Master i dagtilbudspædagogik

Tag en master i dagtilbudspædagogik og professionsviden. Videreuddannelsen er et dansk-norsk samarbejde til dig, der arbejder i dagtilbud eller forvaltning.

Om uddannelsen

 • Der stilles støre og større krav til de professionelle, der arbejder i dagtilbud. Derfor er der behov for flere fagpersoner med viden om den kompleksitet, som præger dagtilbudsområdet og kompetencer til at varetage udviklingsprocesser indenfor dagtilbud. 

  Masteruddannelsen i dagtilbudspædagogik og professionsviden gør dig i stand til at imødekomme dette behov. 

  Dit udbytte: 

  • Nyt fokus på dagtilbuddet som dannelsesarena
  • Ny forskning om forandringsprocesser i dagtilbud
  • Centrale teorier om professionsudøvelse og professionsetik
  • Planlægning, vurdering og ledelse af udviklingsprocesser i dagtilbud
  • Kritisk vurdering af komplekse hverdagssituationer
  • Videnskabsteori og videnskabelig metode
  • Formidling og kommunikation af pædagogiske og professionsfaglige problemstillinger på alle niveauer

  Du har også mulighed for at tage valgmoduler i fx specialpædagogik og uddannelsesledelse.

 • Uddannelsen er organiseret som et deltids studie over 3 år, og du gennemfører den i både Norge, Danmark og som e-læring.

  Opbygning og forløb

  Hvert semester mødes du med dine medstuderende til 4 obligatoriske samlinger med undervisning af 2-3 dages varighed. 

  De fleste af disse samlinger er i Vestfold i Norge, ca. 50 km fra Larvik, men der vil også være én eller flere samlinger i Danmark (Aarhus). 

  I det sidste semester skriver du masteropgave. 

  Ud over samlingerne er uddannelsen tilrettelagt virtuelt. Undervisnings- og vejledningssprog vil være norsk og dansk.

  Bemærk - der er tale om en masteruddannelse med et omfang på 120 ECTS point. De fleste danske masteruddannelser er typisk på 60 ECTS point.  Denne uddannelse svarer derfor til en dansk kandidatuddannelse.

  Pris

  Uddannelsen er gratis. Dog vil du blive opkrævet et eksamensgebyr pr. semester på ca. 400 kr. 

  Dertil kommer udgifter til transport og ophold. Høgskolen i Buskerud og Vestfold i Norge vil være behjælpelig med kontakter i forhold til logi. Der er færge fra Hirtshals til Larvik.

  Læs mere og tilmeld dig masteruddannelsen på Høgsolen i Sørøst

   

 • Uddannelsen er for dig, der arbejder i dagtilbud eller forvaltning med fokus på ledelse, undervisning, konsulentopgaver og udviklingsopgaver.

  Adgangen til uddannelsen forudsætter, at du har en relevant bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller anden uddannelse på tilsvarende niveau. 

  Det er også en forudsætning, at du har et adgangsgivende gennemsnit på karakteren 7 eller herover. 

Kontakt

silhuet af profil