Sygeplejerske (NET)

Den netbaserede sygeplejerskeuddannelse er for dig, der har brug for fleksibilitet og kan arbejde struktureret på egen hånd og i studiegrupper. Du arbejder hjemmefra på en del af studiet og vil via digitale medier samarbejde tæt med dine medstuderende og undervisere.

studerende på halv virtuel og halv virkelig baggrund

Kom til åbent hus - virtuelt eller IRL

Klik eller kig forbi til åbent hus, og få helt styr på dit studievalg. Vi holder online åbent hus den 30. maj og inviterer indenfor på en række af vores campusser ugen efter.

Type

Professionsbachelor

Varighed

3,5 år

Studieby

Viborg 

Studiestart

September og februar

Praktik

60 uger

Nyhed!

Netuddannelsen er populær. Derfor har vi fordoblet antallet af studiepladser og tilbyder nu studiestart to gange om året. 

Om uddannelsen til sygeplejerske (NET)

 • Adgangskrav og udvælgelseskriterier for ansøgere til den netbaserede sygeplejerskeuddannelse er de samme som for ansøgere til VIAs ordinære sygeplejerskeuddannelse.

  Du kan søge ind på sygeplejerskeuddannelsen gennem kvote 1 eller kvote 2.

  I kvote 1 bedømmer vi din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen.

  Læs om adgangskrav ved ansøgning gennem kvote 1

  I kvote 2 bedømmer vi din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer.

  Læs om adgangskrav ved ansøgning gennem kvote 2

  Fra optagelsesåret 2019 bliver der, som et pilotprojekt, afholdt samtaler i forbindelse med optagelsesprocessen.

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00.
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

  VIAs netbaserede sygeplejerskeuddannelse optager 50 procent studerende fra kvote 1 og 50 procent fra kvote 2. 

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIAs netbaserede sygeplejerskeuddannelse på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen: 
  Professionsbachelor, sygeplejerske, Viborg, E-læring 
  KOT-nummer: 56385

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart 

  Betaling for uddannelsen

  Ansøgning om merit

  Hvis du har bestået fag på andre videregående uddannelser, der har relevans for sygeplejerskeuddannelsen, har du pligt til at søge merit. Læs om reglerne for at søge merit

  Studiestart to gange om året

  VIA Sygeplejerskeuddannelsen (NET) har studiestart i september og februar. 

  Betinget optag er ikke muligt

  De specifikke adgangskrav skal være opfyldt inden 5. juli, også hvis du søger i kvote 2. Hvis vi ikke modtager dokumentation herfor inden 5. juli klokken 12.00, får du afslag om optagelse.

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieservice.optag@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelse og Forskning Styrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på sygeplejerskeuddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • VIA Sygeplejerskeuddannelsen (NET) er et fuldtidsstudie og består af 60 procent teoretisk undervisning og 40 procent praktik.

  Den netbaserede sygeplejerskeuddannelse har samme længde og samme faglige indhold i den teoretiske og praktiske del, som den almindelige sygeplejerskeuddannelse. Men den netbaserede studieform giver dig mulighed for en mere fleksibel planlægning af dine studier, da du kan studere hjemmefra en del af tiden.

  Det digitale læringsmiljø er det centrale, men der er også fremmødedage, hvor der er klasseundervisning og øvelser i simulationslaboratoriet. I den teoretiske undervisning skal du regne med gennemsnitligt 1 dag på Campus Viborg om ugen. Noget af undervisningen afholdes som webinarer i realtid, hvor du forventes at deltage.

  I praktikken, som udgør 40 procent af uddannelsestiden, er der obligatorisk fremmøde 30 timer om ugen.

  Praktikken foregår:

  • På hospitaler
  • I psykiatrien
  • I den kommunale hjemmepleje/sundhedspleje
  • I VIAs simulationslaboratorier

  Du studerer på fuld tid

  Du skal være opmærksom på, at VIAs netbaserede sygeplejerskeuddannelse er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats på 40 timer om ugen.

  Du vil komme til at arbejde med individuelle studieaktiviteter. Men den grundlæggende arbejdsform er gruppebaseret, hvor du sammen med dine medstuderende og underviserne arbejder med forskellige digitale studieaktiviteter.

  Fagområder

  • Sygepleje
  • Sundhedsvidenskab
  • Naturvidenskab
  • Humanvidenskab
  • Samfundsvidenskab

  Semestrene 

  VIAs netbaserede sygeplejerskeuddannelse varer tre og et halvt år. Den er opdelt i 7 semestre, som hver for sig har fokus på et sygeplejefagligt tema med en afsluttende eksamen. 

  Læs mere om semestrene

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • På VIAs netbaserede sygeplejerskeuddannelse er det digitale læringsmiljø det centrale. Derfor kan du arbejde hjemmefra på en stor del af studiet. Men der er også dage, hvor du skal møde op til holdundervisning og øvelser i simulationslaboratoriet på Campus Viborg. 

  I den teoretiske undervisning skal du regne med gennemsnitligt 1 dag om ugen på Campus Viborg. Noget af undervisningen afholdes som webinarer i realtid, hvor du forventes at deltage.

  Når du er i praktik, har du en arbejdsuge på 30 timer. Vær forberedt på, at du får både dag-, aften- og nattevagter. 

  Særligt for nye studerende

  På netuddannelsen optager vi i alt 56 nye studerende om året. Halvdelen har studiestart til september og den anden halvdel til februar. 

  De første to uger af studiet er bygget op som et introforløb, hvor du blandt andet lærer at bruge It's Learning, der er VIAs webbaserede platform til kommunikation og samarbejde mellem studerende og undervisere. 

  Du får en IT-startpakke installeret på din medbragte pc, når du starter på uddannelsen, så du er klar til at tilgå online samarbejdet med såvel medstuderende og undervisere.

  Det er også i introforløbet, at du køber din helt egen uniform til brug i undervisningen i simulationslaboratoriet på Campus Viborg. 

  Forventninger til dig

  Du skal være opmærksom på, at VIAs netbaserede sygeplejerskeuddannelse er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats af dig på mindst 40 timer om ugen.

  Du kan delvist arbejde hjemmefra under den teoretiske del af studiet og vil via digitale medier samarbejde tæt med dine medstuderende og undervisere. Du skal i den forbindelse være forberedt på, at noget af undervisningen afholdes som webinarer i realtid, hvor du forventes at deltage på de skemalagte tidspunkter. 

  Desuden er en stor del af undervisningen bygget op omkring et forpligtende samarbejde i mindre studiegrupper. Derfor skal du være indstillet på at koordinere en stor del af sin studieindsats med de andre i din studiegruppe. 

  Vi forventer, at du medbringer en opdateret pc/mac, som kan håndtere online mødeaktivitet. Online mødeaktivitet kræver desuden, at din internetforbindelse er af en vis størrelse og stabilitet, således at den kan formidle såvel lyd som billede.

  Se eksempel på ugeskema fra to forskellige uger på 1. semester (pdf) 

  Undervisningsformer

  Den teoretiske del af den netbaserede sygeplejerskeuddannelse er i høj grad digitalt styret i form af online læringsforløb.

  Men læringsforløbene kan også bestå af deltagelse i undervisning på campus, fx praktiske øvelser i simulationslaboratoriet eller fremlæggelser med videndeling. En typisk campusdag er tilrettelagt med 6-8 timers undervisning.

  Se folder om studieaktiviteter - muligheder og forventninger (pdf)

  Læringsforløb 

  Igennem uddannelsen arbejder du ud fra planlagte læringsforløb i Itslearning. De kaldes for Planer. En Plan beskriver de aktiviteter, du skal arbejde med, enten online eller på campus, og kan være knyttet til et eller flere fag.

  En af de første Planer, du skal arbejde med som studerende, handler om indretning af din pc og din hjemmearbejdsplads, så du kan komme godt i gang med dit studie.

  Opgaver løses online i studiegrupper

  Den primære arbejdsform i læringsforløbene er gruppearbejde, hvor opgaver løses online i studiegrupper. Afhængig af formen kan der være vejledning og sparring med underviser undervejs. Som afslutning er der fremlæggelser og diskussion med videndeling enten på campus eller som online webinar. 

  Du kommer også til at arbejde med individuelle aktiviteter i læringsforløbene.

  Din trivsel

  På uddannelsen laver vi studiegrupper fra starten af 1. semester, hvor I får tilknyttet en underviser, der hjælper med at facilitere en god gruppedynamik og gode arbejdsprocesser.

  Desuden har du mulighed for at tale med de tutorer (ældre studerende), der er knyttet til dit hold og som har personlige erfaringer med livet som netstuderende. Tutorerne står også bag et hyggeligt socialt arrangement, hvor I får mulighed for at lære hinanden at kende på dit hold. 

  Husk, at du altid kan henvende dig til uddannelsens studievejledere, hvis du oplever udfordringer i forhold til din sociale eller faglige trivsel på studiet. 

  Hvis du ønsker det, har du mulighed for at deltage i en række forskellige aktiviteter ud over den obligatoriske undervisning på uddannelsen. Det er fx øvelser i sårpleje, indsprøjtninger, kommunikation med patienter og pårørende plus foredrag om sygeplejefaglige emner. Desuden er der aktiviteter i Studentervæksthuset med fokus på innovation, udvikling og bæredygtighed. 

  Har du en fysisk eller psykisk lidelse og en deraf følgende funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre en uddannelse på VIA University College, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS). Læs mere om støttemulighederne 

  Campus Viborg 

  Når du kommer til undervisning på Campus Viborg, er du i selskab med mange andre studerende. Det er en velfungerende campus med i alt 2.000 studerende fra forskellige VIA-uddannelser. Plus cirka 200 internationale studerende, der kommer til Viborg fra hele verden for at tage en del af deres uddannelse. 

  Campus Viborg er certificeret som 2030-skole, hvilket betyder at vi arbejder med at gøre verdensmålene til en naturlig del af vores undervisning, drift og ånd. Som studerende er du velkommen i vores bæredygtighedsudvalg på campus. 

  Læs mere om Campus Viborg

 • Når du er optaget på VIAs netbaserede sygeplejerskeuddannelse, garanterer vi for, at du får en godkendt praktikplads. VIA tildeler praktikpladserne, der ligger i Region Midtjylland, primært i en radius af 20 km fra Viborg.

  På sygeplejerskeuddannelsen kalder vi praktik for klinisk undervisning. Den udgør 40 procent af uddannelsen.

  Praktikken er obligatorisk og har et omfang af 30 fremmødetimer om ugen. For at du kan opleve en sygeplejerskes rigtige hverdag, skal du forvente, at arbejdstiderne kan placeres på alle tider af døgnet og ugen, hvor der er vejledningsmuligheder. 

  Du kan komme i praktik på:

  • Hospitaler
  • I psykiatrien
  • I den kommunale hjemmepleje/sundhedspleje
  • I VIAs simulationslaboratorier

  Et simulationslaboratorie er et særligt undervisningslokale, der er indrettet så tæt på en klinisk afdeling som muligt. Her kan du øve sygepleje på avancerede patientmodeller og medstuderende. Du kommer til at træne kliniske færdigheder som fx. sårpleje, personlig hygiejne, måle blodtryk, puls og respiration og øve dig i at lægge et kateter korrekt.

  Samtidig træner du din evne til at observere, analysere og vurdere patientens situation og behov for pleje. Det vil sige, at du fx i forbindelse med hygiejne skal observere og vurdere, om patientens hud viser tegn på begyndende tryksår, dehydrering eller infektion.

  Undervisningen i simulationslaboratoriet er med til at gøre uddannelsen så virkelighedsnær som muligt. Samtidig opøver du kliniske kompetencer, som er en stor fordel, når du skal pleje patienter i virkelighedens verden.

 • Når du er færdiguddannet sygeplejerske, får du en autorisation. Den giver dig adgang til at arbejde som sygeplejerske i Danmark og giver dig mulighed for at søge autorisation, hvis du vil arbejde i udlandet. Som uddannet fra VIAs netbaserede sygeplejerskeuddannelse er du godt klædt på til at arbejde i en digital og højteknologisk sundhedssektor.

  Som færdiguddannet sygeplejerske har du mange forskellige job- og karrieremuligheder. Alene på hospitalerne er der stor forskel på at være fx sygeplejerske på en medicinsk afdeling, en børneafdeling eller en skadestue.

  De fleste sygeplejersker arbejder på hospitaler, men du kan også søge job i fx:

  • Private klinikker
  • Hjemmeplejen
  • Ældrecentre
  • Sundhedscentre
  • Lægekonsultationer
  • Lægemiddelfirmaer
  • Arbejdstilsynet
  • Bedriftssundhedstjenesten

  Få job som sygeplejerske i udlandet

  Har du lyst til at arbejde og bo i fx Norge, Grønland eller England? Eller er du tiltrukket af muligheden for at yde en indsats i et udviklingsland med fx Læger Uden Grænser eller Dansk Røde Kors?

  Du har alle muligheder med et eksamensbevis fra VIAs netbaserede sygeplejerskeuddannelse, der kan bruges over hele verden.

  Efter- og videreuddannelser for sygeplejersker

  Når du er færdiguddannet professionsbachelor i sygepleje har du et væld af muligheder for at videreuddanne dig på forskellige niveauer.

  Specialuddannelse

  I Danmark findes der seks specialuddannelser for sygeplejersker. Du har mulighed for at videreuddanne dig til:

  • Psykiatrisk sygeplejerske
  • Anæstesisygeplejerske (narkosesygeplejerske)
  • Intensivsygeplejerske
  • Hygiejnesygeplejerske
  • Infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)
  • Kræftsygeplejerske
  • Sundhedsplejerske

  Læs mere om specialuddannelserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

  Kandidat- og masteruddannelser

  Som sygeplejerske har du også mulighed for at læse videre på en lang række kandidat- og masteruddannelser, fx:

  • Kandidatuddannelsen i sygepleje (cand. cur.)
  • Kandidatuddannelse i sundhedsvidenskab (cand. scient. san.)
  • Kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi (cand. scient.) 
  • Kandidatuddannelsen i socialt arbejde (cand. soc.) 
  • Master i Klinisk sygepleje (MS)
  • Master i Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling
  • Master i Sundhedsantropologi
  • International Master i klinisk sygepleje (MscN)

  Diplomuddannelser

  Når du har minimum to års erhvervserfaring som sygeplejerske, har du mulighed for at tage en diplomuddannelse (SD) og fordybe dig indenfor det sundhedsfaglige område.

 • Har du lyst til at opleve verden, samtidig med at du uddanner dig til sygeplejerske, så er der mange spændende studieophold i udlandet af kortere eller længere varighed.

  Du kan fx komme i praktik på et hospital eller modtage teoretisk undervisning på et universitet.

  Studieophold i hele verden

  Studieopholdene er arrangeret i samarbejde med VIAs internationale partnere i Australien, Europa, Asien og Skandinavien.

  Du kan komme på studieophold i bl.a.:

  • Australien
  • Belgien
  • Bulgarien
  • Finland
  • Grækenland
  • Holland
  • Island
  • Italien
  • Japan
  • Kina
  • Letland
  • Norge
  • Schweiz
  • Spanien
  • Storbritannien
  • Thailand
  • Tyskland

  Læs mere om mulighederne for at rejse ud under studiet på Uddannelsesministeriets Facebook side Grib Verden

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Studievejledning

  Jørn Fryd Christensen
  + 45 87 55 22 88
  jkfc@via.dk

  Uddannelsen

  VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg
  Campus Viborg
  Prinsens Allé 2
  DK-8800 Viborg

  + 45 87 55 22 00
  siv@via.dk

  Find os på Google Maps

Mød studerende og færdiguddannede

Test dig selv

Patient får behandling

Quiz

Besvar 6 hurtige spørgsmål, og find ud af, hvor meget du egentlig ved om sygeplejerskeuddannelsen. 
Test din viden her

Kan du svare ja til disse spørgsmål? - så kan det være noget for dig at læse til sygeplejerske over nettet:

 • Jeg kan møde på Campus Viborg 1 dag om ugen og har mulighed for at arbejde hjemmefra de øvrige dage
 • Jeg er parat til at studere mindst 40 timer om ugen på mit studie
 • Jeg er villig til at indgå i forpligtende gruppearbejde og tage medansvar for afvikling af de daglige opgaver online
 • Jeg kan møde på en praktikplads, som VIA tildeler, der ligger i Region Midtjylland, primært i en radius af 20 km fra Viborg
 • Jeg kan arbejde både dag-, aften- og nattevagter, når jeg er i praktik
 • Jeg kan arbejde 30 timer om ugen, når jeg er i praktik
Sygeplejerskestuderende øver sig på en patientdukke i simulationslaboratoriet på VIA

Quiz: Find den rette studieform for dig

Vidste du, at du kan læse VIA Sygeplejerskeuddannelsen på 3 forskellige måder?
Campus, hybrid (delvis online) og netuddannelse. 

Tag testen