Softwareingeniør

På uddannelsen til softwareingeniør arbejder du med programmering og systemudvikling.

 

Softwareingeniører er med til at forme vores fremtid med nye digitale løsninger og muligheder.

Du kan finde arbejde i utallige brancher med udfordringer inden for software, hardware, udvikling, robotteknologi, innovation, kvalitet og strategi.

Fakta om uddannelsen

Type: Diplomingeniør

Varighed: 3,5 år

Studieby: Horsens og Viborg (4.-7. semester)

Studiestart: September

Praktik: 20 uger

Fik du ikke søgt uddannelse, eller kom du ikke ind?

Se ledige pladser

Om uddannelsen til softwareingeniør

 • Adgangskrav og optagelse

  For at blive optaget på uddannelsen til softwareingeniør skal du have en adgangsgivende eksamen. 

  Uddannelsen til softwareingeniør har studiestart i august.

  Du er garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen, uanset om du søger gennem kvote 1 eller kvote 2.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Studentereksamen (stx) 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Højere handelseksamen (hhx) 
  • Højere forberedelseseksamen (hf) 
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)
  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif) 

  Specifikke adgangskrav 

  • Matematik (A-niveau)
  • Fysik (B-niveau) eller Geovidenskab (A-niveau)

  Alle de krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis.

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs mere om adgangskrav

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 22. marts kl. 12.00

  Du kan dog søge om optagelse helt frem til studiestart i september, hvis der er ledige pladser på uddannelsen.

  Kontakt studievejleder om optagelse

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på uddannelsen til softwareingeniør på optagelse.dk, skal du vælge Diplomingeniør i Softwareteknologi med KOT-nummer 49319. 

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Mangler du den adgangsgivende eksamen?

  Hvis du har en erhvervsmæssig uddannelse og mangler en adgangsgivende eksamen, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

  Adgangskurset varer et år og er målrettet dig, som har en erhvervsuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring. 

  Læs mere om VIA Adgangskursus til ingeniøruddannelserne 

  Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt). Det gælder fx uddannelsen til datamatiker.

  Læs om merit til datamatikere

  Har du en faglig uddannelse inden for området, kan du søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens femte semester.

  Kontakt vores faglige vejledere, hvis det er aktuelt for dig

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  Uddannelsen til softwareingeniør består af syv semestre med teoretisk og praktisk projektarbejde.

  På uddannelsen til softwareingeniør kommer du til at arbejde med alt, hvad der er aktuelt inden for Data Engineering, Cross Media, Internet-of-Things og Augmented reality/Virtual reality (AR/VR) .

  Uddannelsens opbygning

  Uddannelsen består af syv semestre med følgende faglige temaer:

  • Enkeltbrugersystemer
  • Client server-systemer 
  • Heterogene systemer 
  • Internet of Things eller AR/VR-spor i Viborg
  • Praktik 
  • Specialisering, valgfag og bachelorprojekt

  Du kan læse mere om indholdet i de syv semestre her

  Specialisering

  Alt efter hvilke valgfag du vælger, kan du specialisere dig inden for ét af fire spor:

  Efter det tredje semester kan du vælge at overflytte til det specialiserede AR/VR-spor i Viborg. Her fortsætter du din uddannelse på Interactive Design Center på Campus Viborg.

  Information om computerkrav

  På uddannelsen er der nogle særlige specifikationer til din computer.

  Læs om computerkrav før studiestart (pdf)

  Uddannelsen begynder med en studiestartsprøve

  Senest en måned efter studiestart skal du gennemføre og bestå en test for at kunne fortsætte på uddannelsen til softwareingeniør.

  Formålet med studiestartsprøven er at sortere inaktive studerende fra uddannelsen. 

  Tal og fakta om uddannelsen til softwareingeniør

  Her kan du finde studieordning og andre relevante oplysninger om uddannelsen til softwareingeniør.

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Hverdagen på studiet

  På uddannelsen til eksportingeniør får du klasseundervisning med projektarbejde og virkelighedsnære opgaver.

  Som studerende på uddannelsen til softwareingeniør får du et fagligt fællesskab i din klasse og med studerende fra VIAs andre ingeniøruddannelser. 

  Vi har et rummeligt studiemiljø på uddannelsen med både yngre og lidt ældre studerende.

  Teoretisk og praktisk klasseundervisning

  Uddannelsen til softwareingeniør foregår primært som klasseundervisning. Din undervisning veksler mellem teori og praksis. Det betyder, at du lærer de teoretiske begreber gennem praktiske opgaver, projekter og cases. 

  Hvert semester bliver afsluttet med et semesterprojekt, der samler alle fag i én opgave. 

  Laboratorier er en vigtig del af uddannelsen

  Uddannelsen har både et IoT laboratorium og et AR/VR laboratorium, der giver mulighed for at prøve de mange teorier af. Timerne i laboratorierne er en vigtig del af undervisningen.

  Virksomhedsbesøg giver forståelse for branchen 

  I løbet af uddannelsen bliver der arrangeret virksomhedsbesøg. Her besøger vi højteknologiske virksomheder fx med fuldautomatisk lagerstyring eller software udvikling.

  På virksomhederne møder du færdiguddannede softwareingeniører, der fortæller om deres arbejde, og udfordringer de møder. 

  Besøgene er en god mulighed for at se, hvordan en virksomhed fungerer. Samtidig får du indblik i nogle af de arbejdsopgaver, der findes inden for programmering og systemudvikling. Du får en fornemmelse for, hvordan en arbejdsdag kan udforme sig i branchen.

  Tidligere studerende er gæstelærere

  Du vil også møde gæsteforelæsere fra erhvervslivet. Det kan fx være tidligere studerende, der fortæller om deres karriere, arbejdsliv og arbejdsopgaver. 

  Fuldtidsstudium med forberedelse

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til softwareingeniør er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 40 timer om ugen.

  Studiestart

  I løbet af de første dage på dit nye studie vil du blive introduceret til din nye uddannelse og til studielivet på din nye campus. Du får en faglig introduktion til din nye uddannelse, der vil være aktiviteter, hvor du lærer dine nye medstuderende at kende og du får en introduktion til mulighederne på Campus Horsens og i Horsens by.

  I løbet af studiestarten vil du møde både undervisere, studievejledere og mentorer, der er klar til at besvare dine mange spørgsmål og fortælle om dit nye studie. Erfarne studerende fra uddannelsen fungerer som mentorer, der kan hjælpe dig med at falde til i dit nye liv som studerende.

  Studiestarten for de fleste uddannelser ligger i sidste uge af august, men det endelige program for studiestarten og dato for introtur er tilgængelig på VIAs studienet. Studienet får du adgang til, hvis du bliver optaget på VIAs ingeniøruddannelser.

  Vi glæder os til at møde dig. 

  Studiemiljø

  På VIAs ingeniøruddannelser er der rig mulighed for at engagere sig i studiemiljøet.

  Der er mange foreninger på VIA, der har både sociale, faglige og studenterpolitiske formål. Du kan også dyrke det sociale liv i fredagsbarer, til studiefester eller en eftermiddag med brætspil.

   

 • Praktik

  I praktikken får du en forsmag på arbejdslivet som softwareingeniør.

  På uddannelsen til softwareingeniør skal du i praktik på 5. semester i en selvvalgt virksomhed i Danmark eller udlandet. 

  I praktikken får du en forsmag på arbejdslivet som softwareingeniør. Du får afprøvet din faglige viden på rigtige arbejdsopgaver i en virksomhed. Samtidig kan du få gode kontakter med arbejdsmarkedet inden for din studieretning. 

  Praktikopholdet skal være mindst 20 ugers fuldtidsarbejde. Undervejs får du tilknyttet en praktikvejleder fra VIA, som hjælper dig med at få et godt og udbytterigt praktikophold. 

  Praktikken giver god erfaring

  I praktikken deltager du i arbejdet på lige fod med de øvrige ansatte.

  Ofte bliver du del af en gruppe eller et specifikt projekt, hvor du får lov at arbejde selvstændigt med opgaverne.

  Du får mulighed for at afprøve dine ingeniørmæssige kompetencer og andre færdigheder inden for fx kommunikation, tids- og projektstyring, innovation og teamwork. 

  Økonomi under praktikken

  Du får som hovedregel løn under praktikken, hvis den foregår i Danmark. 

  Får du ikke løn, så får du din SU med. Det samme gælder, hvis du tager din praktik i udlandet.

  Find det rigtige praktiksted

  Vi har kontakt til en række virksomheder, som du kan bruge til at finde et praktiksted, der arbejder med dét, du interesserer dig for.

 • Job & karriere

  Softwareingeniøren arbejder typisk med programmering, systemudvikling eller rådgivning om it-systemer.

  Som uddannet softwareingeniører kan du arbejde i mange brancher med udfordringer inden for softwareprogrammering, udvikling, computerteknologi, innovation, kvalitet og strategi. 

  Din jobmuligheder som nyuddannet vil typisk være i virksomheder, der fx arbejder med:

  • Energi
  • Vindmøller
  • Medievirksomheder
  • Tele- og mobiloperatører.

  Du kan desuden finde job, hvor du beskæftiger dig med udvikling af eller rådgivning om it-systemer i samarbejde med programmører og dataloger. 

  Din jobtitel kan fx være:

  • Projektleder
  • Softwareudvikler
  • Systemkonsulent
  • Softwarekvalitetsingeniør
  • It-strategiansvarlig

  Gode jobmuligheder til softwareingeniører

  Rigtig mange brancher efterlyser ingeniører, derfor er du som softwareingeniør en eftertragtet arbejdskraft.

  Du vil uden tvivl allerede i forbindelse med dit praktikophold på 5. semester opdage, hvor stor betydning din uddannelse har for mange brancher, og hvor mange jobmuligheder det giver dig.

  Læs videre til kandidat eller master 

  Som færdiguddannet softwareingeniør, kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. 

  Eller du kan søge ind på en masteruddannelse i Danmark eller udlandet. 

  Hjælp til din fremtidige karriere

  Vi har et karrierecenter, Career Service Centre, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

  Læs mere om Career Service Centre.  

 • Internationale muligheder

  Et praktikophold i udlandet giver globalt perspektiv på din uddannelse.

  På uddannelsen til softwareingeniør har du mulighed for at tage din praktik på 5. semester ved en selvvalgt virksomhed i udlandet.

  Lærerigt udlandsophold

  Det kan være hårdt arbejde at rejse til udlandet som studerende, men et internationalt ophold giver dig til gengæld nye oplevelser, stor selvstændighed og et spændende møde med andre kulturer inden for dit fag.

  Med et udlandsophold i løbet af din uddannelse får du nogle helt særlige kompetencer til at søge arbejde i et internationalt miljø som færdiguddannet.

  Australien, Tyskland, Italien?

  Hvis du vil i international praktik, kan Career Service Centre hjælpe dig med kontakter til udenlandske virksomheder. VIAs ingeniøruddannelser har også en praktikvejleder, der kan hjælpe med råd og vejledning.

 • Kontakt

  Kontakt os, hvis du har spørgsmål.

  Har du spørgsmål om optagelse, er du velkommen til at kontakte vores studievejleder:

  Marlene Sand
  Studievejleder 
  T: + 45 87 55 43 20 
  E: stud.info@via.dk

  Træffetid: Mandag - torsdag 9.00-13.00 og fredag 10.00-12.00.

  Kontakt uddannelsen

  VIA Softwareingeniør
  Campus Horsens
  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK - 8700 Horsens

  T: +45 87 55 00 20
  E: horsens@via.dk 

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 07:45 – 15:30
  Fredag kl. 07:45 – 14:30

  Find vej

Her kan du læse til softwareingeniør

 • Horsens

  På Campus Horsens kan du læse til softwareingeniør og få et internationalt studiemiljø.

  Uddannelsen til softwareingeniør holder til på Campus Horsens, og her kan du også læse specialiseringerne Data Engineering, Interactive Media eller Internet of Things, som du vælger på dit 6. semester af uddannelsen. Vil du specialisere dig i Augmented Reality og Virtual Reality (AR/VR), kan du gøre det allerede på dit 4. semester. AR/VR-specialiseringen foregår i Viborg. 

  Campus Horsens er en stor campus med over 25 uddannelser. Her møder du blandt andet studerende fra VIAs andre ingeniøruddannelser fx produktionsingeniører og maskiningeniører. 

  Campus Horsens byder også på et internationalt studiemiljø med over 60 forskellige nationaliteter på ingeniøruddannelserne. 

  Campussen er åben hele døgnet med mange faciliteter, fx kantine, bibliotek, sportshal, foreninger samt karrierecenter, og der er boliger for studerende tæt på Campus Horsens. 

 • Viborg

  På Campus Viborg kan du på 4.-7. semester vælge specialiseringen i Augmented Reality og Virtual Reality.

  På uddannelsen til softwareingeniør kan du på allerede på dit 4. semester vælge at specialisere dig i Augmented Reality og Virtual Reality (AR/VR).

  Specialiseringen i AR/VR foregår i Viborg, og undervisningen er på engelsk. Hvis du vælger denne specialisering, betyder det, at du på 4.-7. semester får din undervisning på Interactive Design Center på Campus Viborg. 

  I en del af fagene vil du også møde undervisere fra VIA The Animation Workshop (TAW), animationskolen, der anses for at være blandt de bedste i verden, og du får også mulighed for at lave spændende projekter med TAW-studerende.  

  Hvis du vælger specialiseringen i Viborg, kan du få hjælp til at finde et praktiksted i nærheden. Desuden har Viborg studieboliggaranti. 

 • Vil du tage uddannelsen på engelsk?

  Uddannelsen til softwareingeniør findes også på engelsk.

  Uddannelsen til softwareingeniør findes også som en engelsksproget uddannelse med navnet Software Technology Engineering (EN).

  Det faglige indhold er det samme på den danske og den engelske uddannelse. Har du en særlig interesse for det internationale arbejdsområde, kan du overveje at tage din uddannelse på engelsk. 

  Her går du på hold med studiekammerater fra hele verden samt andre danske studerende, der ligesom dig måske drømmer om en international karriere.

  Læs mere om Software Technology Engineering  (EN) 

Har du flere spørgsmål

Campus Horsens

Kom på besøg

Besøg os, og hør om VIAs uddannelser, når vi har Åbent Hus, Studiepraktik og StudieInfo.

Sådan søger du ind

Få svar på alle dine spørgsmål om ansøgning og optagelse på VIA University College. 

Kontakt studievejleder

Ring eller skriv en sms

T: +45 87 55 43 20
E: stud.info@via.dk

Mandag - torsdag 9.00-13.00
Fredag 10.00-12.00

Er du i tvivl om dit studievalg?

Er du i tvivl om dit studievalg?

Find guides og gode råd, når du søger efter den rigtige uddannelse for dig.