Pædagogisk assistent

Drømmer du om at blive pædagogisk assistent (PAU)? Og vil du skabe en spændende hverdag med børn og unge? Kan du li' at sætte aktiviteter i gang? Så tag en uddannelse til pædagogisk assistent!
Vidste du, at PAU i Horsens ligger 30 skridt fra banegården?

Type

Erhvervsuddannelse

Varighed

EUD: 2 år og 6 uger      EUV: 42 eller 84 uger

Studieby

Horsens og Viborg

Studiestart

EUD: Horsens: august Viborg: februar og august EUV-kort tid: Maj og november                      EUV-deltid: 16. september

Børn løber

Kom på gratis kursus

Overvejer du om uddannelsen er den rigtige for dig? eller er du uddannet pædagogisk assistent, der gerne vil have endnu flere pædagogiske værktøjer?

Så deltag i vores gratis kurser til efteråret, hvor du kan blive bedre klædt på til uddannelsen og til dit job.

Om uddannelsen til pædagogisk assistent

Tag PAU på kort tid

Du kan tage pædagogisk assistentuddannelsen på 42 uger, hvis du har 2 års relevant erhvervserfaring og er fyldt 25 år.

Læs om PAU på kort tid

Tag PAU på deltid

Du kan tage pædagogisk assistentuddannelsen på 84 uger, hvis du har 2 års relevant erhvervserfaring og er fyldt 25 år.

Læs mere om PAU på deltid

PAU som EUD

Du kan læse PAU som EUD. Her skal du ansættes af en kommune, og have gennemført grundforløb 2 (PAU) på en SOSU-skole. Det halve af tiden foregår i oplæring (praktik) ude på en pædagogisk arbejdsplads. 

Læs mere om PAU som EUD

Om uddannelsen til pædagogisk assistent

 • EUV - Pædagogisk assistentuddannelse

  Hvis du er over 25 år, kan du tage uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

  EUV varer normalt 42 uger. Det afhænger af din øvrige skolegang, og uddannelsen kan maksimalt vare op til to år.

  Du kan tage en EUV på tre forskellige måder: 

  • EUV1 - hvis du har mindst to års relevant erhvervserfaring, kan du søge direkte ind på EUV1.
  • EUV2 - hvis du har en anden uddannelse eller mindre end to års erhvervserfaring, kan du søge ind på EUV2.
   Du skal forinden have gennemført grundforløb 2 på social- og sundhedsskolen. Har du ikke grundforløb 2, skal du kontakte social- og sundhedsskolen i dit område.
  • EUV3 - hvis du har en anden uddannelser eller ikke har erhvervserfaring, kan du søge ind på EUV3.
   Du skal forinden have gennemført grundforløb 2 på social- og sundhedsskolen. Har du ikke grundforløb 2, skal du kontakte social- og sundhedsskolen i dit område.

  Læs om hvornår og hvordan, du søger ind på pædagogisk assistentuddannelse

  Send din ansøgning og søg ind på EUV 

  Ansøgningsfrister og uddannelsesstart 

  EUD + EUV 2 + EUV 3

  Det er den enkelte kommune, der slår elevstillingerne op som pædagogisk assistent. Du skal derfor holde øje med stillingsopslag hos din kommune med uddannelsesstart til august fra medio april til medio maj. Og for uddannelsesstart i februar skal du holde øje med stillingsopslag hos din kommune fra medio oktober til medio december. 

  EUV 1

  Der er løbende optag på uddannelsen. Uddannelsesstart maj og november. 

  EUD - Pædagogisk assistentuddannelse

  EUD varer 2 år og 6 uger. 

  Du skal forinden have gennemført grundforløb 2 på social- og sundhedsskolen. Har du ikke grundforløb 2, skal du kontakte social- og sundhedsskolen i dit område. 

  Realkompetencevurdering (RKV)

  Vi afholder realkompetencevurderingsmøder i efteråret for EUV 1 i både Horsens og Viborg. Idéen med en realkompetencevurdering, en RKV, er, at du ikke skal lære det samme to gange. I stedet får du mulighed for at bygge videre på dine erfaringer.

  Når vi har modtaget din ansøgning, bliver du indkaldt til en realkompetencevurdering inden uddannelsesstart. 

  Læs mere om realkompetencevurderinger på ug.dk

  Husk, du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om realkompetencevurdering.

  Kontakt

  Shazia Borup
  E: smtb@via.dk
  T: +45 87 55 36 65

 • På uddannelsen til pædagogisk assistent møder du en blanding af teori og praksis. Vi lægger vægt på, at du afprøver meget af teorien i praksis.

  I undervisningen tager vi udgangspunkt i praktiske eksempler blandt andet fra praktikken.

  Læs om undervisningen på uddannelsen

  Fag

  Uanset om du tager en EUV eller en EUD, får du de samme fag. Fagene er:

  • Grundfag
  • Uddannelsesspecifikke fag
  • Valgfrie speciale fag
  Læs om fagene på uddannelsen

  Oplæring

  Hvis du går på EUD, skal du i oplæring flere gange i løbet af din uddannelse. Du skal bestå din oplæring for at komme videre på uddannelsen.

  Hvis du vælger EUV, og hvis du ikke har to års relevant erhvervserfaring, skal du også i oplæring. 

  Læs mere

   

 • Er du ansat som pædagogisk assistentelev i en kommune, er du garanteret en oplæringsplads. Det er den kommune, der ansætter dig, der finder en elevplads til dig. Det er også kommunen, som fordeler elevpladserne.

  Oplæring på EUD 

  Hvis du er under 25 år og tager en EUD, skal du i oplæring i 52 uger i alt. Oplæringen vil være opdelt i tre perioder. 

  Du kommer i oplæring i den kommune, hvor du er ansat. Oplæringen foregår i daginstitutioner, døgninstitutioner, SFO’er eller andre pædagogiske tilbud. 

  Du skal have godkendt din oplæring, for at bestå uddannelsen.

  Oplæring på EUV2 og EUV3

  Hvis du er over 25 år og tager uddannelsen som EUV2 og EUV3, er længden på oplæring på 52 uger afhængig af din relevante erhvervserfaring.

  EUV1

  Hvis du er over 25 år og tager uddannelsen som EUV1-elev, får du merit for oplæringsperioderne. Og uddannelsen består kun af skoledelen på 42 uger eller på deltid på 84 uger. 

 • Du får et bredt arbejdsfelt at vælge imellem

  Pædagogiske assistenter arbejder med børn, unge og indenfor voksenområdet. 

  Du kan fx arbejde i daginstitution, skole/fritid, bo- og opholdssteder og plejehjem. 

  Du kan uddanne dig videre

  Med en pædagogisk assistentuddannelse opfylder du adgangskravene til følgende uddannelser med nedenstående supplerende fag:

  Ergoterapeutuddannelsen

  Supplerende fag

  • Engelsk C
  • Naturfag C

  Pædagoguddannelsen

  Supplerende fag

  • Engelsk E (udbydes som valgfag på pædagogisk assistentuddannelsen)

  Socialrådgiver

  Supplerende fag

  • Engelsk D (udbydes som valgfag på pædagogisk assistentuddannelsen)

  Katastrofe- og risikomanager

  Supplerende fag:

  • Naturfag C eller kemi C
  • Matematik C
  • Engelsk D (udbydes som valgfag på pædagogisk assistentuddannelsen)

  Psykomotorisk terapeut

  Supplerende fag:
  Du skal have et af disse fag:

  • Enten bioteknologi A eller 
  • Biologi C eller 
  • Fysik C eller
  • Kemi C eller
  • Naturfag C
 • Din økonomi afhænger af, om du følger EUD eller EUV1:

  EUD-elev

  Som EUD-elev bliver du ansat som elev af en kommune/region og får elevløn under hele uddannelsen. 

  EUV1-elev

  Har du en arbejdsgiver, der vil sende dig på uddannelse, bliver der udarbejdet en uddannelsesaftale, og du vil få elevløn under uddannelsen. Og din arbejdsplads kan få refusion op til 110 procent af højeste dagpengesats.

  Hvis du ikke har en arbejdsgiver, kan du søge om SU (ikke muligt på deltidsstudiet)

  Hvis du følger uddannelsen som en del af den aktive beskæftigelsesindsats for ledige, kan du modtage forsørgelse efter de gældende regler. Kontakt dit lokale jobcenter for nærmere information. 

  Udgifter på uddannelsen

  Der er ikke nogen deltagerbetaling på erhvervsuddannelsen til Pædagogisk Assistent. Du skal dog regne med at have udgifter under uddannelsen på cirka 2.500 kroner til materialer, bøger, print og studietur.

  Find kontaktoplysninger på VIAs SU-kontorer 

 • Hvis læser på PAU er der gode muligheder for at få hjælp ved dysleksi (ordblindhed) og fx overbliksudfordringer grundet diagnose.

  Støtten er gratis og uddannelsen hjælper dig med at søge om hjælp. For at du kan modtage økonomisk støtte er det vigtigt, at du kan dokumentere dine behov.

  Se mere om specialpædagogisk støtte - SPS

 • Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Det medfølgende opholdsbrev
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse (hvis opholdstilladelsen udløber inden studiestart)

  Betaling for uddannelsen

 • Uddannelsesvejledning

  Du er altid velkommen til at henvende dig til uddannelsen, hvis du er i tvivl om noget vedrørende uddannelsen.

  Shazia Borup
  T: +45 87 55 36 65
  E: smtb@via.dk

  Jane Hermann
  Studieadministrativ medarbejder
  T: +45 87 55 37 06
  E: studieservice.pau@via.dk

  Find os

  VIA Pædagogisk Assistent Horsens
  Banegårdsgade 2
  8700 Horsens
  T: +45 87 55 00 20/+ 45 87 55 36 55
  E: paed.ass@via.dk

  Find os på Google Maps

  VIA Pædagogisk Assistent Viborg
  Prinsens Allé 2
  8800 Viborg
  T: +45 87 55 37 00
  E: paed.ass@via.dk
  E: studieservice.pau@via.dk

  Find os på Google Maps

Kontakt

Overvejer du at læse til pædagogisk assistent? Så ring eller skriv til os, for at høre nærmere. T: 87 55 36 65 eller e: smtb@via.dk

Mød færdiguddannede

Tag en quiz!

Voksen udviklingshæmmet

Test dig selv

Swipe dig igennem 5 spørgsmål, og se, hvor meget du ved om uddannelsen.
Tag testen