Se, hvem du kan kontakte om Ledige studiepladser

Se kontaktpersoner

 • Designuddannelser

  Se kontaktpersoner for ledige pladser på VIAs designuddannelser

  Har du spørgsmål om ledige pladser på VIAs designuddannelser, kan du kontakte os på design.info@via.dk

 • Ingeniør- og businessuddannelser

  Se kontaktpersoner for ledige pladser på VIAs ingeniør- og businessuddannelser
  Marlene Sand
  E: erhverv.info@via.dk
  T: +45 87 55 43 20
 • Pædagogiske og samfundsfaglige uddannelser

  Se kontaktpersoner for ledige pladser på VIAs pædagogiske og samfundsfaglige uddannelser.

  Professionsbachelor i Kristendom, kultur og kommunikation

  Ullrich Zeitler
  E: ulze@via.dk
  T: +45 87 55 36 01

  Professionsbachelor i Offentlig administration

  Ninna Bruun Olesen
  E: nibr@via.dk
  T: +45 8755 3339

  Professionsbachelor, folkeskolelærer

  Læreruddannelsen, Nørre Nissum:

  Hilmer Laursen
  E: hil@via.dk
  T: +45 87 55 32 80

  Bente Moesgaard
  E: bmo@via.dk
  T: +45 87 55 32 79

  Læreruddannelsen, Silkeborg:

  Dorthe Busk Mølgaard
  E: dmol@via.dk
  T: +45 87 55 31 13

  Mai Vork Daugaard
  E: mvd@via.dk
  T: +45 87 55 31 03

  Læreruddannelsen, Skive: 

  Henriette Falling
  E: hefa@via.dk
  T: +45 87 55 32 04

  Læreruddannelsen, Aarhus 

  Bitten Blaabjerg
  E: bibl@via.dk
  T: +45 87 55 30 35

  Professionsbachelor, pædagog

  Pædagoguddannelsen, Ikast: 

  Mine Rasmussen
  E: msr@via.dk
  T: +45 87 55 37 92

  Pædagoguddannelsen, Holstebro

  Inge Thomsen
  E: itho@via.dk
  T: +45 87 55 14 13

  Pædagoguddannelsen, Viborg: 

  Helle Stoholm Jensen
  E: hsj@via.dk
  T: +45 87 55 37 05

  Mona Jakobsen
  E: mgj@via.dk
  T: +45 8755 3704

  Pædagoguddannelsen, Viborg (Netbaseret)

  Helle Stoholm Jensen
  E: hsj@via.dk
  T: +45 87 55 37 05

  Mona Jakobsen
  E: mgj@via.dk
  T: +45 8755 3704

 • Sundhedsfaglige uddannelser

  Se kontaktpersoner for ledige pladser på VIAs sundhedsfaglige uddannelser.

  Ergoterapeutuddannelsen, Holstebro

  Den 28/7:

  Inge Thomsen
  E: itho@via.dk
  T: +45 87 55 14 13

  Uge 31 og frem:

  Rikke N. Sølvsten
  E: rns@via.dk
  T: +45 87 55 24 66

  Alice Hansen
  E: ah@via.dk
  T: +45 87 55 24 57

  Sygeplejerskeuddannelsen, Viborg (Særligt tilrettelagt forløb)

  Den 28/7:

  Bonnie Sørensen
  E: bons@via.dk
  T: +45 87 55 22 44

  Uge 31:

  Marianne Kisum Bak
  E: mkba@via.dk
  T: +45 87 55 22 02

  Uge 32 og frem:

  Bonnie Sørensen
  E: bons@via.dk
  T: +45 87 55 22 44

  Margit Bjørnholt Andersen
  E: mbj@via.dk
  T: +45 87 55 22 09