Lærer (NET)

Den netbaserede læreruddannelse er for dig, der gerne selv vil tilrettelægge din tid, har brug for en fleksibel hverdag og som kan arbejde struktureret - både alene og sammen med din studiegruppe. En del af studiet foregår hjemmefra med dine undervisere og dine medstuderende. 

Type

Professionsbachelor

Varighed

4 år

Studieby

Nørre Nissum

Studiestart

August

Praktik

18 uger

Om uddannelsen til lærer (NET)

 • Hvordan bliver jeg lærer?

  For at komme ind på læreruddannelsen skal du have en adgangsgivende eksamen. I kvote 1 skal du have mindst 7 i gennemsnit. Har du under 7, eller kender du ikke dit gennemsnit, skal du søge om optagelse gennem kvote 2. Her kommer du til en optagelsessamtale, hvor du får vurderet din studieegnethed. Læs mere om regler, adgangskrav, ansøgningsfrister og meget andet vedrørende optagelse på læreruddannelsen i VIA.

  Adgangsgivende eksaminer

  Du skal have en af følgende eksamener for at søge ind på læreruddannelsen

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Erhvervsuddannelse (EUX);
  • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli)

  I kvote 1 bliver din ansøgning vurderet alene på dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Dit karaktergennemsnit skal være mindst 7 for at blive optaget i kvote 1.

  Sådan søger du ind gennem kvote 1

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts)

  Har du under 7 i karaktersnit i din adgangsgivende eksamen, eller hvis du ikke kender dit gennemsnit, skal du søge optagelse gennem kvote 2. Hvis dit gennemsnit er under 7, kommer du til en optagelsessamtale, hvor vi vurderer din studieegnethed.

  Til din kvote 2 ansøgning skal du huske at sende et adgangsbevis fra din adgangsgivende eksamen. Samt evt. beviser på ekstra fag taget på fx VUC. Du skal IKKE sende en motiveret ansøgning.

  Sådan søger du ind gennem kvote 2

  Optagelsessamtale

  Alle, som har under 7 i gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen (inklusiv evt. bonus for flere fag på A-niveau) – eller som endnu ikke er sikker på at få et gennemsnit på 7 eller derover – skal søge ind via kvote 2 og efterfølgende til en optagelsessamtale.

  Hjælp til dig, der skal til optagelsessamtale 

  Optagelse på andet grundlag

  Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til læreruddannelsen, kan du søge om optagelse på andet grundlag. Hvis du bliver vurderet egnet til optagelse, bliver du indkaldt til en optagelsessamtale. 

  Find ud af, hvordan du bliver kompetencevurderet på læreruddannelsen

  Mød Alex, der fortæller om at være til optagelsessamtale

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på læreruddannelsen i VIA på optagelse.dk, skal du bruge KOT-numre til at finde den uddannelse, du ønsker at søge ind på.

  Find KOT-numrene for VIA Læreruddannelsen

  Studiestart

  August: Holstebro, Nørre Nissum, Silkeborg, Skive og Aarhus

  Februar: Silkeborg. 

  Undervisningsfag

  Hvis du bliver optaget på VIA Læreruddannelsen og får tilbudt en studieplads, skal du vælge dit første undervisningsfag. Husk dokumentation for, at du opfylder kravene til undervisningsfagene, fx A-niveau i dansk.

  • Ved sommerstart kan du vælge dit første undervisningsfag mellem fagene dansk, engelsk eller matematik
  • Ved vinterstart kan du vælge dit første undervisningsfag mellem dansk eller engelsk

  Alle de krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs om de forskellige niveauer og adgangskrav 

  Merit

  Du kan få merit for noget af læreruddannelsen, hvis du har kvalifikationer fra tidligere uddannelser.

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning på andet grundlag
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Læreruddannelsen består af 24 moduler, hvor du kombinerer teori og praksis.

  Læreruddannelsen har fire hovedområder:

  • Lærerens grundfaglighed
  • Undervisningsfag
  • Praktik
  • Bachelorprojekt

  Inden for hvert hovedområde skal du vælge forskellige moduler.

  Lærerens grundfaglighed

  Du lærer om almene emner, som du får brug for som lærer, uanset hvilke fag eller aldersgrupper, du underviser. Emnerne er læring, udvikling, trivsel og dannelse. Du lærer at gennemføre differentieret undervisning, at lede en klasse og at undervise tosprogede elever.

  Undervisningsfag

  Her vælger du de tre fag, du vil undervise i som lærer fx dansk, matematik og engelsk. VIA udbyder samtlige fag, men det er ikke alle fag du kan få i de fire uddannelsesbyer.

  Dit første undervisningsfag skal du vælge lige efter, at du er blevet optaget på uddannelsen. Du får besked fra os om, hvordan du gør.  

  Læs om undervisningsfagene på læreruddannelsen

  Praktik

  I de tre praktikperioder møder du eleverne og lærerne. Her kan du øve dig, afprøve og udfordre de kompetencer, du har fået i løbet af uddannelsen.

  Bachelorprojektet

  I det afsluttende bachelorprojekt skal du undersøge, analysere, udvikle og formidle en selvvalgt lærerfaglig problemstilling. I løbet af praktikkerne indsamler du materiale, som du bearbejder i projektet. 

  Læs mere

  Se studieordningerne

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Hvis du har brug for fleksibilitet eller bor langt fra et uddannelsessted, fx i udlandet, kan du vælge at tage en netbaseret læreruddannelse. Uddannelsen har præcis det samme indhold og omfang som den almindelige læreruddannelse.

  Uddannelsen er et fuldtidsstudie

  Som netstuderende følger du en undervisningsplan, et studiehold og er i praktik som andre lærerstuderende. Da uddannelsen er et fuldtidsstudie, forventer vi, at du er i stand til at planlægge et studieliv og er parat til indgå i faglige fællesskaber.

  På første årgang er der møde- og deltagelsespligt – både over nettet og på seminarerne. Det betyder, at både fremmøde på seminarer, diskussioner over nettet og en række skriftlige opgaver er obligatoriske.

  Hvad skal jeg kunne?

  Den primære arbejdsform på den netbaserede læreruddannelse kræver nogle bestemte it-kompetencer. Derfor arrangerer vi netcaféer ved studiestart med tips til hurtigt og trinvist at komme i gang med digital kommunikation.

  Hvor skal jeg på seminar?

  Ca. 1 gang om måneden er der seminar i tre dage på læreruddannelsen i Nørre Nissum. Du skal møde op til seminarerne på læreruddannelsen i Nørre Nissum. Her bliver du en del af et virtuelt studiemiljø med faglige møderum, diskussionsklubber og et virtuelt cafémiljø. Du får inspiration, møder de andre studerende og deltager i faglige diskussioner.

  Faciliteter

  Når du er på seminar på uddannelsen i Nørre Nissum, kan du benytte uddannelsens faciliteter.

  • Studieværksted
  • Laboratorier
  • Atelierer
  • Værksteder
  • Teater og musiklokaler
  • Sportshaller, motionsrum og boldbaner
  • Svømmehal
  • Studenternes hus
  • Kantine
  • Café Degnen
 • I praktikken oplever du den skolevirkelighed, du er i gang med at uddanne dig til. Her møder du eleverne og dine kommende kollegaer.

  Du skal i praktik tre gange på læreruddannelsen. På første, anden og fjerde årgang. 

  Praktik på skoler

  VIAs læreruddannelser samarbejder med kommunale og private skoler om praktikken. 

  Praktikken i undervisningen

  Praktikken har to sider. Det er både et selvstændigt, teoretisk fag og samtidig er det noget, du øver dig på i de andre fag.

  Teori og praksis

  Du kommer til at arbejde med den praktiske, pædagogiske side af faget, der handler om lærerens arbejde med børn og unge. Og med at analysere og undersøge din egen og andres måder at undervise på.

  Tag din praktik i udlandet

  Som studerende på læreruddannelsen i VIA kan du vælge at tage en af dine praktikker i et andet land. VIA har et stort netværk af praktiksteder over hele verden, så du kan få et fagligt kvalificeret praktikophold.

  Jon Edlund læreruddannelsen

  Mød Jon, der fortæller om at være i praktik 
 • Som uddannet lærer kan du arbejde i folkeskolen, på friskoler, efterskoler og specialskoler. Eller du kan specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  De fleste lærere vil undervise i folkeskolen, på friskoler eller efterskoler, men som lærer har du også mange andre karrieremuligheder. Du får gode lederkompetencer og kan derfor vælge at blive souschef eller skoleleder. Eller du kan specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  Alsidigt jobmarked

  Mange lærere finder arbejde i andre brancher som fx

  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Højskoler
  • Idrætsverdenen
  • Private virksomheder
  • Skoleforvaltninger
  • Sociale institutioner
  • Voksenundervisning

  Efter- og videreuddannelse

  Som uddannet lærer har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse på diplom-, master- og kandidatniveau.

  VIA tilbyder også enkeltfag og diplomuddannelser i skoleledelse, projektledelse, uddannelses- og erhvervsvejledning, samt fx matematik-, læse- og naturfagsvejleder.

 • På VIA Læreruddannelsen kan du både tage et udvekslings- og et praktikophold. Hvert år rejser studerende til nære og fjerne lande i praktik - fx til Filippinerne, Singapore, Grønland eller England.

  Vi hjælper dig sikkert på vej

  VIA Læreruddannelsen samarbejder med en række udenlandske læreruddannelser. Vi hjælper dig med at få kontakt til lige netop det land og den faglighed, du har brug for i forhold til dit studie. 

  Hele verden i VIA

  Du kan også vælge en international profil ved at følge et af de internationale hold på læreruddannelsen. Her kan du møde andre studerende, der har valgt at tage en del af deres uddannelse i et andet land.

  Hør Sandra fortælle om sit studieophold i Australien

  Sandra Schütten Nielsen VIA Læreruddannelsen i Skive har taget et internationalt modul i Australien

 • Nørre Nissum, Holstebro, Randers

  Studievejledere

  Bente Moesgaard
  T: +45 87 55 32 79
  E: lin.studievejl@via.dk

  Telefontid: Tirsdage 09.00 - 12.00 og onsdage 09.00 - 12.00 eller efter aftale.

  Hilmar Laursen
  T: +45 87 55 32 80
  E: lin.studievejl@via.dk

  Telefontid: Mandage 09.00 - 12.00 og fredage 09.00 - 12.00 eller efter aftale.

  Studiekontoret

  T: +45 87 55 32 55
  E: lin@via.dk

Mød studerende og færdiguddannede

Netlæreruddannelsen på andre måder

 • Den netbaserede meritlæreruddannelse tager du på VIA Læreruddannelsen i Nørre Nissum. Uddannelsen varer mellem 3 og 4 år. Den følger samme bekendtgørelse som den almindelige meritlæreruddannelse. Og du skal til de samme prøver, og nå de samme mål som i den almindelige meritlæreruddannelse.

  Studiets opbygning

  Du deltager i den netbaserede undervisning sammen med både merit- og andre lærerstuderende. Den netbaserede læreruddannelse er tilrettelagt meget fleksibelt, hvor du både skal studere online, deltage i studiegruppearbejde, og deltage i et antal netseminarer, hvor alle netstuderende samles.

  Hvordan gør jeg?

  For at blive optaget på den netbaserede meritlæreruddannelse, skal du sende en ansøgning til læreruddannelsen i Nørre Nissum. Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til meritlæreruddannelsen, kan du søge om at blive særligt vurderet.

  Ansøgningsfrist

  1. august

  Kontakt os

  Hvis du vil høre mere om netbaserede meritlæreruddannelse, er du velkommen til at kontakte os. Hvis du har spørgsmål vedrørende ansøgningsskemaet bedes du kontakte 

  Henriette Falling, studieadministrativ leder

  E: hefa@via.dk

  Hent ansøgningsskema (pdf)

 • Den netbaserede meritlæreruddannelse som trainee læser du på læreruddannelsen i Nørre Nissum. Uddannelsen varer mellem 3 og 4 år. Den følger samme bekendtgørelse som den almindelige meritlæreruddannelse. Og du skal til de samme prøver, og nå de samme mål som i den almindelige meritlæreruddannelse.

  Du studerer og arbejder på samme tid

  Under trainee-uddannelsen er du ansat i en uddannelsesstilling (trainee-stilling) på en skole i typisk 30 procent af en ugentlig arbejdstid.

  Du søger om en trainee-uddannelsesstilling

  Enten: Du søger en uddannelsesstilling, der bliver slået op på en skole eller gennem en kommune. Kontakt eventuelt en specifik kommune eller skole og spørg, om de har en uddannelsesstilling til folkeskolelærer. Eller: Du henvender dig direkte til en skole, herunder private, fri– og efterskoler, og undersøger, om du kan blive ansat som trainee.

  Resten af tiden er du studerende på læreruddannelsen, og følger de fag, der knytter sig til trainee-meritlæreruddannelsen.

  Studiets opbygning

  Uddannelsen er bygget op på samme måde som den almindelige net-meritlæreruddannelse.

  Du deltager i den netbaserede undervisning sammen med både merit- og andre lærerstuderende.

  Den netbaserede trainee-meritlæreruddannelse er tilrettelagt meget fleksibelt, hvor du både skal studere online, deltage i studiegruppearbejde, og deltage i et antal netseminarer, hvor alle netstuderende samles.

  Du arbejder desuden cirka 11-12 timer om ugen på den skole, hvor du har din uddannelsesstilling.

  Arbejdet på skolen ved siden af studiet skaber en særlig mulighed for, at du får erfaring med undervisning og lærerarbejde samtidig med, du er studerende.

  Hvordan gør jeg?

  For at blive optaget på den netbaserede trainee-meritlæreruddannelse, skal du sende en ansøgning til læreruddannelsen i Nørre Nissum.

  Hent ansøgningsskema (pdf)

  Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til læreruddannelsen, kan du søge om at blive særligt vurderet.

  Ansøgningsfrist

  1. august

  Kontakt os

  Hvis du vil høre mere om netbaserede trainee-meritlæreruddannelse, er du velkommen til at kontakte os.

  Henriette Falling, studieadministrativ leder

  T: +45 87 55 32 04
  E: hefa@via.dk

 • Den netbaserede traineelæreruddannelse læser du på læreruddannelsen i Nørre Nissum. Uddannelsen tager fire år og du bliver ansat på en folkeskole samtidig med, at du læser. Den netbaserede læreruddannelse som trainee er en 4-årig læreruddannelse. Den følger samme bekendtgørelse som den almindelige læreruddannelse. Og du skal til de samme prøver, og nå de samme mål som i den almindelige læreruddannelse.

  Du studerer og arbejder på samme tid

  Under trainee-uddannelsen er du ansat i en uddannelsesstilling (trainee-stilling) på en skole. Typisk 30 procent af en ugentlig arbejdstid. Resten af tiden er du studerende, og følger de fag, der knytter sig til læreruddannelsen.

  Du søger om en uddannelsesstilling:

  Enten: Ved at søge en uddannelsesstilling, der bliver slået op på en skole eller gennem en kommune.
  Kontakt eventuelt en specifik kommune eller skole og spørg, om de har en uddannelsesstilling til folkeskolelærer.

  Eller: Ved selv at rette henvendelse direkte til en skole, herunder private, fri– og efterskoler, og undersøge, om du kan blive ansat som trainee.

  Studiets opbygning

  Den netbaserede trainee- læreruddannelse er bygget op på samme måde som den almindelige net-læreruddannelse. 

  Den netbaserede læreruddannelse er tilrettelagt meget fleksibelt, så du både studerer online, deltager i studiegruppearbejde, og deltager i et antal netseminarer, hvor alle netstuderende samles til undervisning i Nørre Nissum.

  Du arbejder cirka 11-12 timer om ugen på den skole, hvor du har din uddannelsesstilling. Arbejdet på skolen ved siden af studiet skaber en særlig mulighed for, at du får erfaring med undervisning og lærerarbejde samtidig med, du er studerende.

  Hvordan gør jeg?

  For at blive optaget på den netbaserede trainee-læreruddannelse, skal du søge ind på VIAs netbaserede læreruddannelse i Nørre Nissum. 

  Læs mere under adgangskrav og optagelse

  Kontakt os

  Hvis du vil høre mere om netbaserede læreruddannelse som trainee, er du velkommen til at kontakte os.

Andre måder at læse til lærer på

Læreruddannelsen

Læs til lærer i Holstebro, Nørre Nissum, Randers, Silkeborg, Skive eller Aarhus
Læs om læreruddannelsen

Meritlæreruddannelse

Meritlæreruddannelsen er for dig, der har en uddannelse i forvejen
- Meritlæreruddannelse - 
- Netbaseret trainee-meritlæreruddannelse
- Netbaseret meritlæreruddannelse
- Trainee-meritlæreruddannelse
Læs om meritlæreruddannelsen

Traineelæreruddannelse

Tag læreruddannelsen, mens du er tilknyttet en skole-
- Traineelæreruddannelse
- Traineelæreruddannelse (NET)
- Traineemeritlæreruddannelse (NET)
- Trainee-meritlæreruddannelse
Læs om traineelæreruddannelsen