1. Semester

2. Semester

 • Kode
  Titel
  ECTS
  Nøgleord
 • 5
  Grænseværdier, Differentiation, Integration, Ordinære differentialligninger, Funktioner af flere variable, Polære koordinator, Komplekse tal
 • 5
  ​Markedsføringsplan, B2B, B2C, makromiljø, mikromiljø, konkurrencemæssige miljø, kundeadfærd, segmentering, konkurrencemæssige strategi, kundeadfærd, segmentering, Porters, generiske strategier, konkurrencemæssige fordele, marketing mix, bæredygtig marketing, Corporate Social Responsibility​​
 • 5
  Skriftlig og mundtlig kommunikation, ekstern og intern forretningskommunikation, målgruppeanalyser, tilpasning til internationale målgrupper, professionel præsentationsteknik, forretningsordforråd
 • 10
  Samarbejde, Planlægning, Problemanalyse, MS project, Frit legeme diagrammer, Design, Funktionalitet, Beregninger, Tegninger i 3d, markedsanalyse, marketingplan, mundtlig og skriftlig, fagkommunikation
 • 0
  Professionen Eksportingeniør/Global Business Engineer, jobfunktion, virksomhedsbesøg, jobbeskrivelser, CV, LinkedIn, video pitch, etc.
 • 5
  ​Dynamik, Kinematik, Forskydning, Hastighed, Acceleration, Projektilbevægelse, Newtons love, Potentiel energi, Kinetisk energi, Arbejde

3. Semester

4. Semester

5. Semester

5. Semester, valgfag Business og øvrige valgfag

 • Kode
  Titel
  ECTS
  Nøgleord
 • 5
  - Appreciate and understand the important role of sales, personal selling and its significance in in executing the marketing and sales strategies of the firm - To plan and execute a sales meeting at a high professional level - Handling customer relationship management after the sale - Understand how a sales organization can be structured under given (international) market conditions
 • 5
  Digital marketing strategy, PPC (pay per click), social media and blogs, content marketing, key words, e-commerce, customer journey, lead generation/qualifying prospects, conversion optimization, user experiences (UX), SEO, SEM, Google analytics
 • 5
 • 5
  Entrepreneurship, Innovation, Ideas, Resources, Take Action
 • 5
  LCA, Livscyklus analyse, Cirkulær Økonomi, bæredygtige produkter, LCA-software, datahåndtering, ressourcer Keywords English: Life Cycle Assessment, Life Cycle Analysis, Circular Economy, Ecodesign, Focus LCA, Life Cycle Impact Assessment, Sustainability Assessment, LCA-software, Lifecycle inventory databases, resources.

5. Semester, valgfag Maskinspecialisering

 • Kode
  Titel
  ECTS
  Nøgleord
 • 5
  Lineære ligningssystemer, Matricer og vektorer, Egenværdier, og egenvektorer, Lineære differentialligninger, Deskriptiv statistik, Sandsynlighed, Sandsynlighedsfordelinger, MATLAB
 • 5
  LCA, Livscyklus analyse, Cirkulær Økonomi, bæredygtige produkter, LCA-software, datahåndtering, ressourcer Keywords English: Life Cycle Assessment, Life Cycle Analysis, Circular Economy, Ecodesign, Focus LCA, Life Cycle Impact Assessment, Sustainability Assessment, LCA-software, Lifecycle inventory databases, resources.
 • 5
  Specialisation/Area; Sustainable Energy

5. Semester, valgfag Klimaspecialisering

5. Semester, valgfag Softwarespecialisering

6. Semester

7. Semester

8. Semester

9. Semester

 • Kode
  Titel
  ECTS
  Nøgleord
 • 20
 • 5
  LCA, Livscyklus analyse, Cirkulær Økonomi, bæredygtige produkter, LCA-software, datahåndtering, ressourcer Keywords English: Life Cycle Assessment, Life Cycle Analysis, Circular Economy, Ecodesign, Focus LCA, Life Cycle Impact Assessment, Sustainability Assessment, LCA-software, Lifecycle inventory databases, resources.

9. Semester, valgfag Business og øvrige valgfag

9. Semester, valgfag Klimaspecialisering

 • Kode
  Titel
  ECTS
  Nøgleord

9. Semester, valgfag Maskinspecialisering

 • Kode
  Titel
  ECTS
  Nøgleord
 • 5
  Lineære ligningssystemer, Matricer og vektorer, Egenværdier, og egenvektorer, Lineære differentialligninger, Deskriptiv statistik, Sandsynlighed, Sandsynlighedsfordelinger, MATLAB
 • 5
  kinematik, relative bevægelse, masse-inertimoment, generel plan , bevægelse, mekanisk energi, mekaniske vibrationer
 • 5
  LCA, Livscyklus analyse, Cirkulær Økonomi, bæredygtige produkter, LCA-software, datahåndtering, ressourcer Keywords English: Life Cycle Assessment, Life Cycle Analysis, Circular Economy, Ecodesign, Focus LCA, Life Cycle Impact Assessment, Sustainability Assessment, LCA-software, Lifecycle inventory databases, resources.
 • 5
  Specialisation/Area; Sustainable Energy

9. Semester, valgfag Softwarespecialisering