiske Erasmus-samarbejde.

  Et studieophold - både indenfor og udenfor Europa - varer typisk 3-6 måneder og bliver arrangeret individuelt i samarbejde med den internationale koordinator ud fra dit eget forarbejde og initiativ.

  Praktik i udlandet

  Et praktikophold er typisk kortere end et studieophold og betyder, at du er i praktik på hospitalslaboratorier eller privatklinikker. Destinationerne kan fx være Ankara i Tyrkiet, Kristiansand i Norge eller Nairobi i Kenya. Du skal, ligesom på et studieophold, selv være aktiv for at arrangere dit praktikophold.

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Studievejledning

  Anne Ellekrog
  +45 87 55 25 04
  ae@via.dk

  Annette Mortensen
  +45 87 55 25 13
  amor@via.dk

  Spørgsmål om merit

  Karen Koed
  +45 87 55 25 22
  kako@via.dk

  Mette Thilker
  +45 87 55 25 29
  meth@via.dk

  Uddannelsen 

  VIA Bioanalytikeruddannelsen
  Campus Aarhus N
  Hedeager 2
  DK-8200 Aarhus N

  +45 87 55 25 00  
  bioanalytiker@via.dk

  Telefonerne er åbne alle hverdage fra kl. 8-15

  Find os på Google Maps

For dig, der bor i Nordjylland

Bor du i Region Nordjylland, tilbyder vi, at du kan deltage aktivt i en stor del af undervisningen online. Det betyder, at du kun behøver at møde op på VIAs Campus Aarhus N 4-6 dage om måneden.

Desuden garanterer vi, at du kommer i praktik på et af vores uddannelseslaboratorier i Nordjylland (Aalborg, Hjørring og Thisted), så du ikke behøver at pendle langt under dine praktikperioder.

Mød studerende og færdiguddannede