International Class and Teacher Education

Vil du starte på læreruddannelsen til februar? Søg inden 1. februar kl. 12.00

 

VIA Læreruddannelsen

Professionsbachelor

Drømmer du om at blive lærer? Vil du undervise børn og unge? Samarbejde med lærere og forældre? Og har du lyst til at arbejde med relationer og ledelse? Så tag en læreruddannelse!

Om læreruddannelsen

 • Fakta

  Læreruddannelsen er mere end undervisning. Uddannelsen handler også om ledelse, samarbejde og konfliktløsning. 

  Læreruddannelsen er for dig, som vil undervise børn og unge, og som har lyst til at lede en klasse og organisere undervisningen. Under uddannelsen lærer du, hvordan du kan samarbejde med kolleger og forældre, og hvordan du kan løse konflikter mellem mennesker.

  Grundfaglighed og praktik

  På læreruddannelsen får du en grundfaglighed inden for pædagogik og undervisning. Du kommer i dybden med fag, som du gerne vil undervise i, og du kommer i praktik og møder børnene og kollegerne på lærerværelset.

  I praktikken får du mulighed for at prøve din teori af i praksis. Her kan du blive bedre til at undervise og skabe dine egne erfaringer.

  Delvis netuddannelse

  Hvis du har travlt til hverdag, eller hvis du bor langt væk, kan du tage din læreruddannelse som delvis netuddannelse.
  Læs om VIA Læreruddannelsen (NET)

  Meritlæreruddannelse

  Du kan få merit for noget af læreruddannelsen, hvis du har kvalifikationer fra tidligere uddannelser. 
  Læs om meritlæreruddannelsen

  Økonomi

  Du kan søge om SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Læs mere

 • Adgangskrav

  Du kan søge ind på læreruddannelsen, hvis du fx har en studentereksamen, hf eller en erhvervsuddannelse.

  Læs om regler, adgangskrav, ansøgningsfrister og meget andet vedrørende optagelse på læreruddannelsen i VIA.

  Adgangsgivende eksaminer

  Du skal have en af følgende eksamener for at søge ind på læreruddannelsen

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Erhvervsuddannelse (EUX);
  • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

  Kvote 1

  I kvote 1 bliver din ansøgning vurderet alene på dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Dit karaktergennemsnit skal være mindst 7 for at blive optaget i kvote 1.

  Sådan søger du ind gennem kvote 1

  Kvote 2

  Har du under 7 i karaktersnit i din adgangsgivende eksamen, eller hvis du ikke kender dit gennemsnit, skal du søge optagelse gennem kvote 2. Hvis dit gennemsnit er under 7, kommer du til en optagelsessamtale, hvor vi vurderer din studieegnethed.

  Til din kvote 2 ansøgning skal du huske at sende et adgangsbevis fra din adgangsgivende eksamen. Samt evt. beviser på ekstra fag taget på fx VUC. Du skal IKKE sende en motiveret ansøgning.

  Sådan søger du ind gennem kvote 2

  Optagelsessamtale

  Alle, som har under 7 i gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen (inklusiv evt. bonus for tidlig studiestart og flere fag på A-niveau) – eller som endnu ikke er sikker på at få et gennemsnit på 7 eller derover – skal søge ind via kvote 2 og efterfølgende til en optagelsessamtale.

  Hjælp til dig, der skal til optagelsessamtale 

  Individuel kompetencevurdering

  Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til læreruddannelsen, kan du søge om at blive særligt vurderet. Du bliver vurderet ud fra nedenstående kriterier. Hvis du bliver vurderet egnet til optagelse, vil du bliver indkaldt til en optagelsessamtale.

  Kriterier

  På læreruddannelsen skal du vælge mindst 3 undervisningsfag. Så når du søger optagelse, skal du have bestået mindst 3 gymnasiale fag på det niveau, der giver adgang til læreruddannelsens undervisningsfag. Mindst ét af disse fag skal være adgangsgivende til dit første undervisningsfag.

  Her kan du se, hvilket niveau der kræves til de enkelte undervisningsfag

  Hvis du har et særligt fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge), kan du kontakte læreruddannelsen i VIA, for at høre nærmere.

  Hvad er individuel kompetencevurdering? Og hvordan søger jeg om det?

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00 

  Du kan også søge ind om vinteren

  På Læreruddannelsen i Silkebog og Skive kan du også søge optagelse om vinteren.

  Her er der ansøgningsfrist 1. februar. 

  Få hjælp til at søge ind her

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Læreruddannelsen på optagelse.dk, skal du vælge, hvor du vil læse: 

  Holstebro, Randers eller Nørre Nissum:

  Professionsbachelor, folkeskolelærer, Lemvig
  KOT-nummer: 46130

  Skive:

  Professionsbachelor, folkeskolelærer, Skive
  KOT-nummer: 46140

  Aarhus:

  Professionsbachelor, folkeskolelærer, Aarhus C
  KOT-nummer: 46150

  Silkeborg:

  Professionsbachelor, folkeskolelærer, Silkeborg
  KOT-nummer: 46160

  Studiestart

  August: Holstebro, Nørre Nissum, Randers, Silkeborg, Skive og Aarhus
  Februar: Silkeborg og Skive. 

  Undervisningsfag

  Hvis du bliver optaget på VIA Læreruddannelsen og får tilbudt en studieplads, skal du vælge dit første undervisningsfag. Husk dokumentation for, at du opfylder kravene til undervisningsfagene, fx A-niveau i dansk.

  Alle de krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? Læs mere om de forskellige niveauer og adgangskrav. 

  Se undervisningsfagene og kravene til dem

  Meritlæreruddannelsen

  Du kan få merit for noget af læreruddannelsen, hvis du har kvalifikationer fra tidligere uddannelser. 

  Læs om meritlæreruddannelsen

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Opbygning

  Læreruddannelsen består af 24 moduler, hvor du kombinerer teori og praksis.

  Læreruddannelsen har fire hovedområder:

  • Lærerens grundfaglighed
  • Undervisningsfag
  • Praktik
  • Bachelorprojekt

  Inden for hvert hovedområde skal du vælge forskellige moduler.
  Se moduler og undervisningsfag på læreruddannelsen

  Lærerens grundfaglighed

  Du lærer om almene emner, som du får brug for som lærer, uanset hvilke fag eller aldersgrupper, du underviser. Emnerne er læring, udvikling, trivsel og dannelse. Du lærer at gennemføre differentieret undervisning, at lede en klasse og at undervise tosprogede elever.

  Undervisningsfag

  Her vælger du de tre fag, du vil undervise i som lærer fx dansk, matematik og engelsk. VIA udbyder samtlige fag, men det er ikke alle fag du kan få i de fire uddannelsesbyer.
  Læs om undervisningsfag

  Praktik

  I de tre praktikperioder møder du eleverne og lærerne. Her kan du øve dig, afprøve og udfordre de kompetencer, du har fået i løbet af uddannelsen.

  Bachelorprojektet

  I det afsluttende bachelorprojekt skal du undersøge, analysere, udvikle og formidle en selvvalgt lærerfaglig problemstilling. I løbet af praktikkerne indsamler du materiale, som du bearbejder i projektet. 

  Læs mere

  Se studieordningerne

 • Studieaktiviteter

  Om studieaktiviteter

  I løbet af din uddannelse vil du møde forskellige studieformer og -aktiviteter. I hæftet Studieaktiviteter får du et overblik og en forklaring på de forskellige studieaktiviteter, du møder i løbet af din uddannelse. Og så kan den hjælpe dig til at planlægge din studietid. 

   

 • Trainee-læreruddannelsen

  Tag læreruddannelsen som trainee og arbejd på en skole under uddannelsen

  Traineelæreruddannelse er en skolebaseret læreruddannelse, der giver dig mulighed for at arbejde på en skole, mens du uddanner dig til lærer. Du får erfaring med lærerarbejdet, samtidig med at du deltager i undervisningen på læreruddannelsen.

  I VIA Læreruddannelsen kan du vælge mellem tre forskellige traineeuddannelser:

  Trainee-netbaseret (Nørre Nissum)

  Trainee-merit (Silkeborg)

  Trainee-praksisbaseret (Skive)

  Hvem er målgruppen?

  Traineelæreruddannelsen er for mange forskellige målgrupper. Det kan være, at du har en uddannelse i forvejen, eller du har erhvervserfaring fra skoler eller andre job

  Det kan være, at du har særlige fagprofiler eller faginteresser i forhold til folkeskolens behov

  Eller du har andre talenter eller kompetencer, der er interessante i folkeskolen.

  Samme kvalifikationer

  Traineelæreruddannelsen følger samme bekendtgørelse som den almindelige læreruddannelse. Du skal til de samme prøver og opnår de samme kvalifikationer. 

  Læs mere om traineelæreruddannelsen i VIA

 • Uddannelsesstationer i Randers og Holstebro

  Du kan også tage dele af din læreruddannelse i Randers og Holstebro

  Fra sommeren 2018 tilbyder VIA Læreruddannelsen to nye uddannelsesstationer. Det betyder, at du nu også kan tage dele af din læreruddannelse på VIA i Randers og Holstebro.

  Hvis du vælger at søge ind på en af de nye uddannelsesstationer i enten Randers eller Holstebro, bliver du knyttet til VIAs læreruddannelse i Nørre Nissum. Her kommer du også til at følge undervisningen i noget af din studietid.

  Læs om uddannelsesstationen i Holstebro

  Læs om uddannelsesstationen i Randers

  Kontakt

  Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:

  Anja Bols Slåttvik
  Koordinator for læreruddannelsesstationer i Randers og Holstebro
  E: abs@via.dk
  T: +45 87 55 32 68

 • Praktik

  I praktikken oplever du den skolevirkelighed, du uddanner dig til. Her møder du eleverne og dine kommende kollegaer. 

  Du skal i praktik tre gange på læreruddannelsen. På første, andet og fjerde årgang. 

  Praktik på skoler

  VIAs læreruddannelser samarbejder med kommunale og private skoler om praktikken. 

  Praktikken i undervisningen

  Praktikken har to sider. Det er både et selvstændigt, teoretisk fag og samtidig er det noget, du øver dig på i de andre fag.

  Teori og praksis

  Du kommer til at arbejde med den praktiske, pædagogiske side af faget, der handler om lærerens arbejde med børn og unge. Og med at analysere og undersøge din egen og andres måder at undervise på.

  Tag din praktik i udlandet

  Som studerende på læreruddannelsen i VIA kan du vælge at tage en af dine praktikker i et andet land. VIA har et stort netværk af praktiksteder over hele verden, så du kan få et fagligt kvalificeret praktikophold.

 • Job og karriere

  Som uddannet lærer kan du arbejde i folkeskolen, på friskoler, efterskoler og specialskoler. Eller du kan specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  De fleste lærere vil undervise i folkeskolen, på friskoler eller efterskoler, men som lærer har du også mange andre karrieremuligheder. Du får gode lederkompetencer og kan derfor vælge at blive souschef eller skoleleder. Eller du kan specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  Alsidigt jobmarked

  Mange lærere finder arbejde i andre brancher som fx

  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Højskoler
  • Idrætsverdenen
  • Private virksomheder
  • Skoleforvaltninger
  • Sociale institutioner
  • Voksenundervisning

  Efter- og videreuddannelse

  Som uddannet lærer har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse på diplom-, master- og kandidatniveau.

  VIA tilbyder blandt andet diplomuddannelser i skoleledelse, projektledelse, uddannelses- og erhvervsvejledning, samt fx matematik-, læse- og naturfagsvejleder.

 • Internationale muligheder

  Filippinerne, Singapore, Grønland eller England? Som lærerstuderende i VIA kan du komme til udlandet på studieophold eller i praktik.

  På VIA Læreruddannelsen kan du både tage et udvekslings- og et praktikophold. Hvert år rejser studerende til nære og fjerne lande i praktik - fx til Filippinerne, Singapore, Grønland eller England.

  Vi hjælper dig sikkert på vej

  VIA Læreruddannelsen samarbejder med en række udenlandske læreruddannelser. Vi hjælper dig med at få kontakt til lige netop det land og den faglighed, du har brug for i forhold til dit studie. 

  Hele verden i VIA

  Du kan også vælge en international profil ved at følge et af de internationale hold på læreruddannelsen. Her kan du møde andre studerende, der har valgt at tage en del af deres uddannelse i et andet land.

 • Kontakt

  Kontakt læreruddannelsen

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelserne

  Læreruddannelsen Nørre Nissum
  Svinget 5
  Nørre Nissum
  DK-7620 Lemvig

  T: +45 87 55 32 55
  E: lin@via.dk

  Læreruddannelsen Silkeborg
  Nattergalevej 1
  DK-8600 Silkeborg

  T: +45 87 55 31 00
  E: lisil@via.dk

  Læreruddannelsen Skive 
  Dalgas Allé 20
  DK-7800 Skive

  T: +45 87 55 32 00
  E: liski@via.dk

  Læreruddannelsen Aarhus
  Ceresbyen 24
  DK-8000 Aarhus C

  T: +45 87 55 30 00
  E: lia@via.dk

  Læs mere

#VIAlærer

Se billeder fra Instagram