Semestre på VIA Softwareingeniør

Opbygning

Se det faglige indhold på uddannelsen til softwareingeniør. 

1. semester: Enkeltbrugersystemer

Målet på 1. semester er at give dig et grundigt kendskab til og praktiske kompetencer inden for objektorienteret programmering og systemudvikling.

Du vil også lære om responsivt webdesign. Semestret er tilrettelagt med et antal introduktionsfag og et semesterprojekt, hvor du skal designe, implementere og dokumentere et enkeltbruger-softwaresystem.

2. semester: Client server-systemer

På 2. semester vil du lære om softwareudviklingsmetoder, databaseudviklings- og systemudviklingsmetoder, og du vil oparbejde programmeringskompetencer, der er nødvendige for at kunne udvikle client/serversystemer. Semestret er tilrettelagt som et antal obligatoriske kurser sammen med et semesterprojekt, hvor du skal udvikle et client/serversystem. 

3. semester: Heterogene systemer

Målene på 3. semester er at udvikle og implementere heterogene softwareløsninger, herunder brug af programmeringssprogene Assembler, C, Java og C#. Semestret er bygget op omkring et større semesterprojekt, hvor den studerende skal integrere flere programmeringssprog.

4. semester: Internet of Things

Det 4. semester samler det hele, og du lærer at udtænke, udvikle og implementere en softwareløsning, herunder hardwaresensorer, en android-baseret brugerinterface og en persistent multi-user backend infrastructure. Løsningen skal indeholde egenudviklet elektronik, og du skal gøre brug af programmeringssprogene Java, C#, C og assembler.

Du kan også vælge at flytte til det specialiserede AR/VR-spor i Viborg og færdiggøre studierne på Interactive Design Center (IDC) på Campus Viborg. Her vil fokus for resten af uddannelsen være på AR/VR-teknologier.

5. semester: Praktik

I løbet af dette semester er du i praktik i en virksomhed i Danmark eller udlandet. Praktikopholdet giver dig mulighed for at opnå værdifuld arbejdserfaring i et udfordrende miljø og at omsætte den viden, du har tilegnet dig under uddannelsen, til praksis.

6. semester: Specialisering, valgfag og BA

Du skal vælge mellem forskellige valgfag afhængigt af dine interesser og specialisering. Ud fra dine valg kan du opnå én af følgende specialiseringer:

 1. Data Engineering - Fag omfatter Data Warehousing og automatisk maskinindlæring, Enterprise Resource Planning (ERP, business intelligence, datavisualisering og analyse.
  Læs mere om specialiseringen i Data Engineering.
 2. Interactive Media - Fagene omfatter spil-, web- og appudvikling med fokus på grafiske elementer, brugerinteraktion og teknologier så som Augmented- og Virtual Reality.
  Læs mere om specialiseringen i Interactive Media.
 3. Internet of Things - Fagene omfatter wireless computing, grundlæggende elektronik, realtidsprogrammering, indlejret programmering som elektronik, der bruges til at sammenkoble micro controllers med en række sensorer og aktuatorer.
  Læs mere om specialiseringen i Internet of Things.
 4. AR/VR - Fagene omfatter Digital Animation Production, basic AR/VR Teknologier, sensorer og displays til digital immersion, spildesign og -produktion og andre fag fra specialiseringen Cross Media.
  Læs mere om AR/VR-specialiseringen i Viborg. 

Der er også obligatoriske specialiseringskurser på dette semester, og du skal skrive dit afsluttende bachelorprojekt.

7. semester: Specialisering, valgfag og BA

På 7. semester skal du arbejde på dit bachelorprojekt. Formålet med bachelorprojektet er at vise dine evner til at løse et relevant softwareproblem og dokumentere løsningen.

Bachelorprojektet er typisk et projekt fra det virkelige liv og udføres for en virksomhed i grupper på to eller tre studerende.