Uddannelse inden for forebyggelse og tidlig indsats i dagtilbud og skole

Ønsker du at udvikle dine kompetencer som medarbejder eller leder i forhold til arbejdet med forebyggelse og tidlig indsats for udsatte børn og unge på dagtilbuds- og skoleområdet? Se aktuelle uddannelses- og kursustilbud her.

Kurser og moduler

Metoder og programmer