Softwareingeniør

På uddannelsen til softwareingeniør arbejder du med programmering og systemudvikling. Softwareingeniører er med til at forme vores fremtid med nye digitale løsninger og muligheder. Du kan finde arbejde i utallige brancher med udfordringer inden for software, hardware, udvikling, robotteknologi, innovation, kvalitet og strategi.

Kom i Studiepraktik 

Er du på sidste år i gymnasiet? Holder du sabbatår? Eller er du  i gang med noget andet, men drømmer om at læse videre?

I uge 43 kan du komme i 2-3 dages Studiepraktik på VIAs uddannelser. Her kan du teste af, om den uddannelser, du drømmer om, er noget for dig.

Type

Diplomingeniør

Varighed

3,5 år

Studieby

Horsens og Viborg

Studiestart

August

Praktik

20 uger

software AR/VR speciale

Læs til softwareingeniør i Viborg

Fra 2024 kan du læse til softwareingeniør på VIAs campus i Viborg og specialisere dig i XR-teknologier .

Har du en interesse for software-, spiludvikling og virtual reality, så er det uddannelsen for dig. 

Om uddannelsen til softwareingeniør

 • Uddannelsen til softwareingeniør har studiestart i august. Du er garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen, uanset om du søger gennem kvote 1 eller kvote 2.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Studentereksamen (stx) 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Højere handelseksamen (hhx) 
  • Højere forberedelseseksamen (hf) 
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)
  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif) 

  Specifikke adgangskrav 

  • Matematik (A-niveau)
  • Engelsk (B-niveau)
  • Fysik (B-niveau) eller Geovidenskab (A-niveau)

  Alle de krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis.

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs mere om adgangskrav

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Du kan dog søge om optagelse helt frem til studiestart i august, hvis der er ledige pladser på uddannelsen.

  Kontakt studievejleder om optagelse

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på uddannelsen til softwareingeniør på optagelse.dk, skal du være opmærksom på, at der er forskellige KOT – numre for de enkelte studiesteder:

  Horsens:
  Professionsbachelor, Diplomingeniør i Softwareteknologi, Horsens
  KOT-nummer 49319

  Viborg:
  Professionsbachelor, Diplomingeniør i Softwareteknologi, Viborg
  KOT-nummer 49322

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Særligt for Softwareingeniøruddannelsen i Viborg

  På uddannelsen i Viborg er der indført adgangsbegrænsning.

  Det betyder blandt andet, at alle kvote 2-ansøgninger bliver vurderet ud fra en række kriterier ud over den adgangsgivende eksamen.

  Læs mere om ansøgning og optagelse på uddannelsen i Viborg.

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Det medfølgende opholdsbrev
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse (hvis opholdstilladelsen udløber inden studiestart)

  Betaling for uddannelsen

  Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt). Det gælder fx uddannelsen til datamatiker.

  Har du en faglig uddannelse inden for området, kan du søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens femte semester.

  Kontakt vores faglige vejledere, hvis det er aktuelt for dig

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieplads@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelse og Forskning Styrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Under uddannelsen til softwareingeniør har du løbende fag, som klæder dig på inden for den ingeniørfaglige verden som eks. naturvidenskabelige fag. Derfor får du en stor portefølje af ingeniørfaglige kompetencer, som du kan tone i mange retninger. Samtidig vil du under hele din uddannelse få specialiseret viden gennem de fag, der relaterer sig direkte til softwareingeniørfaget. På uddannelsen til softwareingeniør kommer du til at arbejde med alt, hvad der er aktuelt inden for XR-teknologier, Data Engineering, Interactive Media og Internet-of-Things.

  Desuden, har vi på tværs af alle vores uddannelsesretninger på VIAs ingeniøruddannelser et gennemgående fokus på bæredygtighed, digitalisering og innovation samt entreprenørskab. Det vil være grundlæggende elementer, som vi arbejder aktivt med gennem hele uddannelsen og som indgår som en naturlig del af undervisning, semesterprojekter og praktik.

  Holdundervisning og projektarbejde

  Undervisningen består af holdundervisning og projektopgaver. Det betyder, at du lærer teorien gennem praktiske opgaver, cases og projektarbejde.

  I løbet af uddannelsen arbejder du med projekter, som bliver mere og mere præget af dine egne valg.  

  Se kursusbeskrivelser for uddannelsen til softwareingeniør

  Specialisering

  Du kan vælge at specialisere dig inden for ét af nedenstående spor:

  Information om computerkrav

  På uddannelsen er der nogle særlige specifikationer til din computer.

  Læs om computerkrav før studiestart (pdf)

  Uddannelsen begynder med en studiestartsprøve

  Senest en måned efter studiestart skal du gennemføre og bestå en test for at kunne fortsætte på uddannelsen til softwareingeniør.

  Formålet med studiestartsprøven er at sortere inaktive studerende fra uddannelsen. 

  Tal og fakta om uddannelsen til softwareingeniør

  Her kan du finde studieordning og andre relevante oplysninger om uddannelsen til softwareingeniør.

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Som studerende på uddannelsen til softwareingeniør får du et fagligt fællesskab i din klasse og med studerende fra VIAs andre ingeniøruddannelser. 

  Vi har et rummeligt studiemiljø på uddannelsen med både yngre og lidt ældre studerende.

  Teoretisk og praktisk klasseundervisning

  Uddannelsen til softwareingeniør foregår primært som klasseundervisning og med stor vægt på problembaseret projektarbejde, hvor de studerende arbejder med konkrete cases fra reelle virksomheder. Din undervisning veksler mellem teori og praksis. Det betyder, at du lærer de teoretiske begreber gennem praktiske opgaver, projekter og cases. 

  Hvert semester bliver afsluttet med et semesterprojekt, der samler alle fag i én opgave. 

  Laboratorier er en vigtig del af uddannelsen

  Uddannelsen har både et IoT laboratorium og et AR/VR laboratorium, der giver mulighed for at prøve de mange teorier af. Timerne i laboratorierne er en vigtig del af undervisningen.

  Virksomhedsbesøg giver forståelse for branchen 

  På VIA uddanner vi i tæt samarbejde med virksomhederne. I løbet af uddannelsen bliver der arrangeret virksomhedsbesøg. Her besøger vi højteknologiske virksomheder fx med fuldautomatisk lagerstyring eller software udvikling.

  På virksomhederne møder du færdiguddannede softwareingeniører, der fortæller om deres arbejde, og udfordringer de møder. 

  Besøgene er en god mulighed for at se, hvordan en virksomhed fungerer. Samtidig får du indblik i nogle af de arbejdsopgaver, der findes inden for programmering og systemudvikling. Du får en fornemmelse for, hvordan en arbejdsdag kan udforme sig i branchen.

  Tidligere studerende er gæstelærere

  Du vil også møde gæsteforelæsere fra erhvervslivet. Det kan fx være tidligere studerende, der fortæller om deres karriere, arbejdsliv og arbejdsopgaver. 

  Fuldtidsstudium med forberedelse

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til softwareingeniør er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 40 timer om ugen.

  Studiestart

  I løbet af de første dage på dit nye studie vil du blive introduceret til din nye uddannelse og til studielivet på din nye campus. Du får en faglig introduktion til din nye uddannelse, der vil være aktiviteter, hvor du lærer dine nye medstuderende at kende og du får en introduktion til mulighederne på dit nye uddannelsessted, hvad end det er Campus Horsens eller Campus Viborg.

  I løbet af studiestarten vil du møde både undervisere, studievejledere og mentorer, der er klar til at besvare dine mange spørgsmål og fortælle om dit nye studie. Erfarne studerende fra uddannelsen fungerer som mentorer, der kan hjælpe dig med at falde til i dit nye liv som studerende.

  Studiestarten for de fleste uddannelser ligger i sidste uge af august, men det endelige program for studiestarten og dato for introtur er tilgængelig på VIAs studienet. Studienet får du adgang til, hvis du bliver optaget på VIAs ingeniøruddannelser.

  Studiemiljø

  På VIAs ingeniøruddannelser er der rig mulighed for at engagere sig i studiemiljøet.

  Der er mange foreninger på VIA, der har både sociale, faglige og studenterpolitiske formål. Du kan også dyrke det sociale liv i fredagsbarer, til studiefester eller en eftermiddag med brætspil.

  Campus Horsens

  Uddannelsen til softwareingeniør med specialeretningerne Internet of Things, Data Engineering og Interactive Media holder til på Campus Horsens.

  Campus Horsens ligger lige ved banegården, så det er nemt at pendle til byen. På den nye campus bliver du en del af et splinternyt miljø, der rummer 2.900 studerende og 27 uddannelser og er epicenter for VIAs ingeniøruddannelser.

  Campus Horsens har et internationalt studiemiljø med mange studerende fra hele verden.

  Læs mere om Campus Horsens

  Campus Viborg

  Uddannelsen til softwareingeniør med speciale i XR-teknologier holder til i Viborg. 

  Campus Viborg er en moderne campus med omkring 2.000 studerende - beliggende midt i Viborg by. På campus inder har mange forskellige uddannelser - og et godt fællesskab.

  Læs mere om Campus Viborg

   

 • På uddannelsen til softwareingeniør skal du i praktik på 5. semester i en selvvalgt virksomhed i Danmark eller udlandet. 

  I praktikken får du en forsmag på arbejdslivet som softwareingeniør. Du får afprøvet din faglige viden på rigtige arbejdsopgaver i en virksomhed. Samtidig kan du få gode kontakter med arbejdsmarkedet inden for din studieretning. 

  Praktikopholdet skal være mindst 20 ugers fuldtidsarbejde. Undervejs får du tilknyttet en praktikvejleder fra VIA, som hjælper dig med at få et godt og udbytterigt praktikophold. 

  Praktikken giver god erfaring

  I praktikken deltager du i arbejdet på lige fod med de øvrige ansatte.

  Ofte bliver du del af en gruppe eller et specifikt projekt, hvor du får lov at arbejde selvstændigt med opgaverne.

  Du får mulighed for at afprøve dine ingeniørmæssige kompetencer og andre færdigheder inden for fx kommunikation, tids- og projektstyring, innovation og teamwork. 

  Økonomi under praktikken

  Du får som hovedregel løn under praktikken, hvis den foregår i Danmark. 

  Får du ikke løn, så får du din SU med. Det samme gælder, hvis du tager din praktik i udlandet.

  Find det rigtige praktiksted

  Vi har kontakt til en række virksomheder, som du kan bruge til at finde et praktiksted, der arbejder med dét, du interesserer dig for.

 • Som uddannet softwareingeniører kan du arbejde i mange brancher med udfordringer inden for softwareprogrammering, udvikling, computerteknologi, innovation, kvalitet og strategi. På VIA uddanner vi ingeniører med stor fokus på i tæt samarbejde med erhvervslivet. Og du vil under hele din uddannelse orientere dig mod de virksomheder, der efterfølgende kan blive din arbejdsgiver. Det praksisnære er en grundsten i VIAs uddannelser, og det ruster dig til dit fremtidige arbejdsliv som ingeniør.

  Din jobmuligheder som nyuddannet vil typisk være i virksomheder, der fx arbejder med:

  • Energi
  • Vindmøller
  • Medievirksomheder
  • Tele- og mobiloperatører.

  Du kan desuden finde job, hvor du beskæftiger dig med udvikling af eller rådgivning om it-systemer i samarbejde med programmører og dataloger. 

  Din jobtitel kan fx være:

  • Projektleder
  • Softwareudvikler
  • Systemkonsulent
  • Softwarekvalitetsingeniør
  • It-strategiansvarlig

  Gode jobmuligheder til softwareingeniører

  Med en uddannelse som softwareingeniør fra VIA vil du bære på en stor rygsæk af kompetencer. Du vil besidde brede ingeniørfaglige kompetencer, personlige og forretningsmæssige kompetencer og mere specialiserede kompetencer inden for it, software og tech-sektoren. Alle kompetencer der gør dig til en helstøbt og kompetent ingeniør. Som VIA-ingeniør bliver du klædt på til at kunne samarbejde med på tværs af fagligheder og viden.

  Rigtig mange brancher efterlyser ingeniører, derfor er du som softwareingeniør en eftertragtet arbejdskraft.

  Du vil uden tvivl allerede i forbindelse med dit praktikophold på 5. semester opdage, hvor stor betydning din uddannelse har for mange brancher, og hvor mange jobmuligheder det giver dig.

  Læs videre til kandidat eller master 

  Som færdiguddannet softwareingeniør, kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. 

  Eller du kan søge ind på en masteruddannelse i Danmark eller udlandet. 

  Hjælp til din fremtidige karriere

  Vi har et karrierecenter, Career Service Centre, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

  Læs mere om Career Service Centre.  

 • På uddannelsen til softwareingeniør har du mulighed for at tage din praktik på 5. semester ved en selvvalgt virksomhed i udlandet.

  Lærerigt udlandsophold

  Det kan være hårdt arbejde at rejse til udlandet som studerende, men et internationalt ophold giver dig til gengæld nye oplevelser, stor selvstændighed og et spændende møde med andre kulturer inden for dit fag.

  Med et udlandsophold i løbet af din uddannelse får du nogle helt særlige kompetencer til at søge arbejde i et internationalt miljø som færdiguddannet.

  Australien, Tyskland, Italien?

  Hvis du vil i international praktik, kan Career Service Centre hjælpe dig med kontakter til udenlandske virksomheder. VIAs ingeniøruddannelser har også en praktikvejleder, der kan hjælpe med råd og vejledning.

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Kontakt uddannelsen

  Har du spørgsmål om det faglige indhold på uddannelsen, kan du ringe eller skrive til:

  Line Lindhardt Egsgaard

  Uddannelseskoordinator

  +45 87 55 40 51

  lile@via.dk

   

  Har du specifikke spørgsmål om uddannelsen kan du kontakte studievejledningen:

  eng.studycounselling@via.dk  

   

  Har du spørgsmål om optagelse, er du velkommen til at kontakte vores optagelsesvejleder:

  Marlene Sand

  + 45 87 55 43 20

  Stud.info@via.dk

  Kontakt uddannelsen

  VIA Softwareingeniør
  Campus Horsens
  Banegårdsgade 2
  DK - 8700 Horsens

  +45 87 55 00 20
  horsens@via.dk

  Find os på Google Maps

  Kontakt uddannelsen i Viborg (specialisering i XR-teknologier)

  VIA Softwareingeniør
  Campus Viborg
  Prinsens Allé 2
  DK - 8800 Viborg

  Helle Bloch, uddannelsesleder
  hblo@via.dk
  +45 87 55 44 46

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 07:30 – 15:30
  Fredag kl. 07:30 – 14:30

 • I kvote 2 kigger vi overordnet på dine kvalifikationer. Vi tager udgangspunkt i karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen og anden relevant uddannelse.

  Kvote 1
  I kvote 1 vurderes din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen.

  Kvote 2
  I kvote 2 bedømmes din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer.
  På uddannelsen har vi ud over din kvotient bl.a. fokus på:
  - Anden relevant uddannelse
  Samtlige aktiviteter, du vil have vurderet, skal være påført ansøgningen senest den 15. marts kl. 12.00. Husk også at medsende al relevant dokumentation senest den 15. marts kl. 12.00.

  Kvotefordeling
  Uddannelsen optager 65 procent ansøgere gennem kvote 1 og 35 procent ansøgere gennem kvote 2.

  Betinget optag er ikke muligt
  De specifikke adgangskrav skal være opfyldt inden 5. juli, også hvis du søger i kvote 2. Hvis vi ikke modtager dokumentation herfor, inden d. 5. juli kl. 12, får du afslag om optagelse.

Mød studerende og færdiguddannede